لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تهران ۱۱:۲۲

بيانيه شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف خواستار آزادي فعالان دانشجويي شد


(rm) صدا |
مواضع کليه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويي چه در داخل و چه در خارج از دفتر تحکيم وحدت همواره بر حفظ استقلال و نظم، پرهيز از خشونت و جلوگيري از انفجار مطالبات استوار بوده است با چنين تاکيدي، شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در تازه ترين بيانيه خود خواستار آزادي آرش هاشمي، نايب دبير اين انجمن و همچين رضا عامري نسب از فعالان طيف علامه دفتر تحکيم وحدت و ديگر دانشجويان زنداني شده است. ديروز نيز خبر بازداشت دوتن ديگر از رهبران اين تشکل، سعيد رضوي فقيه و مهدي حبيبي تاييد شد. يک عضو شوراي عمومي طيف علامه تحکيم وحدت با لحني مشابه اين اطلاعيه به امير مصدق کاتوزيان، از راديو فردا مي گويد راه گفتگو با حاکميت هنوز باز است اما حاکميت هم بايد دعوت دانشجويان خواستار ميانه روي را پاسخ گويد. سيد امير پاکزاد : روز پنج شنبه ظهر آقاي دکتر رضوي فقيه بازداشت شدند و در روز بعد آقاي حبيبي دبير انجمن اميرکبير. اين اتفاقاتي که اکنون ما شاهد آن هستيم مي شود گفت يک برنامه براي تهي کردن جنبش دانشجويي از عقلانيت، راندن او به سمت حرکت هاي راديکال و خارج از قواعد و اصول دفتر تحکيم وحدت است که اين روز ها به چشم مي آيد. ببينيد وقتي که با عناصر فعالان جنبش دانشجويي کشور که خب تمام تلاش آنها همواره حفظ حرکت اين جنبش در راستاي خواسته هاي به حق بوده در چهارچوب هاي عقلاني چنين برخوردهايي مي شود. طبيعي است که ما شاعد تندروي و احساسي عمل کردن جنبش دانشجويي باشيم در دراز مدت. وقتي با دکتر رضوي فقيه به عنوان يکي از عناصر محوري جنبش دانشجويي که همواره ما شاهد خردگرايي، و مداراي ايشان بوديم، با ناملايمات و بي انصافي هايي که به هرحال اين روزها مي بينيم در حق جنبش دانشجويي مي شود و اين برخورد صورت مي گيرد، بهرحال شايد چنين به ذهن متبادر شود که شايد به دليل امضاي آن دو نامه به آقاي خاتمي و عبدي و همچنين به دليل تلاش در جهت آرام سازي جو ملتهب و حساس کنوني دانشگاه هاي کشور مستوجب دستگيري است. امير مصدق کاتوزيان(راديو فردا) : آيا شما داريد مي گوييد که برخورد دانشجويان در دفتر تحکيم وحدت طيف علامه باعث اين دستگيري ها شده يا فکر مي کنيد که دلايل ربطي به نوع برخورد دانشجويان نداشته ؟ سيد امير پاکزاد: دوستان ما در اين مدت اخير، دانشجويان طيف علامه، يک اتمام حجتي داشتند با آقاي خاتمي. ما نوشته ايم در اين نامه که قصد نداريم که خودمان را در تقابل با حاکميت قرار دهيم. ما در انتشار نامه حتي به آقاي خاتمي اعلام کرديم که هرچند نگران هستيم در جهت گسسته شدن رشته هاي پيوند جنبش دانشجويي با حاکميت حالا اعم از انتخابي يا انتصابي ولي از چراغ سبز حاکميت جهت گفتگو استقبال مي کنيم. با نوشتن اين دو نامه هم که بهرحال انتظار داشتيم حاکميت ظرفيت تحمل پذيري را داشته باشد. از آن طرف متاسفيم که يک سري حرکت هايي صورت مي گيرد از طرف دوستان که ممکن است احساسي باشد، ممکن است بدون پشتوانه و تاحدي از قوانين و اصول دفتر تحکيم خارج باشد که خب ما معتقديم که بايد تنها در يک بستري مبتني بر عقل و مدارا مي شود با حاکميت حرف زد و طبعا" نيروهاي احساسي و خارج از اصول جوابگو نخواهند بود در اين فضاي حساس و پر تنش فعلي سياسي کشور. امير مصادق کاتوزيان: پيشنهاد مشخص شما به دانشجويان چيست؟ سيد امير پاکزاد: در شرايط فعلي من فکر مي کنم صبر کردن، و از آن طرف به طور مرتب پيگير بودن مطالبات دانشجويان از طريق راه هاي مدني، رايزني با نمايندگان مجلس، نوشتن نامه و از طريق اينكه ما مي خواهيم اين را اعلام کنيم که ما قرار نيست و نمي خواهيم که خود را در تقابل با حاکميت قرار دهيم. صحبت داريم ما حرف داريم، انتظار داريم که توجه بشود و حاکميت جهت گفتگو از ما دعوت کند که آن وقت من فکر مي کنم که تنش ها کمتر خواهد شد ضمن اينکه بيشتر مي شود درباره اين مساله صحبت کرد. ضمن اينکه آزادي دوستان ما، آقايان امين زاده، مومني، جناب آقاي دکتر رضوي و ساير دوستاني که در حوادث اخير دستگير شدند و نقش آنها تنها در جهت آرام کردن فضا بوده يک جور حالت ياس و نااميدي ايجاد شده بين دانشجويان برطرف شود. مواضع کليه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويي بر حفظ استقلال و نظم، پرهيز از خشونت و جلوگيري از انفجار مطالبات استوار بوده است. با چنين تاکيدي، شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در تازه ترين بيانيه خود خواستار آزادي آرش هاشمي، نايب دبير اين انجمن و همچين رضا عامري نسب از فعالان طيف علامه دفتر تحکيم وحدت و ديگر دانشجويان زنداني شده است. ديروز نيز خبر بازداشت دوتن ديگر از رهبران اين تشکل، سعيد رضوي فقيه و مهدي حبيبي تاييد شد. سيد امير پاکزاد، عضو شوراي عمومي طيف علامه تحکيم وحدت در مصاحبه با راديو فردا مي گويد راه گفتگو با حاکميت هنوز باز است اما حاکميت هم بايد دعوت دانشجويان خواستار ميانه روي را پاسخ گويد. وي مي افزايد: حالت ياس و نااميدي ايجاد شده بين دانشجويان بايد برطرف شود.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG