لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۹:۲۹

نخست وزير اسرائيل: برقراری رابطه با ياسر عرفات سبب تضعيف روند صلح خاورميانه مي شود


(rm) صدا |
آريل شارون نخست وزيراسرائيل درمصاحبه اي با يک روزنامه بريتانيائي که متن آن روزشنبه منتشرشد، گفت رهبران اروپا با برقراري رابطه با ياسر عرفات رهبر فلسطينيان، موجبات تضعيف روند صلح خاورميانه را فراهم مي آورند. امير آرمين (راديو فردا): آريل شارون نخست وزيراسرائيل درآستانه ديدار با توني بلرنخست وزير بريتانيا در لندن، در مصاحبه اي با روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن گفت مقامات اتحاديه اروپا با برقراري رابطه با ياسر عرفات که آمريکا واسرائيل مي خواهند اورا منزوي کنند، مرتکب اشتباه بزرگي مي شوند. ديلي تلگراف به نقل ازآقاي شارون نوشت هرگونه اقدامي دراين راستا، فقط پيشرفت روند صلح را به عقب مي اندازد. آقاي شارون درحالي که نخست وزيرفلسطيني را به نام خودماني او مي ناميد، افزود رهبران اروپائي با برقراري تماس با ياسرعرفات، موجبات تضعيف ابومازن نخست وزير فلسطيني را فراهم مي آورند. آمريکا واسرائيل کوشش مي کنند ياسرعرفات را منزوي سازند ومحمود عباس نخست وزيرفلسطيني را تقويت کنند. آمريکا واسرائيل هردو، عرفات را متهم به حمايت ازتروريسم مي کنند. عرفات درماه آوريل گذشته براثر فشارطرف هاي درگير در روند صلح خاورميانه، پست جديدي درتشکيلات خود گردان فلسطيني به وجود آورد واز روي بي ميلي واکراه، محمود عباس را به عنوان نخست وزير فلسطيني برگزيد. طرح بين المللي صلح بين اسرائيل وفلسطينيان که ازآن به عنوان نقشه راه ياد مي شود، درجريان نشست رئيس جمهوري آمريکا ونخست وزيران اسرائيل و فلسطيني درماه ژوئن گذشته دراردن، به مورد اجرا گذارده شد. اين نخستين نشستي بود که ياسرعرفات درآن شرکت نداشت، اما اوتلفنا نخست وزيرخود را راهنمائي مي کرد. نقشه راه، طرحي سه مرحله اي را براي پايان دادن به جنگ 33 ماهه ميان اسرائيل وفلسطينيان وتاسيس کشوري فلسطيني تا سال 2005 پيشنهاد کرده است. با اين حال با وجود آن که دوهفته ازآتش ميان طرفين متخاصم مي گذرد، اجراي طرح آسان به نظرنمي رسد. اين آتش بس با اقدام گروه هاي ستيزه جوي فلسطيني به دست آمده است که وعده داده اند موقتا حملات انتحاري به اسرائيلي ها را متوقف کنند. اسرائيل به دنبال خارج کردن نيروهاي خود ازبخش هائي از نوارغزه وشهر بيت لحم درکرانه باختري رود اردن درهفته گذشته، همچنان حاضرنيست کنترل شهرهاي فلسطيني بيشتري را به فلسطينيان بدهد و مي گويد طبق طرح نقشه راه، تشکيلات خود گردان فلسطيني ابتدا بايد گروه هاي ستيزه جو را خلع سلاح کند. محمود عباس نيز نسبت به اين اقدام اکراه دارد. مانع بزرگ ديگري که در راه اجراي نقشه راه وجود دارد، مخالفت اسرائيل با آزاد کردن هزاران تن ازفلسطينياني است که به اتهام دست داشتن درتروريسم دربازداشت اسرائيل به سرمي برند، هرچند طرح نقشه راه اشاره اي به اين موضوع ندارد. آقاي شارون مي گويد مشکل عمده، ياسرعرفات است که موانعي درکوشش هاي صلح به وجود آورده است. آريل شارون نخست وزيراسرائيل درمصاحبه ای با يک روزنامه بريتانيائی که متن آن روزشنبه منتشرشد، گفت رهبران اروپا با برقراری رابطه با ياسر عرفات رهبر فلسطينيان، موجبات تضعيف روند صلح خاورميانه را فراهم می آورند. نخست وزيراسرائيل درآستانه ديدار با تونی بلرنخست وزير بريتانيا در لندن، در مصاحبه ای با روزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن گفت مقامات اتحاديه اروپا با برقراری رابطه با ياسر عرفات که آمريکا واسرائيل می خواهند اورا منزوی کنند، مرتکب اشتباه بزرگی می شوند.
XS
SM
MD
LG