لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۷

رويدادهاي ايران از ديد مطبوعات امروز غرب


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): روزنامه هاي امروز غرب، بويژه در آمريكا و انگليس، به دو موضوع اصلي داخلي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران پرداختند: اعتراضات دانشجويي و فعاليتهاي هسته اي ايران. درباره اعتراضات دانشجويي و چگونگي برخورد دانشجويان از سويي و حكومت از سوي ديگر با سالگرد 18 تير، روزنامه تايمز مالي به قلم گزارشگر خود از تهران، نوشته است: روحانيون حاكم بر ايران، اميدوارند با اقداماتي كه انجام دادند، از بروز حركت اجتماعي گسترده به مناسبت 18 تير، كاملا جلوگيري كنند. حميدرضا جلايي پور، از مسئولان روزنامه هاي پرتيراژ توقيف شده در ايران، به خبرنگار فايننشال تايمز در ايران گفته است: مردم ايران به طور جدي خواهان تغييرات سياسي اند، اما نه به هر قيمتي. استرات فور كامنتري، دليل اصلي عدم انكشاف جنبش دانشجويي به يك شورش سراسري براي سرنگوني جمهوري اسلامي در شرايط حاضر را افزون بر اين، دو عامل داخلي ديگر مي داند. يك: سركوبي كه از طرف حكومت اعمال شد، چندان گسترده و عميق بود كه براي به عقب راندن جنبشي كه هفته گذشته جريان يافت، كفايت ميكرد. دو: معترضان و تظاهر كنندگان از حمايت كافي مردم برخوردار نشدند. از سوي ديگر بنا به نوشته تحليلگر استرات فور كامنتري، دولت بوش در پي سرنگوني حكومت ايران،‌ دست كم كوتاه مدت نيست و ترجيح مي دهد كه با همين حكومت براي نيازهاي خود، بر سر ميز مذاكره بنشيند. روزنامه واشنگتن پست مي نويسد: سياستگذاران دولت بوش، با دقت اوضاع امروز ايران را زير نظر دارند. همه اين مطبوعات، سفر محمد البرادعي، رئيس سازمان انرژي اتمي به ايران و نگرانيهاي غرب، بويژه آمريكا از فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي نيز به طور ويژه پرداختند. واشنگتن پست نوشته است: حتي اگر جنبش اعتراضي دانشجويان در ايران، پيروز شود، معلوم نيست كه بتواند با بحران هسته اي جمهوري اسلامي، برخورد شفافي داشته باشد، به همين دليل برخي سياستمداران آمريكا، ايران را در نمايي دور مي بينند و نگاه خود با به وضعيت فعلي سياسي در ايران، محدود نمي كنند. روزنامه هاي امروز غرب، بويژه در آمريكا و انگليس، به دو موضوع اصلي داخلي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران پرداختند: اعتراضات دانشجويي و فعاليتهاي هسته اي ايران. درباره اعتراضات دانشجويي و چگونگي برخورد دانشجويان از سويي و حكومت از سوي ديگر با سالگرد 18 تير، روزنامه تايمز مالي به قلم گزارشگر خود از تهران، نوشته است: روحانيون حاكم بر ايران، اميدوارند با اقداماتي كه انجام دادند، از بروز حركت اجتماعي گسترده به مناسبت 18 تير، كاملا جلوگيري كنند. حميدرضا جلايي پور، از مسئولان روزنامه هاي پرتيراژ توقيف شده در ايران، به خبرنگار فايننشال تايمز در ايران گفته است: مردم ايران به طور جدي خواهان تغييرات سياسي اند، اما نه به هر قيمتي. استرات فور كامنتري، دليل اصلي عدم انكشاف جنبش دانشجويي به يك شورش سراسري براي سرنگوني جمهوري اسلامي در شرايط حاضر را افزون بر اين، دو عامل داخلي ديگر ميداند. يك: سركوبي كه از طرف حكومت اعمال شد، چندان گسترده و عميق بود كه براي به عقب راندن جنبشي كه هفته گذشته جريان يافت، كفايت ميكرد. دو: معترضان و تظاهر كنندگان از حمايت كافي مردم برخوردار نشدند. از سوي ديگر بنا به نوشته تحليلگر استرات فور كامنتري، دولت بوش در پي سرنگوني حكومت ايران،‌ دست كم كوتاه مدت نيست و ترجيح ميدهد كه با همين حكومت براي نيازهاي خود، بر سر ميز مذاكره بنشيند. روزنامه واشنگتن پست مينويسد: سياستگذاران دولت بوش، با دقت اوضاع امروز ايران را زير نظر دارند. همه اين مطبوعات، سفر محمد البرادعي، رئيس سازمان انرژي اتمي به ايران و نگرانيهاي غرب، بويژه آمريكا از فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي نيز به طور ويژه پرداختند. واشنگتن پست نوشته است: حتي اگر جنبش اعتراضي دانشجويان در ايران، پيروز شود، معلوم نيست كه بتواند با بحران هسته اي جمهوري اسلامي، برخورد شفافي داشته باشد، به همين دليل برخي سياستمداران آمريكا، ايران را در نمايي دور مي بينند و نگاه خود با به وضعيت فعلي سياسي در ايران، محدود نمي كنند.
XS
SM
MD
LG