لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۰

معاون سابق وزير کشور از عدم صدور مجوز براي تظاهرات چهارمين سالگرد حمله پليس به كوي دانشگاه انتقاد كرد


(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديو فردا): مصطفي تاجزاده از اعضاي ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويي ايسنا، چگونگي برخورد جناح محافظه كار جمهوري اسلامي با خواستهاي دانشجويان و تعطيلي روزنامه هاي اصلاح طلب را مورد انتقاد قرار داد. آقاي تاجزاده ميگويد مافياي قدرت و ثروت در جمهوري اسلامي، از حركتهاي غير قانوني، ارتزاق و اقدامات خود را توجيه ميكنند. علي سجادي (راديو فردا): مصطفي تاجزاده معاون سابق وزارت كشور، ميگويد دليلي نداريم مانع برپايي مراسم قانوني، آزاد و با مسئوليت پذيري انجمنهاي دانشجويي در اين زمينه شويم. بهتر است آن مراسم را به رسميت بشناسيم و امنيتش را تامين كنيم. اعتماد به دانشگاهيان و تشويق آنان به حركتهاي قانوني، بسيار بهتر از بي پاسخ گذاشتن خواستهايشان يا سركوبي آنان است. وي سركوبي روزنامه سلام در چهار سال پيش و محاكمه مدير آنرا كه براي جلوگيري از اشاعه نهضت اصلاح طلبي صورت گرفت، نه تنها فاقد نتيجه مثبت براي ايران ارزيابي ميكند، بلكه مي افزايد كه همان زمان اثبات شد كه تعطيلي فله اي روزنامه هاي اصلاح طلب، به اتهام اشاعه بي بند وباري و بي ديني، واقعيت ندارد. مصطفي تاجزاده مي افزايد: كساني كه در آن روزها مي گفتند: روزنامه ها را بستيم و هيچ اتفاقي نيفتاد و غير مستقيم سخن محمدرضا شاه را تكرار ميكردند كه جامعه ما ظرفيت دموكراسي ندارد، تا استبداد را توجيه كنند، ببينند كه نتيجه مقابله با دفتر تحكيم وحدت، احزاب و مطبوعات كشور چه بوده است و چه افراد و گروهها و رسانه هايي جايگزين آنها شده اند. تاجزاده معتقد است كه 4 سال پيش در حادثه 18 تير، عده اي مي خواستند دو بال اصلي جنبش اصلاحي ملت ايران، يعني دانشگاه و مطبوعات را همزمان قطع كنند، به اين اميد كه پرنده اصلاحات زمين گير شود و مي افزايد: همان تفكري كه تداوم جمهوري اسلامي را بر اساس ترس مردم ممكن ميداند، نه بر مبناي جلب رضايت شهروندان و دفاع از انتخابات آزاد، تصور ميكند اگر هر چهار سال يك بار دانشجويان سركوب شوند، كشور دوران آرام بخشي را پشت سر خواهد گذاشت، غافل از آنكه اين روش، روز به روز ميزان مشروعيت نظام را كاهش ميدهد و اعتماد مردم را حذف ميدارد و كشور را در برابر تهديدات بيگانه، بي پناه ميگذارد. مصطفي تاجزاده، در گفتگوي خود با خبرگزاري دانشجويي، ايسنا، تاكيد كرده است كه اكثريت مردم، ضمن اينكه خواهان اصلاحات اساسي هستند، اما با شورش و ناامني، موافق نيستند و ترجيح ميدهند اصلاحات در نظام موجود و به صورت مسالمت آميز قانوني صورت پذيرد. وي درباره گروههاي فشار موسوم به لباس شخصيها، ميگويد كه من هم مانند اكثر قريب به اتفاق مردم، فكر ميكنم اينها از مركز خاصي، فرماندهي، سازماندهي و حمايت مالي و سياسي و لوجستيكي ميشوند، بنابراين از محاكمه و محكوميت قضايي آنان، نااميدم. بعلاوه، براين باورم كه با اقدامات بيرحمانه اين عده كه حاضر نيستند در ميدان منطق و گفتگو، با منتقدان و مخالفان خود مواجه شوند، رشد هرگونه انديشه و روشي در دانشجويان و جوانان، دور از انتظار نيست. مصطفي تاجزاده، اتهام دست راستي هاي افراطي نظام اسلامي را درباره نسبت دادن تظاهرات و خواستهاي مردم به خارجيان، رد ميكند و ضمن تاكيد بر اينكه ملت ايران صحيح نيست كه به قيم داخلي يا خارجي نياز داشته باشند، ميگويد كساني كه خود را به خواب زده اند، بدانند كه با تبليغات غلط، جز آنكه قدرت خارجيان را در كشور بزرگ جلوه ميدهند و همبستگي قشرهاي وسيعي از مردم را با آنان بر مي انگيزند، نتيجه ديگري نميگيرند. مصطفي تاج زاده، معاون سابق وزارت كشور، و عضو ارشد حزب اصلاح طلب حكومتي جبهه مشاركت ايران اسلامي، در مصاحبه با يك خبرگزاري دولتي گفت دليلي براي جلوگيري از تظاهرات روز 18 تيرماه، در چهارمين سالگرد حمله پليس و نيروي امنيتي لباس شخصي جمهوري اسلامي به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران وجود ندارد. وي به خبرگزاري ايسنا گفت: دليلي نداريم مانع برپايي مراسم قانوني، آزاد و با مسئوليت پذيري انجمن هاي دانشجويي شويم. وي گفت به جاي ممنوع كردن تظاهرات، دولت بايد امنيت آن را تامين كند. مصطفي تاج زاده گفت نيروهاي امنيتي لباس شخصي، كه به دانشجويان و مردم معترض حمله مي كنند، از مركز خاصي، فرماندهي، سازماندهي و حمايت مالي و سياسي و لوجستيكي مي شوند. وي افزود مافياي قدرت و ثروت در جمهوري اسلامي، از حركتهاي غير قانوني، ارتزاق، و اقدامات خود را توجيه مي كنند.
XS
SM
MD
LG