لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۵

طرح استراتژي صنعتي ايران: بيكاري، تورم و ضعف اقتصاد ايران، چالش هاي اصلي


(rm) صدا |
طرح تدوين «استراتژي صنعتي ايران» به پايان رسيده و در روز هاي آينده مورد بررسي كارشناسي قرار خواهد گرفت. نگاهي به اين طرح در گزارشي از فريدون خاوند. مسعود نيلي، مسئول تدوين طرح «استراتژي صنعتي ايران»، ديروز گفت اين طرح، كه با مشاركت 67 پژوهنده تهيه شده، بيست و دوم تيرماه در همايشي به نقد و بررسي گذاشته خواهد شد. به نظر مي رسدكه مسعود نيلي و همكارانش در طرح مورد نظر گذار صنعت كشور را از «درونگرايي» به «برونگرايي» پيشنهاد مي كنند. صنايع ايران عمدتا در چهارچوب بازار داخلي، زير چتر حمايت هاي گمركي و غير گمركي سازماندهي شده اند و به همين سبب از توان رقابت براي نفوذ در بازارهاي جهاني محرومند و نمي توانند در تأمي نياز هاي ارزي كشور جانشين نفت شوند. الگويي كه مسعود نيلي ديروز در سخنان خود بر آن تأكيد كرد، اقتصاد هاي پوياي آسياي خاوري است. به گفته او در آمد سرانه ايران كه زماني دو برابر كره جنوبي بود، امروز به يك سوم اين كشور رسيده و اگر وضع به روال فعلي ادامه يابد، در 1390 خورشيدي، هشت سال ديگر، به يك چهارم تنزل خواهد يافت. از ديدگاه مسئول طرح «استراتژي صنعتي ايران»، اقتصاد اين كشور در حال حاضر با سه چالش عمده روبرو است : بيكاري، تورم و ضعيف شدن نسبت به اقتصاد جهاني. از گفته هاي مسعود نيلي چنين بر مي آيد كه رويارويي با اين چالش ها، نيازمند رقابتي شدن صنعت ايران براي راهيابي به بازار هاي جهاني است، همان ضرورتي كه دوروز پيش محمد خاتمي رييس جمهوري بر آن تأكيد كرد. بر جاي مي ماند يك پرسش اساسي : آيا ايران حاضر خواهد شد در بازسازي فضاي اقتصادي-سياسي دروني و بين المللي خود از الگوي كشور هاي پوياي آسياي خاوري پيروي كند؟ طرح «استراتژي صنعتي ايران» به پايان رسيده و در روز هاي آينده مورد بررسي كارشناسي قرار خواهد گرفت. مسعود نيلي، مسئول تدوين طرح «استراتژي صنعتي ايران»، ديروز گفت اين طرح، كه با مشاركت 67 پژوهنده تهيه شده، بيست و دوم تيرماه در همايشي به نقد و بررسي گذاشته خواهد شد. از ديدگاه مسئول طرح «استراتژي صنعتي ايران»، اقتصاد اين كشور در حال حاضر با سه چالش عمده روبرو است: بيكاري، تورم و ضعيف شدن نسبت به اقتصاد جهاني. آيا ايران حاضر خواهد شد در بازسازي فضاي اقتصادي-سياسي دروني و بين المللي خود از الگوي كشور هاي پوياي آسياي خاوري پيروي كند؟
XS
SM
MD
LG