لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۰

اعزام هيئتی ازکارشناسان ومتخصصان عراقی زيرنظردولت موقت ائتلاف به نيويورک


(rm) صدا |
هياتي ازکارشناسان ومتخصصان عراقي زيرنظردولت موقت ائتلاف درعراق براي دريافت کمک هاي انسان دوستانه ازسازمان ملل متحد وتشريح نيازمندي اين کشور، عازم نيويورک شد. مهتاب فريد (راديو فردا): گروهي ازمقامات ارشد عراقي وابسته به وزارتخانه هاي مختلف اين کشور که ديپلمات ها آنان را سيماي عراقي ائتلاف مي نامند، براي درخواست 259 ميليون دلار ازسازمان ملل متحد جهت کمک هاي انسان دوستانه تا پايان سال جاري، راهي نيويورک شدند. عراقي هاي شرکت کننده دراين کنفرانس، همگي خود را فن آوران ومتخصصاني که فاقد هرگونه برنامه سياسي هستند، توصيف کردند. به عنوان مثال، فارس عبد الرزاق العصام توضيح داد که چگونه درجريان جنگ، براي برقراري آب مردم با مقامات آمريکا ديدارکرد. اواکنون به عنوان معاون شهرداربغداد خدمت مي کند. کارشناسان عراقي همچنين توضيح دادند که درچالش با مسائل عمده اي در رابطه با بازسازي اقتصاد دولتي عراق و جذب سرمايه هاي خارجي به ويژه براي تعمير زيربناي نفت کشورهستند. فخرالدين راشان يک مقام وزارت بازرگاني عراق گفت ما اقداماتي را براي انتقال اقتصاد عراق ازيک اقتصاد کاملا درکنترل دولت به اقتصاد بازارآزاد آغازکرده ايم. اين کارفرصتي براي سرمايه گذاري هاي خارجي درعراق فراهم مي آورد. پل برمر مديرآمريکائي اداره امورعراق گفته است قصد دارد بيش از 40 درصد شرکت هاي دولتي را خصوصي سازد. مارک بلکا ازلهستان که ازسوي دولت موقت ائتلاف به رياست آقاي برمر همراه کارشناسان عراقي به نيويورک سفرکرده است، هشدارداد بيش از 9 هفته ازپايان جنگ درعراق نمي گذرد و هنوزخيلي زود است که تصميماتي درازمدت اتخاذ کرد. هيئتی ازکارشناسان ومتخصصان عراقی زيرنظردولت موقت ائتلاف درعراق برای دريافت کمک های انسان دوستانه ازسازمان ملل متحد وتشريح نيازمندی اين کشور، عازم نيويورک شد. گروهی ازمقامات ارشد عراقی وابسته به وزارتخانه های مختلف اين کشور که ديپلمات ها آنان را سيمای عراقی ائتلاف می نامند، برای درخواست 259 ميليون دلار ازسازمان ملل متحد جهت کمک های انسان دوستانه تا پايان سال جاری، راهی نيويورک شدند. عراقی های شرکت کننده دراين کنفرانس، همگی خود را فن آوران ومتخصصانی که فاقد هرگونه برنامه سياسی هستند، توصيف کردند.
XS
SM
MD
LG