لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۵

تصميم ژاپن براي امضاء قرارداد با جمهوري اسلامي براي بهره برداري از حوزه نفتي آزادگان، با وجود مخالفت آمريکا


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): ژاپن درنظردارد فشارآمريکا را ناديده گرفته وبدون آن که ارتباطي ميان برنامه ايران براي توليد سلاح هاي اتمي و قرارداد نفتي با اين کشورقائل شود، قرارداد بهره برداري ازحوزه نفتي آزادگان را با ايران امضا کند. مريم احمدي (راديوفردا): يک کنسرسيوم ژاپني مورد حمايت دولت قراربود هفته گذشته قراردادي براي بهره برداري ازحوزه نفتي آزادگان با ايران امضا کند. گفته مي شود که آزادگان بزرگترين حوزه نفتي ايران است وذخايرآن به 26 ميليارد بشکه نفت برآورد شده است. اگراين معامله انجام شود، مي تواند منبعي حياتي براي تامين نفت کشوري چون ژاپن به مدتي طولاني باشد که به شدت نيازمند انرژي است. ارزش اين معامله دست کم به 2 ميليارد دلار برآورد شده است. با اين حال واشنگتن که نگران آن است که اين معامله به تامين هزينه براي برنامه توليد سلاح هاي اتمي ايران وهمچنين فعاليت هاي تروريستي اين کشورکمک کند، نارضايتي خود را ازاين معامله اعلام کرده است. يک مقام بلند پايه ژاپن روزسه شنبه اظهارداشت توکيو دست ازانجام اين طرح برنداشته است وتصميم نيز ندارد انجام معامله را به دريافت تضمين هائي از تهران درمورد نگراني هاي مربوط به سلاح هاي اتمي وفعاليت هاي تروريستي موکول کند. جيرو اوکوياما سخنگوي وزارت امورخارجه ژاپن گفت ما واقعا نمي خواهيم ارتباطي ميان دو موضوع قائل شويم. خبرگزاري آسوسيتد پرس درگزارشي نوشت با اين حال به نظرنمي رسد ژاپن آماده باشد فشارآمريکا را به کلي ناديده بگيرد. يوکي يا آمانو رئيس سازمان کنترل تسليحات وامورعلمي ژاپن قراراست ظرف همين هفته عازم ايران شود. وي درنظردارد از جمهوري اسلامي درخواست کند پروتکل الحاقي به معاهده جلوگيري ازگسترش سلاح هاي اتمي را امضا کند. اين پروتکل به بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي اجازه مي دهد تاسيسات اتمي ايران را بدون اطلاع قبلي مورد بازرسي قراردهند. ايران دوسال پيش درمورد طرح بهره برداري ازحوزه نفتي آزادگان به ژاپن اولويت داد. با اين حال اين اولويت درماه ژوئن گذشته سپري گرديد ومقامات ايران هشدارداده اند اگر ژاپن قصد امضاي قرارداد را ندارد، اجراي طرح را به طرف هاي ديگري محول خواهند کرد. فشارآمريکا به ژاپن که نزديکترين متحد واشنگتن است، مقامات ژاپني را درمحظور قرارداده است. روزنامه کثيرالانتشارآساهي چاپ ژاپن روزسه شنبه گزارش داد مقامات اين کشور درنظردارند به موارد مشابهي ازاقدامات اروپائيان اشاره کنند که مشمول خشم آمريکا واقع نشدند واز واشنگتن بخواهند آزادي عمل بيشتري به ژاپن بدهد. ژاپن درنظردارد فشارآمريکا را ناديده بگيرد و بدون آن که ارتباطي ميان برنامه ايران براي توليد سلاح هاي اتمي و قرارداد نفتي با اين کشورقائل شود، قرارداد بهره برداري ازحوزه نفتي آزادگان را با ايران امضا کند. گفته مي شود که آزادگان بزرگترين حوزه نفتي ايران است وذخايرآن به 26 ميليارد بشکه نفت برآورد شده است. اگراين معامله انجام شود، مي تواند منبعي حياتي براي تامين نفت کشوري چون ژاپن به مدتي طولاني باشد که به شدت نيازمند انرژي است. ارزش اين معامله دست کم به 2 ميليارد دلار برآورد شده است. واشنگتن نگران آن است که اين معامله به تامين هزينه براي برنامه توليد سلاح هاي اتمي ايران وهمچنين فعاليت هاي تروريستي اين کشورکمک کند. روزنامه کثيرالانتشارآساهي چاپ ژاپن روزسه شنبه گزارش داد مقامات اين کشور درنظردارند از واشنگتن بخواهند آزادي عمل بيشتري به ژاپن بدهد.
XS
SM
MD
LG