لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۷

اصرار رئْْيس کل آژانس بين المللي انرژي اتمي بر امضاي پروتكل الحاقي


(rm) صدا |
محمد البرادعي، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي رهسپار ايران است تا به نگراني هاي بين المللي از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي پايان دهد. ناظران مي گويند ديدار آقاي البرادعي از ايران آخرين فرصت جمهوري اسلامي براي پايان دادن به اين نگراني ها است. اگر اين فرصت از دست برود آژانس بين المللي در شهريور ماه آينده تصميمات حادتري عليه جمهوري اسلامي خواهد گرفت. عليرضا طاهري (راديو فردا) : آنچه محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ديروز چند روزي پيش از سفرش به تهران در رم، پايتخت ايتاليا عنوان کرد به اندازه کافي صريح و قاطع بود. محمد البرادعي در گفتگويي ويژه با احمد رافت روزنامه نگار سرشناس بين المللي و گزارشگر راديو فردا در رم ابراز اميدواري کرد که مسئولين جمهوري اسلامي با امضاي مقابله نامه يا پروتکل الحاقي هرچه زودتر موافقت کنند صداي محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي. بنابر معاهده نامه الحاقي، کشورهاي امضا کننده آن بايد بدون هيچگونه شرطي بپذيرند که بازرسان بين المللي بي خبر و بدون دعوت نيز بتوانند از تاسيسات هسته اي و هر منطقه مشکوکي در آن کشور بازديد کنند تا پيش از فشارهاي اخير بين المللي بر تهران، جمهوري اسلامي از اين بيم داشت که با امضاي معاهده الحاقي، جاسوسان بين المللي به ويژه جاسوسان غربي احتمالا به آژانس بين المللي انرژي اتمي نفوذ کنند و به عنوان بازرسان آن سازمان، از تاسيسات و پايگاه هاي نظامي جمهوري اسلامي بازرسي کنند. اکنون به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي به رغم هم آوايي هر دو جناح حاکم بر ايران درباره برنامه هاي هسته اي حاکميت ناگزير از امضاي پروتکل يا مقابله نامه الحاقي است. با اين حال نمايندگان جمهوري اسلامي از جمله محمد محمدرضايي، نماينده بيجار در مجلس، دسترسي به نيروي هسته اي را حق مسلم ايران مي دانند : دبير کل محترم سازمان ملل، رياست محترم شوراي امنيت و ملل آزاده جهان، آحاد ملت ايران از تلاش دانشمندان کشورشان براي دستيابي به فناوري استفاده از انرژي هسته اي حمايت کرده و آن را در دفتر افتخارات خود ثبت کرده اند. با توجه به محدوديت منابع نفتي و افزايش روزافزون مصرف آن و همچنين لطمات زيست محيطي، و بهره گيري از انرژي هسته اي با مقاصد صلح آميز حق مسلم و حياتي هر کشوري در دنياي پيشرفته امروزي است. (صداي محمد محمد رضايي، نماينده بيجار در مجلس شوراي اسلامي را مي شنيديد) شايد بر پايه همين تکيد هر دو جناح جمهوري اسلامي است که محمد البرادعي اعلام کرده است با پيوستن ايران به معاهده نامه الحاقي منع گسترش سلاح هاي هسته اي، تحريم هاي هسته اي جمهوري اسلامي تيز احتمالا به تدريج از ميان مي رود و ايران خواهد توانست به فناوري هاي هسته اي دست يابد. آقاي البرادعي تاکيد مي کند که آژانس بين المللي انرژي اتمي مي خواهد با جنبه هاي گوناگون برنامه هسته اي جمهوري اسلامي آشنا شود و از کليه جزئيات اين برنامه ها آگاهي يابد. به گفته آقاي البرادعي، جمهوري اسلامي بايد جزئيات برنامه هاي هسته اي و تاسيسات مربوط به آن را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برساند و اين اطلاع براي آژانس ياد شده اولويت دارد. محمد البرادعي، رئْْيس آژانس بين المللي انرژي اتمي رهسپار ايران است تا به نگراني هاي بين المللي از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي پايان دهد. اين آخرين فرصت جمهوري اسلامي براي پايان دادن به اين نگراني ها است. محمد البرادعي در مصاحبه با راديو فردا در رم ابراز اميدواري مي كند که مسئولين جمهوري اسلامي با امضاي مقابله نامه يا پروتکل الحاقي هرچه زودتر موافقت کنند. محمد البرادعي اعلام کرده است با پيوستن ايران به معاهده نامه الحاقي منع گسترش سلاح هاي هسته اي، تحريم هاي هسته اي جمهوري اسلامي تيز احتمالا به تدريج از ميان مي رود و ايران خواهد توانست به فناوري هاي هسته اي دست يابد. آقاي البرادعي تاکيد مي کند که آژانس بين المللي انرژي اتمي مي خواهد با جنبه هاي گوناگون برنامه هسته اي جمهوري اسلامي آشنا شود و از کليه جزئيات اين برنامه ها آگاهي يابد.
XS
SM
MD
LG