لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۶

واكنش ها به تعيين فرماندار جديد براي نجف


(rm) صدا |
علرضا طاهري (راديو فردا): شهر نجف داراي يک فرماندار جديد شده است، اما به رغم اين که تصاوير او بر سردر مغازه ها و فرمانداري تجف نسب شده، به نظر مي رسد نه کسي از ساکنين نجف او را مي شناسد، و نه آنکه خبر انتصاب فرماندار شهروندي را به هيجان آورده است. فرماندار پيشين نجف که مسئولان آمريکايي او را منصوب کرده بودند، اکنون به جرم آدم ربايي و سرقت بازداشت شده اند. فريبا مودت (رايو فردا): شهروندان نجف که از درب ورودي مرکز عمليات نظامي امريکا مي گذرند، با نگاهي به تصوير حيدر مهدي مطار ميالي، فرماندار جديد با تلخي سر تکان مي دهند. يک آموزگار بيکار مي گويد، بايد عکس و نام او را برايمان پست مي کردند تا از هويت فرماندارمان مطلع شويم. او هم مثل فرماندار قبلي که بازداشت شد، نه منتخب ما بلکه منتصب آمريکايي ها است. در روز دوشنبه گذشته، نيروهاي اعتلاف در عراق با شرمساري فرماندار پيشين را که خود منصوب داشته بودند بازداشت کرده و آقاي ميالي، معاون وي و فرماندار کنوني را در سمتش قرار دادند. مقامات آمريکايي در مورد آقاي ميالي هم مي گويند: او تنها موقتا به عنوان فرماندار نجف عمل مي کند تا انتخابات آزاد برگزار شود و مردم خود فرماندار شهر خود را برگزينند. منابع دستگاه رهبري آمريکا در عراق، در توجيه اشتباهشان در مورد فرماندار پيشين مي گويند: وي هنگامي که کسي به آنان عنايتي نداشت به کمک نيروهاي ائتلاف آمد و مقامات مسئول از سابقه و اقدامات پيشين وي اطلاعي نداشته بودند. اما در عين حال خاطرنشان ساخته اند که بازداشت وي، بر اعتبار نيروهاي ائتلاف در نجف افزوده است. با وجود اين، بسياري از شهروندان نجف از اينکه درمورد انتخاب فرماندارشان با آنها مشورت نشده سخت خشمگين هستند. اين يک واقعيت است که فرماندار پيشين نه تنها به خاطر اقدامات غير قانوني اش، بلکه به علت آنکه در نجف شيعه نشين اهل سنت بوده، چندان محبوبيتي نداشته است. اما فرماندار شيعه مذهب کنوني نيز براي مردمش در هاله اي از ابهام قرار دارد. شيخ مرتضي صدر، يکي از برجسته ترين رهبران شيعه در عراق، احساسات شهروندان نجف را در يک جمله خلاصه کرده است. وي مي گويد: آمريکايي ها يک فرد را از سمتش برکنار کرده و فرد ديگري را به جاي او قرار داده اند. اينها هر دو مثل هم هستند. وي افزود که مردم عراق بايد در مورد قوانين اساسي، دولت، و رهبرانشان تصميم بگيرد. با وجود اين مردم نجف در خارج از ساختمان مرکز فرماندهي آمريکا در شهر صف مي کشند تا بلکه برايشان در دستگاه رهبري آمريکايي شهر شغلي وجود داشته باشد. محمد عبدالعلي، يکي از آنها که شغلش را 16 سال پيش، يعني هنگامي که رژيم صدام حسين پدرش را اعدام کرد از دست داد مي گويد: حال که آمريکايي ها اينجا هستند، اميدوارم بتوان به بازار کار بپيوندم. علرضا طاهري (راديو فردا): شهر نجف داراي يک فرماندار جديد شده است، اما به رغم اين که تصاوير او بر سردر مغازه ها و فرمانداري تجف نسب شده، به نظر مي رسد نه کسي از ساکنين نجف او را مي شناسد، و نه آنکه خبر انتصاب فرماندار شهروندي را به هيجان آورده است. فرماندار پيشين نجف که مسئولان آمريکايي او را منصوب کرده بودند، اکنون به جرم آدم ربايي و سرقت بازداشت شده اند. گزارشي از فريبا مودت، گزارشگر راديو فردا: فريبا مودت (رايو فردا): شهروندان نجف که از درب ورودي مرکز عمليات نظامي امريکا مي گذرند، با نگاهي به تصوير حيدر مهدي مطار ميالي، فرماندار جديد با تلخي سر تکان مي دهند. يک آموزگار بيکار مي گويد، بايد عکس و نام او را برايمان پست مي کردند تا از هويت فرماندارمان مطلع شويم. او هم مثل فرماندار قبلي که بازداشت شد، نه منتخب ما بلکه منتصب آمريکايي ها است. در روز دوشنبه گذشته، نيروهاي اعتلاف در عراق با شرمساري فرماندار پيشين را که خود منصوب داشته بودند بازداشت کرده و آقاي ميالي، معاون وي و فرماندار کنوني را در سمتش قرار دادند. مقامات آمريکايي در مورد آقاي ميالي هم مي گويند: او تنها موقتا به عنوان فرماندار نجف عمل مي کند تا انتخابات آزاد برگزار شود و مردم خود فرماندار شهر خود را برگزينند. منابع دستگاه رهبري آمريکا در عراق، در توجيه اشتباهشان در مورد فرماندار پيشين مي گويند: وي هنگامي که کسي به آنان عنايتي نداشت به کمک نيروهاي ائتلاف آمد و مقامات مسئول از سابقه و اقدامات پيشين وي اطلاعي نداشته بودند. اما در عين حال خاطرنشان ساخته اند که بازداشت وي، بر اعتبار نيروهاي ائتلاف در نجف افزوده است. با وجود اين، بسياري از شهروندان نجف از اينکه درمورد انتخاب فرماندارشان با آنها مشورت نشده سخت خشمگين هستند. اين يک واقعيت است که فرماندار پيشين نه تنها به خاطر اقدامات غير قانوني اش، بلکه به علت آنکه در نجف شيعه نشين اهل سنت بوده، چندان محبوبيتي نداشته است. اما فرماندار شيعه مذهب کنوني نيز براي مردمش در هاله اي از ابهام قرار دارد. شيخ مرتضي صدر، يکي از برجسته ترين رهبران شيعه در عراق، احساسات شهروندان نجف را در يک جمله خلاصه کرده است. وي مي گويد: آمريکايي ها يک فرد را از سمتش برکنار کرده و فرد ديگري را به جاي او قرار داده اند. اينها هر دو مثل هم هستند. وي افزود که مردم عراق بايد در مورد قوانين اساسي، دولت، و رهبرانشان تصميم بگيرد. با وجود اين مردم نجف در خارج از ساختمان مرکز فرماندهي آمريکا در شهر صف مي کشند تا بلکه برايشان در دستگاه رهبري آمريکايي شهر شغلي وجود داشته باشد. محمد عبدالعلي، يکي از آنها که شغلش را 16 سال پيش، يعني هنگامي که رژيم صدام حسين پدرش را اعدام کرد از دست داد مي گويد: حال که آمريکايي ها اينجا هستند، اميدوارم بتوان به بازار کار بپيوندم.
XS
SM
MD
LG