لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۱

شاهزاده رضا پهلوي: تظاهرات اخير در ايران نشانه نارضايتي از نظام مذهبي است


(rm) صدا |
بکتاش خمسه پور (راديوفردا): شاهزاده رضا پهلوي در گفتگو با يکي از بزرگترين روزنامه هاي ايتاليا، دليل تظاهرات اخير يک هفته اي در ايران را نارضايتي عمومي نسبت به نظام مذهبي حاکم بر ايران خوانده است. شاهزاده رضا پهلوي پيشتر در گفتگو با روزنامه وطن، چاپ ترکيه، پيش بيني کرده بود که ايران در 18 تير ماه با اعتصابات و تظاهرات اعتراضي روبرو خواهد شد. احمد رافت (راديوفردا، رم): شاهزاده رضا پهلوي، در مصاحبه با «کوريه ره دلا سرا» پر تيراژ ترين روزنامه ايتاليا، تظاهرات اخير دانشجويان را نتيجه نارضايي جامعه از حکومت کنوني و ناتواني قدرتمندان جمهوري اسلامي در اداره کشور مي داند. او در ادامه اين گفتگو مي افزايد: اين مبارزه تا انفجار تضادهاي دروني حکومت ادامه پيدا خواهد کرد، زيرا مردم به اين نتيجه رسيدند که زمان اين رژيم به پايان رسيده است. حکومت جانشين، بنابر آنچه شاهزاده رضا پهلوي به خبرنگار کوريه ره دلا سرا مي گويد، بايد از طريق همه پرسي و انتخابات آزاد از مردم پرسيده شود. فرزند آخرين پادشاه ايران مخالف هر گونه نمايش خشنوت در مبارزات مردمي است و مي افزايد که به راحتي مي توان حکومت کنوني را از طريق نافرماني مدني و مبارزات مردمي بدون استفاده از ابزار خشونت ساقط ساخت. در رابطه با نقش قدرتهاي خارجي در ايران، شاهزاده رضا پهلوي به خبرنگار کوريه ره دلا سرا مي گويد که تنها مردم ايران مي توانند درباره سرنوشتشان تصميم بگيرند، هر چند حمايت جامعه بين المللي مي تواند در اين روند نقش مهمي را ايفاء کند. رضا پهلوي از کشورهاي غرب مي خواهد تا از امضاي هر گونه قرارداد جديد اقتصادي با جمهوري اسلامي پرهيز کنند و در رابطه با زير پا گذاردن حقوق بشر و دستگيري دانشجويان و مخالفين در جمهوري اسلامي، مقامات اين حکومت را تحت فشار قرار دهند. ديپلماسي غرب به گفته او بايد در مذاکراتش با مقامات جمهوري اسلامي در رابطه با مسائلي چون حقوق بشر، آزادي مطبوعات و آزادي براي تشکلهاي سياسي پافشاري کند. در خاتمه، فرزند آخرين پادشاه ايران در مخالفت با هرگونه دخالت نظامي کشورهاي خارجي در ايران مي گويد: مردم ما در ماههاي گذشته به خوبي نشان دادند که قادرند به تنهايي تکليف خود را با سردمداران حکومت کنوني روشن سازند. شاهزاده رضا پهلوي، در مصاحبه با «کوريه ره دلا سرا» پر تيراژ ترين روزنامه ايتاليا، تظاهرات اخير دانشجويان را نتيجه نارضايي جامعه از حکومت کنوني و ناتواني قدرتمندان جمهوري اسلامي در اداره کشور دانست. وي گفت که حکومت جانشين بايد از طريق همه پرسي و انتخابات آزاد از مردم پرسيده شود. فرزند آخرين پادشاه ايران مخالف هر گونه نمايش خشنوت در مبارزات مردمي است و افزود که به راحتي مي توان حکومت کنوني را از طريق نافرماني مدني و مبارزات مردمي بدون استفاده از ابزار خشونت ساقط ساخت. وي همچنين مخالفت خود را با دخالت نظامي قدرتهاي خارجي در ايران ابراز داشت، اما از از کشورهاي غرب خواست تا از امضاي هر گونه قرارداد جديد اقتصادي با جمهوري اسلامي پرهيز کنند و در رابطه با زير پا گذاردن حقوق بشر و دستگيري دانشجويان و مخالفين در جمهوري اسلامي، مقامات اين حکومت را تحت فشار قرار دهند.
XS
SM
MD
LG