لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۴

تكذيب اتهام توسط شركتهاي چيني متهم به صدور تكنولوژي به جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
پنج شرکت چيني که به علت صدورتکنولوژي توليد سلاح هاي کشتارجمعي به ايران مشمول مجازات هاي آمريکا قرارگرفته اند، روزجمعه اتهام صدور چنين تکنولوژي وتجهيزاتي را به ايران تکذيب کردند. وزارت امورخارجه چين اقدام آمريکا را درمورد اعمال مجازات به شرکت هاي چيني غيرمنطقي خواند. مسعود ملك (راديو فردا): يک سخنگوي شرکت تجهيزات شيميائي زيبودرپکن گفت اين شرکت فقط عادي ترين تجهيزات صنعتي را براي وسائل شيميائي يا داروئي به ايران فروخته است. اين سخنگوافزود با اين حال اين شرکت تصميم گرفته است هرگونه صادرات به ايران را متوقف کند و به جاي ايران، کالاهاي خود را به هند وکره جنوبي صادرکند. سخنگوي شرکت زيبو که نام کامل خود را فاش نساخت گفت ايران بازار بزرگي براي شرکت ما بود واعمال مجازات، به ميزان زيادي به ما زيان وارد مي آورد. وزارت امورخارجه آمريکا روزپنجشنبه مجازات هائي را درمورد شرکت زيبو وچهارشرکت چيني ديگر وهمچنين يک شرکت کره شمالي اعمال کرد. ريچارد باوچر سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا گفت دست کم چهارشرکت ازشرکت هاي چيني سابقا نيز به علت تخلف ازقوانين ناظربه جلوگيري ازگسترش سلاح هاي اتمي آمريکا مشمول تحريم قرارگرفته بودند. خبرگزاري آسوسيتدپرس درگزارشي نوشت اعمال مجازات درمورد اين شرکت ها به معناي آن است که آن ها حق صدورکالا را به آمريکا ندارند وکمک هاي دولت آمريکا به آنان قطع مي شود. سخنگوي شرکت وارداتي وصادراتي صنايع دقيق ماشيني چين که يکي ديگرازشرکت هاي مشمول مجازات هاي آمريکا است، حاضرنشد درباره اعمال مجازات به اين شرکت يا تجارت با ايران ابرازنظرکند. وي دراين مورد گفت دولت چين ازسوي اين شرکت ها به آمريکا پاسخ خواهد داد. دراين ميان، به هردوکشوربه يک ميزان زيان وارد خواهد آمد. گروه تجهيزات شيميائي جيانگسو ليانگ، يکي ديگراز شرکت هاي چيني است که مشمول مجازات هاي آمريکا واقع شده است. سخنگوي اين شرکت گفت شرکت دوسال پيش هنگامي که براي نخستين بارمشمول مجازات قرارگرفت، صادرات خود به ايران را قطع کرد. وي افزود صادرات ما همگي مورد تصويب قرارگرفته وهيچ گونه تخلفي دراين ميان صورت نگرفته است. با اين حال به خاطرمناسبات ميان کشورها، ما قطع صادرات را مورد توجه قرارداديم. يک سخنگوي شرکت صنايع شمالي چين که به نام نورينکو نيزشهرت دارد، حاضر به اظهار نظر نشد. يک مقام شرکت بازرگاني تيان آن تايگائو که پنجمين شرکتي است که مشمول مجازات هاي آمريکا قرارگرفته است، گفت اين شرکت درحال حاضرهيچ گونه معامله اي با ايران ندارد. درهمين حال وزارت امورخارجه چين اقدام آمريکا را درمورد اعمال مجازات به شرکت هاي چيني غيرمنطقي خوانده است. وزارت امورخارجه چين اعلام کرد مبادلات نظامي اين کشوربه شدت کنترل مي شود وچين ازتلاش هاي بين المللي براي جلوگيري ازتوليد سلاح هاي کشتارجمعي حمايت مي کند. پنج شرکت چيني که به علت صدورتکنولوژي توليد سلاح هاي کشتارجمعي به ايران مشمول مجازات هاي آمريکا قرارگرفته اند، روزجمعه اتهام صدور چنين تکنولوژي وتجهيزاتي را به ايران تکذيب کردند. وزارت امورخارجه چين اقدام آمريکا را درمورد اعمال مجازات به شرکت هاي چيني غيرمنطقي خواند. يک سخنگوي شرکت تجهيزات شيميائي زيبو درپکن گفت اين شرکت فقط عادي ترين تجهيزات صنعتي را براي وسائل شيميائي يا داروئي به ايران فروخته است با اين حال اين شرکت تصميم گرفته است هرگونه صادرات به ايران را متوقف کند و به جاي ايران، کالاهاي خود را به هند وکره جنوبي صادرکند. ريچارد باوچر سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا گفت دست کم چهارشرکت ازشرکت هاي چيني سابقا نيز به علت تخلف ازقوانين ناظربه جلوگيري ازگسترش سلاح هاي اتمي آمريکا مشمول تحريم قرارگرفته بودند. درهمين حال وزارت امورخارجه چين اعلام کرد مبادلات نظامي اين کشوربه شدت کنترل مي شود وچين ازتلاش هاي بين المللي براي جلوگيري ازتوليد سلاح هاي کشتارجمعي حمايت مي کند.
XS
SM
MD
LG