لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۴

پيامد بازداشت رهبر دمكراسي طلبان برمه


(rm) صدا |
سياوش اردلان (راديوفردا): يک فرستاده ويژه سازمان ملل متحد روزچهارشنبه اعلام کرد دبيرکل اين سازمان به گونه فزاينده اي نگران وضعيت آنگ سان سوچي رهبر هواداردمکراسي برمه است وقرار است درصورت عدم آزادي وي، کمک هاي اقتصادي گسترده ژاپن به برمه قطع شود. كامليا انتخابي فرد (راديوفردا): اسماعيل رازالي فرستاده ويژه سازمان ملل متحد درتوکيو به خبرنگاران گفت سازمان ملل متحد، دبيرکل اين سازمان وبسياري از مردم دراين جا به گونه فزاينده اي نگران وضعيت آنگ سان سوچي رهبرهوادار دمکراسي برمه هستند. آقاي رازالي که روز 10 ژوئن پيش از ترک برمه با خانم سان سوچي ديدار کرده بود، گفت اطمينان مقامات اين کشور را درمورد آزادي وي کسب کرده بود، اما اين مقامات هنوز به وعده خود عمل نکرده اند. آقاي رازالي افزود من درهمان وقت گفتم انتظارآن مي رود که خانم سان سوچي ظرف يک يا دوهفته آزاد شود. دوهفته مورد نظر، اينک سپري شده است. پيشتر، يک مقام بلندپايه ژاپني به خبرنگاران گفته بود توکيو به دولت برمه اطلاع داده است درصورتي که همچنان از آزادي آنگ سان سوچي خودداري کند، کمک هاي ژاپن به آن کشورقطع خواهد شد. اين مقام ژاپني که نخواست نامش فاش شود، گفت: پيش ازهرچيزما خواستارآزادي فوري خانم سان سوچي هستيم. اما اگرشرايط جاري ادامه يابد، ما ازاعطاي کمک هاي اقتصادي خودداري خواهيم کرد. وي افزود: اين سياست جديد ژاپن است که ما آن را به دولت برمه اعلام کرده ايم. خبرگزاري رويتردرگزارشي نوشت اتخاذ چنين سياستي ازسوي ژاپن که يکي از بزرگترين کمک کنندگان به برمه است، احتمالا تاثيربه مراتب بيشتري ازانتقادهاي آمريکا وبريتانيا ازبازداشت آنگ سان سوچي دارد. دولت نظامي برمه روز 30 ماه مه گذشته خانم سان سوچي را به دنبال برخوردهائي ميان هواداران او و گروه هاي طرفداردولت، به نقطه اي که آن را بازداشتگاه حفاظتي ناميد، منتقل کرد. مقامات دولت نظامي برمه مي گويند اورا به خاطرتامين امنيت وي دربازداشتگاه نگاه داشته اند وبه موقع اورا آزاد خواهند کرد. مجمع ملي براي دمکراسي متعلق به خانم سان سوچي درانتخابات سال 1990 برمه، اکثريت قاطع آراي مردم را به خود اختصاص داد، ولي هرگزبه اين مجمع اجازه داده نشد حکومت را دردست گيرد. بريتانيا مي گويد آنگ سان سوچي را درآيسين که يکي بدترين زندان هاي حومه رانگون پايتخت برمه است، زنداني کرده اند. آمريکا اعلام کرده است برقراري تحريم هاي اقتصادي جديد سختگيرانه اي را عليه دولت نظامي برمه دردست بررسي دارد. خبرگزاري رويتر درگزارش خود افزود: قطع کمک هاي ژاپن به برمه که يکي ازفقيرترين کشورهاي آسيا است، ضربه عمده اي به اين کشورتلقي مي شود. بنا به اعلام وزارت امورخارجه ژاپن، اين کشور دريک دوره پنج ساله تا پايان مارس سال جاري، 37/8 ميليارد ين معادل 71 ميليون دلاربه برمه کمک کرده بود وکمک هائي نيز در زمينه تکنولوژي دراختياراين کشورگذارده بود. يک فرستاده ويژه سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که دبير کل اين سازمان به گونه فزاينده اي نگران وضعيت خانم آنگ سان سوچي، رهبر جنبش دموکراسي طلبان ميانمار (برمه) است. وي مي افزايد در صورت عدم آزادي خانم سوچي کمکهاي گسترده اقتصادي ژاپن به برمه قطع مي شود.
XS
SM
MD
LG