لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۱۲

دکتر هاشم آغاجري به حكم دادگاه تجديد نظر استان همدان اعتراض كرد


(rm) صدا |
دادگاه تجديد نظر استان همدان حکم خود را در مورد موارد اتهامي دکتر هاشم آغاجري و احکام صادره از سوي دادگاه بدوي صادر کرد. در اين حکم که به امضاي نصرالله بهرامي رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر همدان رسيده است به موارد اعتراضي آقاي آغاجري و وکيلش اشاره شده ولي در متن 8 صفحه اي حکم، اتهامات مطرح شده در دادگاه بدوي تکرار شده ست و تنها در مجازاتهاي تعيين شده از سوي دادگاه بدوي تغييراتي داده شده است. دکتر هاشم آغاجري پس از صدور اين حکم با ارسال نامه اي به صالح نيکبخت وکيل مدافعش به راي صادره اعتراض کرده و آن را غيرعادلانه خوانده است. همکارم جمشيد زند در اين زمينه گزارشي تهيه کرده است. جمشيد زند(راديوفردا): رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان همدان، حجت الاسلام نصرالله بهرامي در متن حکم دادگاه تجديد نظر، رسيدگي به حکم اعدام دکتر هاشم آغاجري که از سوي شعبه 27 ديوان عالي کشور نقض شده بود، خارج از حوزه اختيارات اين دادگاه دانسته است. اما مرجع رسيدگي به ديگر محکوميتهاي او را دادگاه تجديد نظر استان همدان ذکر کرده است. در متن اين حکم گفته مي شود که دادگاه تجديد نظربا بررسي محتويات موجود در پرونده وبازبيني نوار سخنراني دکتر هاشم آغاجري و تطبيق آن با اظهارات و بازجوييهاي به عمل آمده، راي خود را صادر کرده است و در موارداتهامي به اعتراضات و ايرادات وکيل مدافع و آقاي آغاجري پاسخ داده است. در راي صادره از سوي دادگاه تجديد نظر گفته مي شود دادگاه بنا بر تقاضا ي وکيل مدافع که تلويحا براي موکل خود تقاضاي تخفيف مجازات را خواستار شده است، متهم را در رابطه با تعدادي از اتهامات و مجازاتهاي مقرر در دادنامه تجديد نظر، مستحق تخفيف و تعليق مجازات دانسته است. در اين راي دادگاه تجديد نظر حکم 5 سال حبس تعزيري هاشم آغاجري در زندان شهر گناباد، به 11 ماه و 29 روز حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي تخفيف داده شده است. دادگاه علت تخفيف در مجازات را وضع خاص متهم و عدم سوء سابقه او ذکر کرده است. دادگاه تجديد نظر در رابطه با شق سوم اتهام، يعني اهانت به علماي اسلامي و مقلدين، حکم يک سال حبس وي در زندان طبس را که از سوي دادگاه بدوي تعيين شده بود؛ تاييد کرده ولي اجراي حکم 74 ضربه شلاق را براي مدت چهار سال به تعويق انداخته است. در متن حکم دادگاه تجديد نظر، همچنين با ااشاره به اتهام ديگر آقاي آغاجري، يعني تشويش اذهان عمومي که دادگاه بدوی جزاي آن را ده سال محروميت و تدريس در کليه دانشگاهها و مراکز عالي کشور تعيين کرده بود، گفته مي شود نظر به اين که مجازات مذکور در اين ماده اصطلاحا مجازات محدود کننده آزادي ناميده مي شود، اين دادگاه مجازات آغاجري را به 5 سال محروميت از تدريس و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي تغيير داده است. هاشم آغاجري پس از صدور اين حکم طي نامه اي به صالح نيکبخت، وکيل مدافع خود، نسبت به حکم دادگاه تجديد نظر اعتراض کرد. هاشم آغاجري در نامه خود از حضور آقاي بهرامي در دادگاه تجديد نظر انتقاد کرده و محکوميت خود از سوي وي را قابل پيش بيني خوانده است. آقاي آغاجري با اشاره به جوابيه کوتاه رئيس دادگاه تجديد نظر همدان به نامه خود، مي گويد آقاي بهرامي نه تنها از اتهامات و محتويات پرونده مطلع بودند، بلکه پيشاپيش در مورد آن موضعگيري و اظهار نظر هم کرده اند. او به ملاقات صالح نيکبخت، وكيل مدافعش با آقاي بهرامي با حضور دو نفر ديگر اشاره کرده و اين که در آن ديدار رئيس دادگاه همدان گفته بود که به نظر وي آقاي آغاجري مستحق مجازات اعدام است. آقاي آغاجري در ادامه نامه خود به وکيل مدافعش، حکم دادگاه تجديد نظر را حکمي ناشي از اراده سياسي خوانده و گفته است متن حکم نشاندهنده آن است که توجهي به مدافعات و اعتراضات او وکيل مدافعش نشده است. آقاي آغاجري در پايان نامه خود، اضافه شدن محروميت 5 سال از حقوق اجتماعي را ناعادلانه خوانده و پرسيده است من تا کنون از کدام حقوق اجتماعي برخوردار بودم که اينک آن را از من دريغ و مرا از آن محروم مي کنند. دادگاه تجديد نظر استان همدان حکم خود را در مورد موارد اتهامي دکتر هاشم آغاجري و احکام صادره از سوي دادگاه بدوي صادر کرد. در اين حکم که به امضاي نصرالله بهرامي رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر همدان رسيده است به موارد اعتراضي آقاي آغاجري و وکيلش اشاره شده ولي در متن 8 صفحه اي حکم، اتهامات مطرح شده در دادگاه بدوي تکرار شده ست و تنها در مجازاتهاي تعيين شده از سوي دادگاه بدوي تغييراتي داده شده است. دکتر هاشم آغاجري پس از صدور اين حکم با ارسال نامه اي به صالح نيکبخت وکيل مدافعش به راي صادره اعتراض کرده و آن را غيرعادلانه خوانده است.
XS
SM
MD
LG