لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۶

اعتصاب غذاي دانشجويان در مشهد، اروميه و تهران در اعتراض به بازداشت هاي گسترده درتظاهرات اخير


(rm) صدا |
اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد و نيز دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي و شهيد رجايي در اعتراض به بازداشتهاي گسترده دانشجويان در نااراميها اخير، سومين روز خود را پشت سر مي‌گذارد. دانشجويان مشهد در اعلاميه شماره دو خود آورده اند که تا آنجايي که در توان دارند براي رهايي دانشجويان در بند تلاش مي‌کنند. در گزارشها آمده بود که وضع جسمي اين دانشجويان رو به ضعف است و حال يکي از اعتصاب کنندگان وخيم گزارش شده است. ماه منير رحيمي (راديوفردا): هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد. دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد روي پلاکارد نصب شده در محل اعتصاب خود، اين ماده سه اعلاميه حقوق بشر را نوشته اند. به نظر مي‌رسد بيان دانشجوياني که در اعتصاب غذا به سر مي‌برند، رفته رفته بي پرواترمي گردد و از آنچه ادبيات انقلاب اسلامي خوانده مي‌شود فاصله مي‌گيرد. آنها در بيانيه هاي پي درپي خود بر جمله هاي زنده باد آزادي، زنده باد دموکراسي و زنده باد مردم ايران تاکيد مي‌کنند. در بخشي از اين بيانيه آمده است فرياد اعتراضمان که نتوانست گوشهاي حاکمان را به شنيدن وادارد. شايد سکوتمان بتواند انزجار و نفرتمان را از عملکرد استبداد به اقتدارگرايان بنمايد. به گفته شاهدان مسئولان دانشگاه نه تنها هيچگونه حمايتي از دانشجويان نکرده اند، بلکه با آنها مقابله مي‌شود و آب و سرويسهاي بهداشتي را بر روي آنها بسته اند. اعتصاب کنندگان در بيانيه هاي خود نه تنها خواستار آزادي دانشجويان بازداشتي و برخورد با گروههاي فشار شده اند، بلکه انتقادهاي اصلي خود به حکومت جمهوري اسلامي را تکرار مي‌کنند. در همين حال به گفته دانشجويان دانشگاه علامه تهران، آنها هم مصمم هستند تا رسيدن به خواستهايشان به اعتصاب خود ادامه دهند. به رغم اين که رياست و معاونهاي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه با آنها ديدار کرده و از آنها خواسته است تا اعتصاب خود را بشکنند و با وجود اين که شيوه آرام اعتراض آنان نيز با تهديد روبرو شده است. خبرها حاکيست که تعدادي از دانشجويان زنداني سياسي در زندانهاي اوين و کرج نيز در اعتصاب غذا به سر مي‌برند اما به گزارش خبرگزاري امير کبير اين اعتصابها در سانسور کامل خبري است. هم از سوي مسئولان دانشگاه و کشور و هم از سوي اصلاح طلب و غير اصلاح طلب. افزون بر اين، افراد لباس شخصي از نزديک شدن خبرنگارها به اعتصاب کنندگان و تهيه گزارش در مورد آنها جلوگيري مي‌کنند. همزمان با برگزاري اين تجمعهاي سياسي، گروهي از دانشجويان دانشگاه فردوسي با تحصن در برابر سازمان مرکزي اين دانشگاه به نمايندگي از سوي 200 دانشجوي خوابگاه فجر مشهد، خواستار برگزاري دوباره امتحانات نيمسال دوم شده اند. به سبب آنچه جو منشنج خوابگاهها و نبود امنيت رواني دانشجويان به خاطر احتمال حمله نيروهاي انصار خوانده اند. اين دانشجويان در طومارشان نوشته اند در حالي که دوستانمان را در ديگر دانشگاهها شبانه کتک مي‌زنند و هر لحظه احتمال هجوم چماقداران به خوابگاه کوي دانشگاه مشهد نيز وجود داشت، چگونه مي‌توانستيم درس بخوانيم. طبق گزارشها، نيروهاي انتظامي درهاي اين سازمان را بسته اند و متحصنان را محاصره کرده اند. از سوي ديگر خبرنامه اميرکبير در تازه ترين شماره خود خبر داد که افرادي دانشجويان، نيک فرجام از اميرکبير و تفرشي از تربيت معلم تهران را پس از آن که در انظار عمومي کتک زدند، آنها را ربودند. بنا بر گزارشها برخورد خشن با دانشجويان پيش چشم ديگران براي ايجاد فضاي وحشت و خفقان انجام مي‌شود. در دانشگاه علامه طباطبايي نيز عده اي از دانشجويان در ادامه اعتراضهاي خود در اعتراض به سياستهاي کلي جمهوري اسلامي دست به تحصن زدند. رضا عامري نسب عضو شوراي مرکزي طيف علامه دفتر تحکيم وحدت علاوه بر اين، از ديدار چند تن از افراد اين شورا با حجت الاسلام عبدالله نوري، وزير سابق کشور، و مهدي اميني زاده، دبير تشکيلات و عضو شوراي مرکزي و نيز هدي صابر فعال سياسي خبر داد. در ديگر شهرها نيز برخورد با دانشجويان معترض به گونه هاي کمابيش مشابه ادامه دارد. در ايلام چند دانشجو از ديروز دستگير شده اند و خبري از آنها در دست نيست. دراروميه هم با بيش از گذشت دو هفته از بازداشت دانشجويان هنگام حمله نيروهاي انتظامي به اين دانشگاه؛ هنوز اطلاعي از آنان به دست نيامده است. شکنجه دانشجويان زنداني نيز در خبرها آمده است. اعتصاب غذاي 13 دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد و نيز دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي و شهيد رجايي در اعتراض به بازداشتهاي گسترده دانشجويان در نااراميها اخير، سومين روز خود را پشت سر مي‌گذارد. دانشجويان مشهد در اعلاميه شماره دو خود آورده اند که تا آنجايي که در توان دارند براي رهايي دانشجويان در بند تلاش مي‌کنند. در گزارشها آمده بود که وضع جسمي اين دانشجويان رو به ضعف است و حال يکي از اعتصاب کنندگان وخيم گزارش شده است. بيان دانشجوياني که در اعتصاب غذا به سر مي‌برند، رفته رفته بي پرواترمي گردد و از آنچه ادبيات انقلاب اسلامي خوانده مي‌شود فاصله مي‌گيرد. آنها در بيانيه هاي پي درپي خود بر جمله هاي زنده باد آزادي، زنده باد دموکراسي و زنده باد مردم ايران تاکيد مي‌کنند.
XS
SM
MD
LG