لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۴۱

حمايت دانشجويان ايراني ساكن آلمان از تظاهرات ضد حكومتي ايران


(rm) صدا |
در آستانه 18 تيرماه شامگاه يکشنبه دانشجويان شهر کلن آلمان به منظور همبستگي با حرکت هاي دانشجويي و مردمي و همچنين اعتراض به بازداشت ها در ايران تظاهراتي در يکي از پر رفت و آمدترين مکان ها برپا داشتند. شهرام ميريان ( راديو فردا) :پس از برپايي چند تظاهرات در شهر هاي برلين، هانوفر، فرانکفورت و کلن، هم اينک که شامگاه يکشنبه است دانشجويان شهر کلن، تظاهراتي برپا داشتند که در آن سخنرانان ضمن همبستگي با حرکت هاي دانشجويي و مردمي در ايران و موج دستگيري و بازداشت دانشجويان، روزنامه نگاران، شخصيت هاي سياسي و ديگر افراد مردم مخالفت کردند. هم اينک که نخستين ساعات شامگاه يکشنبه را پشت سر مي گذاريم من مي بينم که دانشجويان اعم از ايراني يا آلماني در اين حرکت اعتراضي در حالي که شمع روشن در دست دارند بر گردن خود عکس هايي از دانشجويان، روزنامه نگاران و شخصيت هاي زنداني سياسي آويخته اند. در اعلاميه ديگري که داده مي شود از حکومت ايران خواسته شده به دانشجويان و ديگر طبقات مردم ايران اجازه داده شود که در روز 18 تيرماه در خارج از دانشگاه هاي ايران دست به تظاهرات بزنند. شهرام ميريان : خانم شما در دانشگاه کلن، چه رشته اي مي خوانيد؟ - شيمي مي خوانم. در درجه اول ، خواسته من و خيلي ديگر از دانشجويان ديگر آزادي براي دانشجويان داخل کشور و کل مردم کشورمان است. شهرام ميريان : شما براي روز چهارشنبه هم برنامه اي تدارک ديده ايد؟ - بله، ما يک برنامه براي جلوي دانشگاه کلن مي گذاريم که ساعت 8 شروع مي شود و در آن يک سخنراني کلي در مورد شرايط الان داخل کشور و بعد هم در خيابان پياده روي مي کنيم. شهرام ميريان : برنامه امشب به کجا ختم مي شود ؟ - ما تمام قصدمان اين است که در خيابان که راه مي رويم مردم شهر را به اين مساله آشنا کنيم و به آنها نشان دهيم که الان در کشور ما دارد جه اتفاقي با همسن و سال هاي خودمان مي افتد و بر اين اصل که بچه ها در ايران در شرايط بدي هستند و با اين شمع به عنوان يک نوع يادبود من به عنوان يک دانشجو که الان در خارج از کشور هستم از همه مي خواهم که همکاري کنند با ما که بتوانيم براي 18 تير بخواهيم اجازه دهند هر دانشجويي، محصلي و هر جواني که دلش مي خواهد بيرون برود و شعار و صحبت خودش را به مردم برساند و حرفش را بزند. و ما مي خواهيم همگي در خارج از کشور، همه با هم خودمان را به هم بچسبانيم که بخواهيم مردممان در آن روز بتوانند حرفشان را بزنند. شهرام ميريان : تظاهرات دانشجويان، رو به اتمام است. دانشجويان در حالي که شمع هايي در دست دارند به طرف خيابان هاي شهر کلن در حرکت هستند. دانشجويان قرار است روز چهارشنبه هم تجمعي در برابر دانشگاه کلن برگزار کنند. در آستانه 18 تيرماه پس از برپايي چند تظاهرات در شهر هاي برلين، هانوفر، فرانکفورت و کلن، هم اينک که شامگاه يکشنبه است دانشجويان شهر کلن، تظاهراتي برپا داشتند که در آن سخنرانان ضمن همبستگي با حرکت هاي دانشجويي و مردمي در ايران و موج دستگيري و بازداشت دانشجويان، روزنامه نگاران، شخصيت هاي سياسي و ديگر افراد مردم مخالفت کردند. يكي از شركت كنندگان در اين تظاهرات در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: خواسته ما آزادي براي دانشجويان داخل کشور و کل مردم کشورمان است. قصد ما اين است که مردم شهر را به اين مساله آشنا کنيم و به آنها نشان دهيم که الان در کشور ما دارد جه اتفاقي با همسن و سال هاي خودمان مي افتد.
XS
SM
MD
LG