لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۱

افزايش شعارها و ديوارنويسي هاي ضد حكومتي در خيابان هاي قم


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديو فردا): گزارشها حاکيست که در قم شعارهاي زيادي بر روي ديوارهاي شهر برضد جمهوري اسلامي نوشته شده است. اکبر کرمي از فعالان سياسي و تحليلگر مسائل سياسي در قم در گفتگو با ماه منير رحيمي اين خبر را تاييد مي کند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): به دنبال ناآراميهايي که در هفته هاي گذشته در تهران و ديگر شهرهاي ايران روي داد دامنه اين ناآراميها به قم هم کشيده شده و همينطور که شما فرموديد ديوارنويسي هاو شعارهاي متعددي در خيابانهاي قم منجلمه خيابان صفايي مشاهده مي شد. ماه منير رحيمي – چه جور شعارهايي بيشتر روي ديوارها نوشته شده؟ اکبر کرمي – به نظر مي رسد که مامورين شهرداري با جديت زيادي در فکر اين هستند که اين شعارها را رنگ کنند و اکثر اين شعارها رنگ شده است. به هر حال فحواي شعارها بر عليه برخي از روحانيون در راس قدرت منجله آقاي خامنه اي است. ماه منير رحيمي – اين شعار نويسي ها در سطح گسترده بوده، يعني حالت سازمان دهي شده است يا به صورت پراکنده؟ اکبر کرمي – نه در سطح گسترده بوده به طوري که اکثر شهروندان قم در جريان اين مساله قرار داشتند و با هم در مورد آن صحبت مي کردند. ماه منير رحيمي – آقاي کرمي، خبر ديگري که از قم آمده اين است که عده اي از فعالان سياسي و تحليلگرها بيانيه اي داده اند در حمايت از آن نامه اي که نمايندگان مجلس به رهبر جمهوري اسلامي داده بودند. در مورد اين بيانيه لطفا بيشتر توضيح بدهيد. اکبر کرمي – بله، همينطور که شما مي فرماييد نامه اي که نمايندگان مجلس به آقاي خامنه اي دادند باعث مي شود که نامه انتقادي که نمايندگان مجلس براي ايشان فرستادند، اهميت فوق العاده اي پيدا کند. من فکر مي کنم ناآراميهايي که در تهران و شهرهاي ديگر روي داد اين نامه را تحت الشعاع قرار داد ولي با توجه به واکنش بسيار تند و سخت و شرم آوري که برخي از گروههاي فشار نسبت به اين نامه و امضا کنندگان آن نشان دادند، بار اهميت آنرا نشان مي دهد. با توجه به اتفاقاتي که افتاده من فکر مي کنم که كار مثبتي بوده و بعضي فعالين سياسي قم سعي کردند از طريق حمايت کردن امضا کنندگان اين نامه نشان بدهند که امضا کنندگان در مجلس آدمهاي تنهايي نيستند و بيانيه هاي متعددي در جامعه وجود دارد که در واقع از نمايندگان خودشان و هر آنچه در مجلس اتفاق بيفتند، دفاع خواهند کرد. گزارشها حاکيست که در قم شعارهاي زيادي بر روي ديوارهاي شهر برضد جمهوري اسلامي نوشته شده است. اکبر کرمي از فعالان سياسي و تحليلگر مسائل سياسي در قم در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: شعار هاي زيادي نوشته شده و مامورين شهرداري با جديت زيادي در فکر اين هستند که اين شعارها را رنگ کنند و اکثر اين شعارها رنگ شده است. به هر حال فحواي شعارها بر عليه برخي از روحانيون در راس قدرت منجله آقاي خامنه اي است. وي مي افزايد: خبر ديگري که از قم آمده اين است که عده اي از فعالان سياسي و تحليلگرها بيانيه اي داده اند در حمايت از آن نامه اي که نمايندگان مجلس به رهبر جمهوري اسلامي داده بودند و به يك معني به اين وسيله خواستند نشان بدهند که امضا کنندگان در مجلس آدمهاي تنهايي نيستند.
XS
SM
MD
LG