لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۰

واكنش نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي به برنامه قوه قضائيه براي نمايش تلويزيوني اعترافات ساختگي دستگيرشدگان


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، از احتمال برگذاري شوهاي تلويزيوني براي نشان دادن اعترافات ساختگيِ بازداشت شدگان اخير پرده برداشت. او گفت برخورد دستگاه قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي با تشنجات اخير ، بهانه يي براي تسويه حسابهاي سياسي ست. محسن آرمين- نايب رئيس کميسيون امنيت ملّي مجلس ، که درباره ي رويدادهاي اخير دانشجويي و چگونگي برخورد حکومت با اعتراضات خياباني دوهفته ي گذشته درايران سخن مي گفت، اظهار داشت نشانه هايي از اين تسويه حسابها را دربرخي روزنامه ها ونشريات، مشاهده مي کنيم وپيش بيني مي شود که ما شاهد شوهاي تلويزيوني که مردم باآن آشناهستند، بشويم. محسن آرمين به طورمشخص به عوامل سرکوب خياباني، موسوم به لباس شخصي ها که نيروي انتظامي و برخي ديگردستگاه هاي حکومتي ازآنان به عنوان عوامل خودسريادمي کنند، اشاره کرد وگفت باتوجه به ا ين که افراد اين مجموعه به صورت سازمانيافته وتشکيلاتي عمل مي کنند، مرکزيت و فرماندهي دارند، ودرتمامي حوادث اجتماعي حاضرند، نمي شودآنان را خودسر ناميد. به گفته ي نايب رئيس کميسيون اميت ملي مجلس، عوامل سرکوب خياباني کساني هستند که درمدتي معين مورد استفاده ي مراکزمشخص قدرت قرار مي گيرند و بعد که تاريخ مصرفشان تمام شد، کنارگذاشته مي شوند. آرمين به نمونه ي سعيدعسگر اشاره کرد و گفت : « حتّا درنشريات جناح راست هم عليه او صحبت شده واين درس عبرتي ست براي بقيه ي لباس شخصي ها که بدانند يک بازيچه هستند و تاريخ مصرفشان که تمام مي شود، پشتوانه ي خود را ازدست مي دهند». سعيدعسگر، ازعوامل سرکوب حزب اللهي ، که درسال۷۷ سعيدحجاريان – مشاورمحمدخاتمي- را با اسلح ي گرم ترور کرد و حجاريان از آن سوء قصد جان نه چندان سالم به دربرد،دربازجويي ها گفته بود که عامل ترور بوده و به تنهايي دراين باره تصميم نگفته بوده است. سعيدعسگر بعد ازسپري کردن دوره ي کوتاه بازداشتش آزاد شد و درچندسال گذشته همچون چهره يي شاخص از به اصطلاح لباس شخصي ها به سرکوبي تجمعات بازگشته است. او درجريان حمله به دانشجويان دردوهفته ي پيش بارديگر بازداشت شد و تنها نامي ست غيرازدانشجويان که مسئولان قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي ازبازداشتش گفته اند. دادستان کل کشور ازبازداشت چهارهزارنفر درجريان تظاهرات خياباني و اعتراضات دانشجويي دوهفته ي گذشته خبر داده است. محسن آرمين- نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس- مي گويد وقتي درجلسه ي غيرعلني مجلس،مکرر پرسيده است که دربرابر اين چهارهزارنفر چندلباس شخصي را بازداشت کرده ايد، هيچکس جوابي نداده است. درجلسه ي غيرعلني مجلس، مسئولان نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و وزارت کشورحضورداشته اند. خود آرمين مي گويد شمارلباس شخصي هاي بازداشت شده ازچندنفر فراتر نمي رود. درحالي که به گفته ي او «اگرجرم، ايجاد رعب و اخلال درنظم عمومي ست، مجازات لباس شخصي ها که با قمه و قداره به جان جوانان و دانشجويان افتادند، بايدشديدتراز آناني باشد که به خيابان آمدندو چندشعار دادند». ازسوي ديگر درحالي که گفته مي شد که سعيدمرتضوي –دادستان تهران- براي توضيح درباره ي بازداشتهاي اخير درجلسه ي امروزکميسيون اصل نود مجلس ، حضورمي يابد، آقاي مرتضوي ديروز اعلام کرد که در اين جلسه شرکت نمي کند. بسياري ازاحکام بازداشتهاي دوهفته ي اخير با حکم سعيدمرتضوي ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران- صورت گرفته است. سعيدمرتضوي دربرابرتلاش کميسيون اصل نودمجلس براي ديدار با دانشجويان بازداشت شده، اصرارکرده است که بايد بازداشت شدگان را اراذل و اوباش بناميد و افرادي را براي ملاقات با دانشجويان بفرستيد که من مشخص مي کنم. نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، از احتمال برگذاري شوهاي تلويزيوني براي نشان دادن اعترافات ساختگيِ بازداشت شدگان اخير پرده برداشت. او گفت برخورد دستگاه قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي با تشنجات اخير ، بهانه يي براي تسويه حسابهاي سياسي ست. وي اافزود: نشانه هايي از اين تسويه حسابها را دربرخي روزنامه ها ونشريات، مشاهده مي کنيم وپيش بيني مي شود که ما شاهد شوهاي تلويزيوني که مردم باآن آشناهستند، بشويم. وي گفت نيروهاي امنيتي لباس شخصي كه در ايران تحت عنوان گروه فشار از آنها نم برده مي شوئد، به عقيده او مورد حمايت نيروي انتظامي و دستگاه هاي ديگر هستند، سازمان يافته اند و تشكيلاتي عمل مي كنند.
XS
SM
MD
LG