لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۲۸

دانشجويان دانشگاه هاي ايران: خطر سقوط نظام در صورت بي توجهي به خواست هاي مردم


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): دانشجويان ايران در بيانيه هايي که با امضاي انجمنهاي اسلامي دانشجويان در چند دانشگاه منتشر شد، نوشته اند ساده انگاري است اگر تصور شود علت تجمعات اعتراضي، مطالبات صنفي دانشجويان است . گزارشي از بهمن باستاني بهمن باستاني (راديو فردا): انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس با تاکيد بر وضعيت سياسي موجود به عنوان دليل اعتراضهاي دانشجويي در بيانيه اي که منتشر کرده نوشته است: اين تجمعات بيش از هر چيز نشانه عقده هاي فرو خفته ايست که در صورت تداوم اين روند هستي نظام سياسي موجود را بر باد خواهد داد. انجمن اسلامي دانشجويان اراک نيز دليل اعتراضات خياباني و دانشجويي را خفقان سياسي دانسته و نوشته است در پي بسته شدن فضاي نقد و انتقاد قانوني براي مطالبات بر حق ملت تجمعات صنفي دانشجويان رنگ سياسي به خود گرفته است. اين دانشجويان هشدار داده اند که چشم انداز مي تواند دربرگيرنده اعتراضهاي بسيار وسيعتري باشد. در بيانيه دانشجويان دانشگاه اراک آمده است: اگر به خواستهاي ملت تن در ندهند و همچنان روند فعلي ادامه يابد، شاهد برخوردهاي بسيار وسيعتر و وخيمتري در سراسر کشور خواهيم بود. انجمن اسلامي دانشگاه زنجان هم برخورد خشن حکومت با دانشجويان و فعالان سياسي را زمينه ساز تشديد بحران و حضور نيروهاي خارجي در ايران توصيف کرده است. دانشجويان اين دانشگاه نوشته اند ايستادگي در برابر راي و خواسته ملت و صدور احکام سنگين براي فعالان سياسي بدون توجه به فضاي بين المللي، نشانه همکاري آمرانه و غافلانه گروههاي رسمي و غير رسمي در کشور براي حضور نيروهاي خارجي است. انجمن اسلامي دانشگاه علوم پايه دانشگاه دامغان در بيانيه اي نوشته است زمان ترسيم خطوط واقعي بين نيروها فرا رسيده است. اين دانشجويان بدون نام بردن از محمد خاتمي در اين باره نوشته اند: کساني که مي خواهند دوباره در بين مردم جايي داشته باشند، بايد از کلي گويي و سخنان ابهام آميز دوري کنند. دانشجويان ايران در بيانيه هايي که در چند دانشگاه منتشر شد، نوشته اند ساده انگاري است اگر تصور شود علت تجمعات اعتراضي، مطالبات صنفي دانشجويان است. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس نوشت: اين تجمعات بيش از هر چيز نشانه عقده هاي فرو خفته ايست که در صورت تداوم اين روند هستي نظام سياسي موجود را بر باد خواهد داد. انجمن اسلامي دانشجويان اراک نوشت در پي بسته شدن فضاي نقد و انتقاد قانوني براي مطالبات بر حق ملت تجمعات صنفي دانشجويان رنگ سياسي به خود گرفته است. انجمن دانشجويان دانشگاه اراک نوشت: اگر به خواستهاي ملت تن در ندهند شاهد برخوردهاي بسيار وسيعتر و وخيمتري در سراسر کشور خواهيم بود. انجمن اسلامي دانشگاه زنجان نوشت ايستادگي در برابر راي و خواسته ملت و صدور احکام سنگين براي فعالان سياسي نشانه همکاري عامدانه و غافلانه براي حضور نيروهاي خارجي است. انجمن اسلامي دانشگاه علوم پايه دانشگاه دامغان نوشت زمان ترسيم خطوط واقعي بين نيروها فرا رسيده است. کساني که مي خواهند دوباره در بين مردم جايي داشته باشند، بايد از کلي گويي و سخنان ابهام آميز دوري کنند.
XS
SM
MD
LG