لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۳

عدم سياست گزاري علمي و دورنگرانه در اقتصاد جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
محافل كارشناسي تهران مي گويند كه آنچه بر اداره اقتصاد ايران تسلط يافته، روش هاي بخشنامه اي و فرمايشي است نه سياستگزاري هاي دراز مدت و علمي. نمونه هايي از همين روش ها در گزارشي از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): محافل كارشناسي تهران هشدار مي دهند كه شاخص هاي اقتصاد كلان را، از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم و در صد بيكاران ، با شعار و فرمان و بخشنامه نمي توان دگرگون كرد. اين هشدار از آنجا ناشي مي شود كه در جو سياسي پر تنش جمهوري اسلامي، كشمكش اوجگيرنده ميان جناح هاي رقيب عرصه را بيش از پيش بر كارشناسان تنگ كرده و در عوض بر دامنه مانور آندسته از رهبراني افزوده كه در شرايط كنوني دستيابي به امتياز هاي سريع سياسي را بر سياستگزاري هاي دراز مدت اقتصادي ترجيح مي دهند. به چند نمونه در اين زمينه اشاره مي كنيم. به گزارش هفته نامه «برنامه» از انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي، محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي در نامهاي به معاون خود آقاي عارف مي گويد :«به همه عزيزان در ستاد اقتصادي به جد ابلاغ شود كه در سال جاري رسيدن به رشد هشت در صدي جدي و غير قابل بازگشت است … اين يك دستور جدي است.» مورد ديگر فرمان ايجاد نهصد هزار فرصت تازه شغلي در سال جاري خورشيدي است، همراه با تعيين سهميه براي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي. مورد سوم پيكار پر دامنه كنوني جناح وابسته به آيتالله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي عليه گراني است و فرمان او در زمينه مبارزه با تورم. كارشناسان ايراني كه از اوائل دهه 1370 خورشيدي به تدريج توانسته بودند ضرورت سياستگزاري اقتصادي را بر رهبران جمهوري اسلامي بقبولانند، اكنون با نگراني مي بينند كه اينان براي بار ديگر در عرصه اقتصادي به فرمان و بخشنامه روي آورده اند. محافل كارشناسي تهران مي گويند كه آنچه بر اداره اقتصاد ايران تسلط يافته، روش هاي بخشنامه اي و فرمايشي است نه سياستگزاري هاي دراز مدت و علمي. كارشناسان ايراني كه از اوائل دهه 1370 خورشيدي به تدريج توانسته بودند ضرورت سياستگزاري اقتصادي را بر رهبران جمهوري اسلامي بقبولانند، اكنون با نگراني مي بينند كه اينان براي بار ديگر در عرصه اقتصادي به فرمان و بخشنامه روي آورده اند.
XS
SM
MD
LG