لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۲

اعتراض به سکوت وزير امور خارجه آلمان در برابر نقض حقوق بشر در ايران در نامه سرگشاده جنبش همبستگي ايرانيان


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): جنبش همبستگي ايرانيان، باري آزادي و دموكراسي كه از سال 1984 در آلمان فعاليت ميكند، اخيرا در نامه اي سرگشاده اي به آقاي يوشكا فيشر، وزير امور خارجه آلمان، به نقض حقوق بشر و دستگيري هاي اخير در ايران اشاره كرده و خواستار تجديد نظر دولت آلمان با روابط خود با جمهوري اسلامي ايران شده است. دكتر حسن كيانزاد، سخنگوي جنبش همبستگي ايرانيان، درباره اين نامه سرگشاده، به پرويز مرداني، خبرنگار راديو فردا، ميگويد: دكتر حسن كيانزاد: انگيزه نوشتن اين نامه سرگشاده به آقاي يوشكا فيشر، در ارتباط با اين جنبش دانشجويي و تظاهرات اعتراض آميزي است كه دانشجويان ايراني، جوانان ايراني، در روزها و هفته هاي گذشته در ايران انجام دادند و در ارتباط با اينكه ما ديديم شايد در 4 هفته گذشته، 5 هفته گذشته، آقاي يوشكا فيشر و دولت آلمان، نسبت به دستگيري خانم سانچوچي، رهبر اپوزسيون برمه، نسبت به زيرپا گذاري حقوق بشر و اينكه ايشان را دوباره به زندان انداختند، و پرسشي را كه من در اينباره بويژه از آقاي يوشكا فيشر خواستار شدم، اين است كه آيا در رابطه با دفاع از حقوق بشر و حرمت انساني، فرقي گذاشته ميشود؟ چگونه است كه اينها در ارتباط با برمه، چين، چچن و يا ديگر نقاط ديگر در جهان، معترض ميشوند، ولي در ارتباط با ايران، كه درهفته هاي گذشته، صدها جوانان ايران، دانشجويان ايراني، سركوب شدند، دستگير شدند و به خوابگاههاي دانشجويان، درواقع يورش برده شده، ايشان هيچ اعتراضي نكردند و هيچ چيز بر زبان نياوردند. جنبش همبستگي ايرانيان، باري آزادي و دموكراسي كه از سال 1984 در آلمان فعاليت ميكند، اخيرا در نامه اي سرگشاده اي به يوشكا فيشر، وزير امور خارجه آلمان، به نقض حقوق بشر و دستگيري هاي اخير در ايران اشاره كرده و خواستار تجديد نظر دولت آلمان با روابط خود با جمهوري اسلامي ايران شده است. دكتر حسن كيانزاد، سخنگوي جنبش همبستگي ايرانيان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که چگونه است كه دولت آلمان در ارتباط با برمه، چين، چچن و يا ديگر نقاط ديگر در جهان، معترض ميشوند، ولي در ارتباط با ايران، كه درهفته هاي گذشته، صدها جوانان ايران، دانشجويان ايراني، سركوب شدند، دستگير شدند و به خوابگاههاي دانشجويان، درواقع يورش برده شده، هيچ اعتراضي نكردند.
XS
SM
MD
LG