لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۸

فراخوان تظاهرات در خارج از كشور و بيانيه 24 انجمن فرهنگي سياسي برون مرزي در همبستگي با مبارزات دانشجويان و مردم ايران براي برچيدن استبداد ديني


(rm) صدا |
بهمن باستاني: موج حمايتها از اعتراضات دانشجويي ايران در خارج از کشور در حال گسترش است. افزون بر همايشها و تظاهرات تقريبا هر روزه اي که ايرانيان در کشورهاي گوناگون در اين زمينه برگزار مي‌کنند، اطلاعيه هاي و بيانيه هايي است که نظان از همگرايي و همبستگي آحاد جامعه ايراني خارج از کشور در حمايت از اعتراضات دانشجويي و در آستانه سالگرد 18 تيرماه دارد. 24 انجمن فرهنگي سياسي در فرانسه، سوئد، آلمان، انگلستان، هلند، اطريش آمريکا و کانادا در بيانيه اي مشترک ايرانيان را فراخوانده اند تا در هفته همبستگي با دانشجويان و جوانان در ايران بپيوندند. بنا بر اين اعلاميه 14 تا 21 تيرماه يک رشته تظاهرات در کشورهاي ياد شده برپا مي‌شود. همچنين در فراخواني ديگر که به امضاي گروه کثيري از اهل قلم، سياست و فرهنگ ايراني در خارج از کشور رسيده، از ايرانيان در تمام نقاط جهان خواسته شده در همه نقاط جهان و همه روزه و بويژه در 14 تا 21 تير به همبستگي با مبارزات دانشجويان و مردم آزاديخواه ايران براي برچيدن استبداد ديني و استقرار نظامي دموکراتيک و مستقل بر بنيان يک جمهوري سکولار بپيوندند. امضا کنندگان اين فراخوان تنها از ايرانيان فعال در خارج از کشور نيستند. به عنوان نمونه عطا مرادي دبير سياسي اتحاديه ملي دانشجويان در ايران، امضاي خود را در پاي اين فراخوان در کنار امضاي هموطنان خود در خارج نشانده است. از شمار امضا کنندگان اين فراخوان، اسفنديار منفرد زاده، باقر مومني، فريدون تنکابني، محمدرضا شالگوني، مهدي خان بابا تهراني، حسن نزيه، دکتر منصور فرهنگ ناصر رحماني نژاد، نسيم خاکسار و حسن زرهي هستند. حسن زرهي سردبير نشريه شهروند در کانادا مي گويد اهميت اين فراخوانها و حمايتها از اعتراضات دانشجويي در ايران در آستانه 18 تير قبل از هر چيز اين است که اين حمايتها از صدور امضاي صرف بر پاي اعلاميه ها فراتر رفته و جنبه عملي به خود گرفته و به حرکت فعال تبديل شده است: حسن زرهي (تورانتو): ايرانيان هم در درون و هم در بيرون کشورنسبت به آنچه قرار است انجام شود و در حال انجام است يک حرکتها و حمايتهاي عملي دارند. به عنوان مثال در همين کشور کانادا غالبا همه شبه ايرانيان به گونه اي به حمايت از آنچه که مبارزات دانشجوئي – مردمي در ايران نامش هست برخاسته اند و يک جور هماهنگي و همراهي و همدلي و نزديکي خودشان را نشان مي دهند. از همه مهمتر اتفاقي که اخيرا افتاده و قابل ملاحظه است و از جهات عديده شايد قابل مطالعه باشد اين است که سازمانهاي دانشجويي و فرهنگي و سياسي درون و بيرون کشور به شکلي هماهنگ دارند اعلام موضع و نگاه مشترک مي کنند به آنچه که قرار است در اين روزها يا در 18 تير رخ بدهد. اجازه بدهيد که من به گزارشي اشاره کنم که خبرنگار شهروند از تهران برايمان فرستاده. اين دوست ما با 700 تن از هموطنانمان در سنين مختلف از استاد دانشگاه گرفته تا دانشجو و دانش آموز و افراد عادي و حتي برخي از کسبه صحبت کرده و از همه آنها نظر و نگاهشان را نسبت به آنچه که قرار است در 18 تير اتفاق بيافتد پرسيده. 629 نفر از اين 700 نفر گفته اند که در آنچه که در 18 اتفاق خواهد افتاد شرکت خواهند کرد و معتقد بودند که در 18 تير استبداد مذهبي به پايان خواهد رسيد در ايران. در همان گزارش ما داريم که هيچکس موافق نبوده که در 18 تير اتفاقي نخواهد افتاد و استبداد مذهبي به پايان نخواهد رسيد. در نتيجه اين دوستان ما خيلي کوشش کردند و يکي از لباس شخصي ها را به نام عباس پيدا کردند و با او صحبت کردند او معتقد بوده که آنچه اتفاق مي افتد در ايران دست خارجي درش است. اينها همه نشانگر گونه اي از حوادث سياسي و اجتماعي و حتي نگاه تازه ايرانيها هم در درون کشور و هم در بيرون کشور به وقايع سياسي است که تا به حال پيشينه اينچنيني نداشته و قابل قياس به هيچ دوره اي دست کم در اين 15 ساله نيست. موج حمايتها از اعتراضات دانشجويي ايران در خارج از کشور در حال گسترش است. افزون بر همايشها و تظاهرات تقريبا هر روزه اي که ايرانيان در کشورهاي گوناگون در اين زمينه برگزار مي‌کنند، اطلاعيه هاي و بيانيه هايي است که نظان از همگرايي و همبستگي آحاد جامعه ايراني خارج از کشور در حمايت از اعتراضات دانشجويي و در آستانه سالگرد 18 تيرماه دارد. 24 انجمن فرهنگي سياسي در فرانسه، سوئد، آلمان، انگلستان، هلند، اطريش آمريکا و کانادا در بيانيه اي مشترک ايرانيان را فراخوانده اند تا در هفته همبستگي با دانشجويان و جوانان در ايران بپيوندند. بنا بر اين اعلاميه 14 تا 21 تيرماه يک رشته تظاهرات در کشورهاي ياد شده برپا مي‌شود. در بيانيه ديگري كه به امضاي هنرمندان و نويسندگان و صاحبنظران و دانشجويان در خارج و داخل ايران رسيده است، از همه مردم ايران دعوت شده است به مبارزه براي برچيدن استبداد ديني و تاسيس نظامي سكولار (غيرمذهبي) درا يران بپيوندند. مهدي خانبابا تهراني، دكتر منصور فرهنگ، نسيم خاكسار و حسن زرهي از جمله امضا كنندگان اين بيانيه هستند. زرهي، سردبير نشريه شهروند در تورانتو مي گويد اهميت اين فراخوان ها به حركت فعال تبديل شده اند.
XS
SM
MD
LG