لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۷

نتيجه پيروزي اسلامگرايان در انتخابات پارلماني کويت: مجلس ضعيف و آرام


(rm) صدا |
نتايج انتخابات پارلمانی کويت نشان می دهد نامزدهای اسلامگرا و هوادار دولت بيشترکرسی های پارلمان اين کشور را به خود اختصاص دادند وليبرال های هوادارغرب که خواستاراصلاحات هستند شکست خوردند. نمايندگان پارلمان کويت را فقط مردان تشکيل می دهند. اميرآرمين (راديو فردا): حدود 250 کانديدا روزشنبه برای نمايندگی پارلمان کويت به رقابت پرداختند. دراين انتخابات ليبرال های وابسته به روشنفکران و بازرگانان دربرابراسلامگرايان قرارگرفتند. درحالی ليبرال ها خواستاريک جامعه بازهستند، اسلامگرايان مخالف نفوذ غرب هستند و ازيک حکومت مذهبی هواداری می کنند. خانواده حاکم الصباح که برای کاهش قبضه خود برقدرت زيرفشارقرارداشته، برنده بزرگ انتخابات پارلمانی به شمارمی رود. وفاداران به خانواده الصباح درميان قبائل بدو وسايرگروه ها، نزديک به نيمی ازکرسی های پارلمان 50 نفری کويت را به خود اختصاص دادند وفقط چند کرسی نصيب ليبرال ها شد. شفيق الغبرا ، يک کارشناس سياسی گفت اين پارلمانی ضعيف تر وآرام تراست وکمتربرای دولت توليد گرفتاری می کند. اسلامگرايان سنی با ريشه های نيرومند قبيله ای نيزبه حساب گروه های مذهبی ستيزه جوئی نظيراخوان المسلمين که دشمن اسرائيل هستند، بسياری ازکرسی های پارلمان را به خود اختصاص دادند. نامزدهای تندروشيعه که وابسته به اقليت شيعيان کويت وهوادارايران هستند، نيزانتخابات را باختند. نتيجه انتخابات احتمالا ازفشاربرخانواده حاکم الصباح درمورد انجام اصلاحات وتقسيم قدرت خواهد کاست. خانواده الصباح ساليان متمادی است که برکويت حکومت می کند وسابقه حکومت آن حتی به قبل ازسال 1961 که اين اميرنشين به استقلال دست يافت بازمی گردد. ليبرال ها که خواستارآن بودند برای پست نخست وزيری انتخابات برگزارشود، اکنون موافقت کرده اند که اين پست همچنان دردست خانواده حاکم باشد به شرط آن که وليعهد کويت عهده دار آن نباشد. عبد الله نيباری، يک نامزد ليبرال که درانتخابات شکست خورد، گفت ما دولتی می خواهيم که طبق قانون اساسی تشکيل شده باشد. وليعهد بايد به دورازجنجال های سياسی باشد. طبق قانون اساسی کويت، اميرکويت و وليعهد اين کشورمصون ازاستيضاح هستند. شيخ جابرالاحمد الصباح اميرکويت و شيخ سعد العبد الله الصباح وليعهد کويت، هردو درسال های 70 خود هستند و به شدت بيمارند. درحال حاضرشيخ صباح الاحمد الصباح وزيرامورخارجه کويت عملا زمام امورکشور را دردست دارد. در انتخابات روز شنبه در کويت، حدود 250 نامزد نمايندگي پارلمان کويت به رقابت با يکديگر پرداختند. در اين انتخابات ليبرالهاي وابسته به روشنفکران و بازرگانان در برابر اسلامگرايان قرار گرفتند. خانواده حاکم الصباح که براي کاهش قبضه خود بر قدرت، زير فشار قرار دارد، برنده بزرگ انتخابات پارلماني بود. وفاداران به خانواده الصباح در ميان قبايل بدوي و ساير گروهها نزديک به نيمي از کرسيهاي پارلمان 50 نفري کويت را به خود اختصاص دادند و تنها چند کرسي به ليبرالها رسيد. يک کارشناس سياسي گفت که اين پارلمان ضعيف و آرام است. اسلامگرايان سني با ريشه هاي نيرومند قبيله اي به زيان گروههاي مذهبي افراط گرايي مانند اخوان المسلمين که دشمن اسرائيل هستند، بسياري از کرسيهاي پارلمان را به خود اختصاص دادند. نامزدهاي تندرو شيعه و هوادار حکومت ايران بازنده انتخابات بودند. نتيجه اين انتخابات از فشار بر خانواده الصباح براي انجام اصلاحات و تقسيم قدرت خواهد ساخت. بنا به قانون اساسي کويت، امير و وليعهد از استيضاح مصون هستند. شيخ جابر احمد الصباح، امير کويت و شيخ سعد عبدالله الصباح، وليعهد کويت هر دو در سالهاي 70 عمر خود و به شدت بيمار هستند. در حال حاضر شيخ صباح، احمد الصباح، وزير امور خارجه کويت عملا زمام امور اين امير نشين را در دست دارد.
XS
SM
MD
LG