لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۰

سفر رئيس جمهوري آمريكا به 5 كشور آفريقائي: تاكيد بر بازرگاني و همكاري هاي اقتصادي


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): اتحاديه اروپا و به ويژه فرانسه و بريتانيا، ديدار جورج بوش را از آفريقا با كنجكاوي فراوان پيگيري ميكنند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): در روزگاري نه چندان دور آفريقا شكارگاه اختصاصي قدرت هاي مستعمراتي اروپا بود و بعد از فروپاشي امپراتوري هاي استعماري نيز، كشور هاي تازه استقلال يافته اين قاره با هزاران رشته آشكار و پنهان به متروپل هاي سابق خود وابسته ماندند تا جايي كه هنوز هم، اقتصاد آنها در چارچوب قرار داد كوتونو با اتحاديه اروپا گره خورده است. امروز آخرين بقاياي نظم كهن بر باد مي رود و راه براي گسترش قدرت هاي تازه در آفريقا هموار ميشود. بيل كلينتون رييس جمهوري پيشين آمريكا، كه به ديدارقاره سياه شتافت، در ماه مه سال دو هزار «آگوآ» يا قانون «رشد و امكانات اقتصادي در آفريقا» را تصويب كرد مبتني بر اعطاي امتياز هاي بازرگاني به سي و هشت كشور آفريقايي. جورج بوش در ديدار كنوني خود از سنگال، آفريقاي جنوبي، بوتسوآنا، اوگاندا و نيجريه راه سلف خود را ادامه ميدهد، با نأكيد دوباره بر اين كه بازرگاني براي كشور هاي فقير مهم تر و مؤثر تر از كمك هاي مادي است. برخورداري كشور هاي آفريقايي از تسهيلات بازرگاني اعطايي آمريكا، در چارچوب قانون آگوآ، موكول به شرايطي است همچون استقرار اقتصاد آزاد، بر قراري نظام سياسي چند صدايي، حفاظت مالكيت فكري، مبارزه با فساد و ممنوع شدن كار كودكان. البته كل صادرات قاره سياه از جمله نفت به آمريكا در حال حاضر از 24 ميليارد دلار بيشتر نيست. واشينگتن انتظار دارد كه سفر جورج بوش ضمن تأمين هدف هاي سياسي، به تحكيم پيوند هاي اقتصادي ميان آفريقاي سياه و آمريكا نيز كمك كند. اتحاديه اروپا، و به ويژه فرانسه و انگلستان، در برابر گسترش نفوذ آمريكا در قاره سياه چه واكنشي از خود نشان خواهند داد؟ سفر آفريقايي پرزيدنت بوش امروز از سنگال، متحد ديرينه فرانسه آغاز ميشود. عبدالله واد، رييس جمهوري اين كشور، كه در شرايط كاملا دمكراتيك بر سر كار آمده، مجذوب ايالات متحد و ستايشگر نظام اقتصادي آمريكا است و همكاران نزديك او نيز علاقه خود را به آمريكا پنهان نميكنند. جرج بوش در سفر خود به 5 كشور آفريقائي تاكيد مي كند كه بازرگاني براي كشور هاي فقير مهم تر و مؤثر تر از كمك هاي مادي است. برخورداري كشور هاي آفريقايي از تسهيلات بازرگاني اعطايي آمريكا، در چارچوب قانون آگوآ، مصوب كنگره آمريكا در دوران رياست جمهوري بيل كلينتون، موكول به شرايطي است همچون استقرار اقتصاد آزاد، بر قراري نظام سياسي چند صدايي، حفاظت مالكيت فكري، مبارزه با فساد و ممنوع شدن كار كودكان. كل صادرات قاره سياه از جمله نفت به آمريكا در حال حاضر از 24 ميليارد دلار بيشتر نيست.
XS
SM
MD
LG