لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ تهران ۱۰:۳۸

اتحاديه خاخام هاي اسرائيل خواستار مقاومت شهرك نشين هاي يهودي عليه تخريب خانه ها شد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): صدها تن ازخاخام هاي اسرائيل روز دوشنبه طرح صلح نقشه راه را محکوم کردند واز آريل شارون نخست وزيراسرائيل خواستند ازسرزمين هاي موعود يهودي براي تشکيل يک کشورفلسطيني دست برندارد. همايون مجد (راديو فردا): شالوم گولد وابسته به کنيسه هارنوف بيت المقدس درکنفرانسي که به تقاضاي اتحاديه خاخام ها براي مردم وسرزمين اسرائيل برگزارشده بود، گفت: ما به نيابت ازسوي قوم يهود، چه درگذشته، حال ويا آينده، صحبت مي کنيم. اين موضوع که ما دست ازسرزمين خود برداريم، چيزي است که منع ونهي شده است. اتحاديه خاخام ها از رهبران ارتدوکس مخالف موافقتنامه موقت اعطاي خودمختاري محدود به فلسطينيان درسال 1993 تشکيل شده است. اين اتحاديه تا زمان موافقت آريل شارون نخست وزيراسرائيل با طرح نقشه راه وچشم اندازآن درمورد تشکيل يک کشورمستقل فلسطيني درکناراسرائيل تا سال 2005، اغلب خاموش بود. اسرائيل کرانه باختري رود اردن ونوارغزه را درجريان جنگ شش روزه اعراب واسرائيل درسال 1967 اشغال کرد. يهوديان اشغال اين سرزمين ها را به تحقق درآمدن حقي دانستند که وعده آن درکتاب مقدس داده شده است. سرزمين هاي اشغالي همچنين حائلي استراتژيک دربرابردشمنان عرب به وجود آورده بود ودولت هائي که متعاقبا دراسرائيل روي کارآمدند، اقدام به احداث شهرک هاي يهودي نشين درسرزمين هاي اشغالي کردند. اين اقدامي بود که درسطح بين المللي مورد انتقاد شديد قرارگرفت. قيام فلسطينيان براي نيل به استقلال که درسپتامبرسال 2000 آغازشد، با آشتي وبهبود مناسبات اسرائيل با بسياري ازکشورهاي عربي تقارن داشت. اين جريان بسياري ازاسرائيلي ها را متقاعد ساخت که زمان آن فرا رسيده است دست ازسرزمين هاي اشغالي بردارند. اتحاديه خاخام ها، بازتاب دهنده کينه وخصومت جناح راستگراي اسرائيل است. اين کينه وخصومت در روزهاي اخيربا اقدام ارتش اسرائيل به تخريب خانه هائي که به طورغيرمجازدرشهرک هاي يهودي نشين درکرانه باختري رود اردن احداث شده بود، افزايش يافته است. تخريب چنين خانه هائي، طبق طرح صلح نقشه راه صورت گرفت که آقاي شارون موافقت خود را با آن دراجلاس روز4 ژوئن جاري با شرکت رئيس جمهوري آمريکا ومحمود عباس نخست وزير فلسطيني اعلام داشت. مردخاي الياهو رئيس پيشين خاخام هاي اسرائيل درميان کف زدن هاي شرکت کنندگان درکنفرانس اتحاديه خاخام ها گفت: هيچکس، حتي نخست وزيراسرائيل، حق ندارد از سرزمين هاي ما دست بردارد. خاخام ها ازساکنان شهرک هاي يهودي نشين خواستند که به مقاومت خود ادامه دهند. درهمين حال يک نماينده 250 هزارشهرک نشين يهودي روزدوشنبه خواستاراستخدام افرادي درجهت مبارزه عليه طرح صلح نقشه راه شد. صدها تن ازخاخام هاي اسرائيل روز دوشنبه طرح صلح نقشه راه را محکوم کردند واز آريل شارون نخست وزيراسرائيل خواستند ازسرزمين هاي موعود يهودي براي تشکيل يک کشورفلسطيني دست برندارد. اتحاديه خاخام ها از رهبران ارتدوکس مخالف موافقتنامه موقت اعطاي خودمختاري محدود به فلسطينيان درسال 1993 تشکيل شده است. مردخاي الياهو رئيس پيشين خاخام هاي اسرائيل گفت: هيچکس، حتي نخست وزيراسرائيل، حق ندارد از سرزمين هاي ما دست بردارد. خاخام ها ازساکنان شهرک هاي يهودي نشين خواستند که به مقاومت خود ادامه دهند. درهمين حال يک نماينده 250 هزارشهرک نشين يهودي روزدوشنبه خواستاراستخدام افرادي درجهت مبارزه عليه طرح صلح نقشه راه شد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG