لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۵۰

مشاور اقتصادي تشكيلات خودگردان: حمايت ايران و سوريه از فلسطين سرپوشي براي مشكلات داخلي اين كشورها


(rm) صدا |
احمد رافت (راديو فردا): محمود رشيد، كرد تبار عراقي كه از سالها پيش از جمله مشاورين اقتصادي رهبر حكومت خودگردان فلسطين، ياسر عرفات است و در حال حاضر مديريت بنياد اقتصادي فلسطيني را بر عهده دارد، در رم در كنفرانس عراق پس از سقوط صدام، از نفت ديكتاتوري تا نفت آزادي كه از سوي آدي ينه كرونوس اينترنشنال سازماندهي شده بود، شركت كرد. او در اين كنفرانس گفت بايد در آينده، ديگر از نفت به عنوان حربه سياسي استفاده نكرد. در حاشيه اين كنفرانس، محمود رشيد در گفتگوي اختصاصي با راديو فردا، نقشه راه را تنها طرح موجود براي پايان بخشيدن به بحران كنوني در منطقه دانست. محمود رشيد ميگويد نقشه راه در صورت تحقق، چهره منطقه را دگرگون خواهد ساخت. نقشه راه، يكي از طرحهاي موجود براي پايان دادن به بحران كنوني نيست، بلكه تنها طرح موجود است كه راه دستيابي به صلح را، به گفته اين مقام كرد تبار، از اولين گام تا گام نهايي، روشن ساخته است و هيچگونه فضايي براي خروج از آن باز نگذاشته است. محمود رشيد ميگويد ما طرح ديگري نداريم كه بتوانيم بين آنها آنچه را بيشتر به اهداف ما نزديكتر است، انتخاب كنيم و بنابراين بايد بدون ايجاد موانع مصنوعي در راه تحقق اين طرح، كوشش كنيم. محمود رشيد، كه مديريت سرمايه گذاري هاي حكومت خودگردان فلسطين و مشاركت با كشورهاي خارجي در زمينه سرمايه گذاري هاي مشترك را بر عهده دارد، ميگويد: زندگي در فقر و بدون اميد به آينده، بدون شك، روند صلح را تسهيل نيمكند. فقر به گفته اين اقتصاددان كرد تبار، مردم را به آغوش نيروهاي افراطي و بنيادگرا حول ميدهد و جامعه را به دريايي كه در آن اين سازمانها به آساني ميتوانند به صيد قربانيان خود بپردازند، تبديل ميسازد. در مورد مخالفت برخي از كشورهاي عرب و اسلامي با نقشه راه، محمود رشيد ميگويد: كشورهايي چون ايران و سوريه كه با نقشه راه مخالفند، فلسطينيها را نه تنها در سي ماه گذشته، بلكه در 50 سال قبل از آن نيز كمك نكرده اند و اگر سخناني در حمايت از فلسطينيها ابراز داشته اند، براي سرپوش گذاردن بر مشكلات داخليشان بوده است. اين كشورها كه به گفته محمود رشيد، چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سياسي، داراي مشكلات داخلي بسيار حادي هستند، بهتر است قبل از هر گونه تلاشي براي حل مشكلات فلسطينيان، براي خواستهاي دموكراتيك مردم خودشان پاسخي بيايند. محمود رشيد، از جمله مشاورين اقتصادي ياسر عرفات است، در رم در كنفرانس عراق پس از سقوط صدام، شركت كرد.او در اين كنفرانس گفت بايد در آينده، ديگر از نفت به عنوان حربه سياسي استفاده نكرد. وي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد نقشه راه را تنها طرح موجود براي پايان بخشيدن به بحران كنوني در منطقه است. محمود رشيد در مورد مخالفت برخي از كشورهاي عرب و اسلامي با نقشه راه، ميگويد: كشورهايي چون ايران و سوريه كه با نقشه راه مخالفند، فلسطينيها را نه تنها در سي ماه گذشته، بلكه در 50 سال قبل از آن نيز كمك نكرده اند و اگر سخناني در حمايت از فلسطينيها ابراز داشته اند، براي سرپوش گذاردن بر مشكلات داخليشان بوده است.
XS
SM
MD
LG