لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۸

عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، منتخب علامه: دانشجويان مصمم به برگزار مراسم 18 تير اند


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): در ارتباط با ناآراميهاي اخير، مقامهاي حكومتي اظهار نظرهاي مختلفي ارائه كرده اند. آيت الله عبدالنبي نمازي، دادستان كل كشور، مي گويد عناصر كليدي ناآراميها، 30 نفر بودند و چنانچه معلوم شود با اسلحه دست به ارعاب مردم زدند، محارب محسوب مي شوند. وي در سخنان خود تلويحا برخي بازداشت شدگان را تحصيل كردگان كشور قلمداد كرد. آيت الله احمد جنتي، خطيب نماز جمعه تهران از سوي ديگر، عوامل ناآراميها را دزد سابقه دار، قاچاقچي مواد مخدر، عوامل ساواك و ولگردهاي تهران ناميد. دادستان كشور نيز تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را عامل تحريك دانشجويان وتشويق آنان به اغتشاش ناميد و انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، درنامه اي به سعيد مرتضوي، دادستان تهران، به ادامه بازداشت دانشجويان اين دانشكده، اعتراض كردند. درباره تازه ترين وضعيت بازداشت شدگان و پاره اي از اين سمت گيريها، دقايقي پيش با هادي لطفي، عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، منتخب علامه، بزرگترين تشكل رسمي دانشجويي ايران پرسيدم. هادي لطفي (عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، منتخب علامه): درباره بازداشتهاي دانشجويي كه صورت گرفته، بعد از اقدامات گذشته كه در تهران و شهرهاي ديگر تهران رخ داده، ما شاهد آن بوديم كه تعدادي از فعالين جنبش دانشجويي، به صورت آدمربايي در سطح شهر بازداشت شدند. عنوان شده كه اين بازداشتها با حضور دادستاني بوده، اما اينكه به چه دليلي اين بازداشتها انجام شده، هنوز هيچ منبع خاص يا منبع قضايي دليلي عنوان نكرده و صرفا عنوان شده كه جهت بازجويي اين كارها صورت گرفته. افرادي هم كه بازداشت شدند، كاملا بي ارتباط بودند به قضاياي چند روز گذشته. ما شاهد بوديم كه دو نفر از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم، جزء اين بازداشتها بودند، آقاي مومني و آقاي اميني زاده، و همينطور اعضاي فعال انجمنهاي اسلامي دانشگاههاي تهران، دانشگاه خواجه نصير، دانشگاه علامه، دانشگاه علم و صنعت، بازداشت شدند و هنوز هم مشخص نيست كه جايشان كجاست و توسط چه نهادي اين بازداشتها صورت گرفته و حتي ضابطين بازداشت هم افراد لباس شخصي بودند. هرچند كه قبلا عنوان شده بود اين بازداشتها به حكم دادستاني و توسط نيروي انتظامي است، اما اينگونه نبوده و حتي در زمان آقاي مومني، ما شاهد آن بوديم كه چند نفر لباس شخصي كه مسلح بودند، اقدام به بازداشت ايشان كردند و حتي اطرافيان ايشان را كه همراهشان بودند را تهديد كرده بودند به شليك، به خاطر اينكه مي خواستند ايشان را ببرند داخل دانشگاه. متاسفانه تا كنون هيچ اطلاعي در اين مورد كه چه نهادي با چه ضابطه اي اينها را بازداشت كرده، ما نداريم. ا. ك: گفته ميشود نامه سرگشاده انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به سعيد مرتضوي، دادستان كه احمد مشكلاتي، ميثم جولايي، امين بزرگيان و مهدي شيرزاد از دانشجويان اين دانشگاه، بازداشت هستند. آيا كسان ديگري را به جز آقاي مومني و اميني زاده و آن كساني كه من اسم بردم، شما ميدانيد كه بازداشت شدند و تعدادشان چند نفر است؟ هادي لطفي: از دانشگاه علم و صنعت، باقر زكي اسكويي را اطلاع دارم و دونفر ديگر از فعالين انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت. از دانشگاه خواجه نصير، آقاي روزبه شفيعي و چندتا از بچه هاي فعال انجمن اسلامي بازداشت شدند كه آقاي شفيعي دبير انجمن خواجه نصير بودند. از دانشگاه علامه طباطبايي، دبير انجمن اسلامي، آقاي نجفي بازداشت شده و دونفرديگر از بچه هاي انجمن تا آنجايي كه من اطلاع دارم. همان اسامي كه شما فرموديد هم بازداشت شدند كه از دانشجويان دانشگاه تهران هستند. ا . ك: الان مشخص است حدودا چند نفر دانشجو بازداشت شده اند؟ هادي لطفي: متاسفانه آمار دقيقي را نداريم، ولي فكر ميكنم بيش از 50 نفر از دانشجويان دانشگاههاي تهران بازداشت شدند. در شهرهاي ديگر هم بازداشت داشتيم. در سبزوار مثلا 50 نفر بازداشت شدند، دليلش چه بوده نمي دانم. ولي صرفا از فعالين دفتر تحكيم وحدت، آنهايي بودند كه خدمتتون عرض كردم كه تا حالا ما اساميشان را داشتيم و افرادي ديگر كه متاسفانه الان حضور ذهن ندارم. ا . ك: سعيد مرتضوي، دادستان كل تهران، سخن از وجود ارتباط ميان پاره اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كرده با دانشجويان در جريان تظاهرات و رويدادهاي اخير. شما با كداميك از نمايندگان و در چه ارتباطي در تماس بوديد در طول آن رويدادها؟ هادي لطفي: ارتباط خاصي مد نظر نيست كه با نماينده خاصي ارتباطي باشد، حالا اينطور استنباط ميشد كه مي خواهند اين مسائل را مرتبط كنند به نهادهايي كه در كشور موجود است، ولي اين قضيه آنطور مورد تاييد نيست كه آنطور كه مورد نظر است، عنوان ميشود ارتباط و هدايت شونده از طرف نماينده ها، نه آنطور نبوده. صرفا افرادي كه فعال هستند، مورد بازداشت قرار ميگيرند، بازجوييهايي صورت ميگيرد، زير فشار، صحبتهايي از آنان گرفته ميشود. حالا اينكه بعدا چه ميخواهند بكنند، براي خودمان هم سئوال است. صرفا جهت فشار و ايجاد ممانعت در فعاليتهاي دانشجويي بوده. تصور ميشود با توجه به اينكه در آستانه 18 تير هستيم، اين بازداشتها جهت فشار بر جنبش دانشجويي باشد جهت جلوگيري از برگزاري مراسم18 تير. ا. ك: روز جمعه آقاي عبدالنبي نمازي، دادستان كل جمهوري اسلامي، عنوان كردند كه لزومي ندارد براي 18 تير كه حادثه اي بوده مربوط به 4 سال پيش، يادبودي چه درون و چه بيرون دانشگاهها برگزار شود و چنين چيزي نخواهد شد. آيا هنوز هم قرار است كه چنين يادبودي براي 18 تير، برگزار شود؟ هادي لطفي: درسته اين قضيه 4 سال پيش افتاده، اما هنوز ما مي بينيم كه مسببين اين فاجعه، نه تنها معرفي نشدند بلكه آن افرادي را كه خطايي كردند از طرف نيروهاي انتظامي يا افراد لباس شخصي در فاجعه 18 تير، برخوردي باآنها نشده، اين افراد معرفي نشدند، محاكمه نشدند و حقوق دانشجويان كه در آن روز پايمال شد، ما شاهد هستيم كه هيچ توجهي به اين قضيه نميشود و اعتراض جنبش دانشجويي و دانشجويان دانشگاه طي 4 سال اخير همين بوده ، كار محاكمه مسببين اصلي آنروز هستند. تا آنجايي كه نظر انجمنهاي اسلامي و دفتر تحكيم وحدت بوده، اين بوده حتما به هرطريق كه بوده، مراسم 18 تير برگزار شود. آيت الله عبدالنبي نمازي، دادستان كل، برخي بازداشت شدگان را تحصيل كردگان كشور قلمداد كرد. آيت الله احمد جنتي، خطيب نماز جمعه تهران از سوي ديگر، عوامل ناآراميها را دزد سابقه دار، قاچاقچي مواد مخدر، عوامل ساواك و ولگردهاي تهران ناميد. دادستان كشور نيز تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را عامل تحريك دانشجويان وتشويق آنان به اغتشاش ناميد. هادي لطفي، عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، منتخب علامه، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هنوز هم مشخص نيست كه دانشجويان دستگير شده جايشان كجاست و توسط چه نهادي اين بازداشتها صورت گرفته. متاسفانه آمار دقيقي از تعداد بازداشتي ها هم نداريم، ولي فكر ميكنم بيش از 50 نفر از دانشجويان دانشگاههاي تهران بازداشت شدند. وي مي گويد نظر انجمنهاي اسلامي و دفتر تحكيم وحدت اينست كه حتما به هرطريق كه شده مراسم 18 تير برگزار شود.
XS
SM
MD
LG