لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۳

برداشت دور از واقع رهبر جمهوري اسلامي از مشكلات اقتصادي ايران


(rm) صدا |
رهبر جمهوري اسلامي ديروز در جمع شماري از مديران واحد هاي توليدي ايران از ضرورت جذب سرمايه گذاران خارجي سخن گفت و تأكيد كرد كه بخش خصوصي بايد ميداندار كار و توليد در كشور باشد. نگاهي به ديدگاه هاي اقتصادي رهبر در گزارشي از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): سخنان آيت الله خامنه اي درباره فعاليت سرمايه گذاران داخلي و خارجي در ايران، بامداد امروز، سه شنبه سوم تيرماه، در صفحه نخست شمار زيادي از روزنامه هاي تهران، گاه به صورت عنوان اصلي، منتشر شده است. رهبر جمهوري اسلامي مي گويد كه ايجاد محيط امن براي فعاليت سرمايه گذاران داخلي به اعتلاي اقتصادي كشور و ايجاد كار كمك مي كند. بخش خصوصي، از ديدگاه او، بايد ميداندار كار و توليد در كشور باشد، اما، به گفته آيت الله، در همان محدوده اي كه قانون اساسي براي فعاليت بخش خصوصي مشخص كرده. مسأله در آنجا است كه نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي، با الهام از نظريه پردازان هوادار كمونيسم شوروي، با اصل چهل و چهار بخش بسيار گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي كشور را در انحصار مطلق دولت قرار داده و بخش خصوصي را تا سطح مكمل فعاليت هاي دولتي و تعاوني تنزل داده اند. بدون بازنگري قانون اساسي، بخش خصوصي ايران همواره از وجود همين مانع حقوقي احساس نا امني خواهد كرد. از سوي ديگر تنگنا هاي سياسي و اجتماعي و حقوقي بر آمده نظام حكومتي ايران نيز خود به عاملي براي فرار مغز ها و سرمايه ها بدل شده و نتوانسته است در سرمايهگذاران وكارآفرينان ايجاد اطمينان كند. آيت الله خامنه اي جذب سرمايه گذاري خارجي را نيز براي پيشرفت كشور ضروري دانست و خواستار هماهنگ شدن بخش هاي ديپلماسي و بازرگاني ايران در اين زمينه شد. واقعيت آن است كه ضريب بالاي خطر پذيري ايران طبعا به جذب سرمايه گذاران خارجي از سوي اين كشور كمكي نمي كند. ايران در برنامه هاي آتي سرمايه گذاران بين المللي در موقعيت خوبي نيست، زيرا فضاي دروني و منطقه اي اش انباشته از تنش ها است و فضاي بين المللي اش نيز گرفتار يك درگيري پايان ناپذير با مهم ترين قدرت اقتصادي و سياسي جهان است. رهبر جمهوری اسلامي ديروز در جمع شماري از مديران واحد هاي توليدي ايران از ضرورت جذب سرمايه گذاران خارجي سخن گفت و تأكيد كرد كه بخش خصوصي بايد ميدان دار كار و توليد در كشور باشد. رهبر جمهوری اسلامي گفت ايجاد محيط امن براي فعاليت سرمايه گذاران داخلي به اعتلاي اقتصادي كشور و ايجاد كار كمك مي كند. مسئله اينست كه تنگنا هاي سياسي و اجتماعي و حقوقي بر آمده نظام حكومتي ايران به عاملي براي فرار مغز ها و سرمايه ها بدل شده و نتوانسته است در سرمايه گذاران وكارآفرينان ايجاد اطمينان كند. ايران در برنامه هاي آتي سرمايه گذاران بين المللي در موقعيت خوبي نيست، زيرا درون كشور انباشته از تنش ها است و فضاي بين المللي اش نيز گرفتار يك درگيري پايان ناپذير است با مهم ترين قدرت اقتصادي و سياسي جهان.
XS
SM
MD
LG