لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۱

سخنان تهديد آميز رئيس کل دادگستري تهران درباره محاکمه دانشجويان دستگير شده، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): عباسعلي عليزاده، رئيس کل دادگستري استان تهران به مناسبت هفته قوه قضائيه در ايران، در جمع خبرنگاران گفت: در ناآرامي ها به طور معمول حرکت از سوي دانشگاههاي دولتي صورت مي گيرد که اين از نظر ما نشانگر آن است که در اين دانشگاهها اعمال مديريت کامل صورت نمي گيرد. محمدحسين آغاسي (وکيل دادگستري و حقوقدان، تهران): قاعدتا منشاء و مبناي اتفاقاتي که اخيرا رخ داد از دانشگاه بود که به گفته خود دانشجوها امکان مذاکره و رفع و رجوع مشکلات عمومي جامعه وجود نداشت. خواستهاي قلبي دانشجوها مطرح شد و وقتي که مطلع شدند افرادي به عبارتي خودسر و به زعم من سازمان يافته به مبارزه با دانشجوها و ضرب شتم آنان پرداخته اند، مردم هم احساس مسئوليت کردند و حتي الامکان سعي کردند که مانع از برخوردهاي شديدي با دانشجوها شوند. وقتي که صدا به جايي نرسد، فرياد به جاي او مي نشيند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آقاي آغاسي، آقاي عليزاده مديران دانشگاه و کميته هاي انضباطي دانشگاهها را مسئول برخورد با عوامل به گفته ايشان، مخل دانسته اند. کميته هاي انضباطي و روساي دانشگاهها برخورد با اعتراضات دانشجويي مختار هستند و اين مساله در حد وظايفشان است؟ محمدحسين آغاسي: اگر مسئولين دانشگاه بخواهند با افراد معدودي برخورد کنند و اگر مسئله به امور دانشجويي مربوط باشد از نظر من اين کار امکان پذير است. ولي به اعتقاد من مطالبات و مسائلي که دانشجويان مطرح مي کردند غالبا مسائل سياسي بود و به صورت جمعي و گروهي هم مطرح مي شد. من معتقد نيستم که مسئولين دانشگاه اين قدرت را داشته باشند که بتوانند با چنين رفتاري برخورد انضباطي کنند. م.م.ر: البته ايشان پذيرفته اند که تعداد بازداشت شده ها قابل توجه است، ولي گفته اند فقط 30 نفر از آنها دانشجو هستند و حتي بعضي از بقيه آنها سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. محمدحسين آغاسي: قاعدتا اگر افراد بي سوادي دستگير شده اند، حتما از بين افراد چماق به دست و لباس شخصي بوده اند، والا کمتر مي توان پذيرفت که کساني از جامعه که به پشتيباني دانشجويان يا شخصا وارد تظاهرات مي شوند از بين افراد بي سواد يا کم سواد بوده اند. م.م.ر: ايشان گفته اند که تا هفته آينده يک دادگاه معمولي تشکيل مي شود، ولي بقيه دانشجوها بايد تاوان خودشان را بپردازند. اقدامات قوه قضائيه در اين باره چقدر قانوني است؟ محمدحسين آغاسي: من متاسفم که رئيس کل دادگستري به اين شکل تهديدآميز در واقع با ادبياتي سخن مي گويد که به نحوي بايد کساني را که آمده اند و اعتراضات سياسي را مطرح کرده اند، از قوه قضائيه ترساند. اما قاعدتا اگر در اختيار بعضي از قضاتي قرار بگيرند که چندان بوي استقلال از رفتارشان به مشام نمي رسد، ما پيش بيني مي کنيم که مجازاتهاي نه چندان سبکي برايشان در نظر گرفته شود و دادگاههاي تجديد نظر ممکن است در تخفيف احکام آنان نقشي داشته باشند. براي اين افراد مي توانند اتهاماتي از قبيل بر هم زدن نظم عمومي و يا اقدام عليه نظام در نظر بگيرند و بسياري از وکلاي دادگستري هم هستند که قاعدتا آمادگي دارند از اين گونه افراد که داشتند فرياد به حقي را سر مي دادند، دفاع کنند و نگذارند که برايشان محکوميتهاي سنگيني در نظر گرفته شود. ولي من همين جا آرزو مي کنم که قوه قضائيه خودش را در برابر مردم و دانشجوها قرار ندهد چون سابقه خيلي خوبي براي ايشان باقي نمي گذارد. م.م.ر: آقاي آغاسي، ايشان در جاي ديگري از صحبتهايشان گفته اند که عامل اصلي تحرکات اخير در ايران، تريبونهاي داخلي است ولي بلافاصله بعد گفته اند که آزادي را که بزرگان آمريکا از آن در ايران حمايت مي کنند، مايه ننگ ايران است. محمدحسين آغاسي: آزادي به هر حال از زبان هر کسي که به گوش برسد آزادي است. حالا اگر ما تسبيحي را در دست يک کافر ديديم بايد بگوييم که تسبيح ناپاک است و آخوند تنها بايد آن را در دست بگيرد؟ اگر آمريکا صحبت از آزادي مي کند، نبايد بگوييم که اين آزادي ناپاک است. اگر بغضهاي فرو خورده اي در گلوي افراد نباشد، باشنيدن صداي آزاديخواهان مردم به خيابان نمي ريزند. بايد علتها را در رفتار خود مسئولين جستجو کرد که کساني دنبال آزادي هستند و هر کسي سخن از آزادي بگويد به دنبالش حرکت مي کنند. مقصر را نبايد دانشجويان يا مردم بشناسيم. عباسعلي عليزاده، رئيس کل دادگستري استان تهران، به مناسبت هفته قوه قضائيه در ايران، گفت تا هفته آينده يک دادگاه معمولي براي محاكمه دستگيرشدگان در تظاهرات تشکيل مي شود. وي برگزاري تظاهرات دمكراسي طلبي در دانشگاه هاي ايران را ناشي از سوء مديريت در دانشگاه هاي دولتي قلمداد كرد و افزود آزادي اي که بزرگان آمريکا از آن در ايران حمايت مي کنند، مايه ننگ ايران است. محمدحسين آغاسي، وکيل دادگستري و حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد آزادي به هر حال از زبان هر کسي که به گوش برسد آزادي است. وي مي افزايد: اگر بغض هاي فرو خورده اي در گلوي افراد نباشد، باشنيدن صداي آزاديخواهان مردم به خيابان نمي ريزند. وي مي افزايد بايد علتها را در رفتار مسئولان جمهوري اسلامي جستجو كرد. وي پيش بيني كرد كه مجازات هاي سنگيني براي دانشجويان دستگير شده تعيين شود ولي افزود وكلاي دادگستري براي دفاع مجاني از آنها آماده اند.
XS
SM
MD
LG