لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۱۰

هفتمين روز اعتصاب غداي دانشجويان دانشگاه اصفهان در اعتراض به بازداشت دانشجويان و فعالان سياسي


(rm) صدا |
اعتصاب غداي دانشجويان دانشگاه اصفهان واردهفتمين روز خود شد. دانشجويان اعتصابي مي گويند تا آزادي همه دانشجويان زنداني به اعتصاب غذاي خود پايان نمي دهند. اين دانشجويان در بيانيه هفتمين روز اعصاب غذاي خود نوشته اند: آناني که مسبب و عامل وضعيت کنوني هستند با برخوردهاي غيرانساني با دانشجويان و مردمي که مطالبات برحق دارند، زمينه ناامني و مصيبت را بر اين مردم فراهم مي کنند. خواستهاي اين دانشجويان عبارتست از ازادي تمامي دانشجويان زنداني فاجعه کوي دانشگاه تهران و تبريز در 18تيرماه 78 و آزادي بي قيد و شرط دانشجويان، دانش آموزان و فعالان بازداشت شده در حوادث اخير دانشگاههاي کشور و برخورد با گروههاي فشار و عوامل خودسر که عامل تمامي اغتشاشات، فتنه هاو آشوبها در سالهاي اخير بوده اند.
XS
SM
MD
LG