لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۲:۰۳

ادامه تحصن و اعتصاب غذاي دانشجويان علوم پزشکي شيراز براي آزادي عضو بازداشت شده شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت،


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): بامداد امروز اعتصاب غذاي دانشجويان علوم پزشکي شيراز که در حياط دانشکده علوم پزشکي تحصن کرده اند و خواهان آزادي همشاگردي سابق خود دکتر رضا عامري نسب، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، شاخه علامه هستند، وارد سومين روز خود شد. پس از اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان، مشهد، علامه طباطبايي، شهيد رجايي و خواجه نصير تهران و دانشگاه شهيد باهنر کرمان، اعتصاب غذاي دانشجويان علوم پزشکي شيراز، ششمن اعتصاب غذاي دانشجويي در اعتراض به بازداشتهاي دانشجويان است که در سه هفته گذشته در ايران روي مي دهد. يکي از اين متحصنين در گفتگو با همکارم امير مصدق کاتوزيان، مي گويد يکي از اعتصاب کنندگان راهي بيمارستان شده و يکي ديگر نيز شرايط جسمي خوبي ندارد. اما شمار ديگري به اين اقدام پيوسته اند و از آن حمايت کرده اند. عده زيادي بوده اند که خواسته اند بيايند و استقبال مي کنند، ولي ما با يک اعضاي سابق اين اعتصاب را داريم ادامه مي دهيم. - چند نفر؟ - 7 نفر. البته پايه 7 نفر بود که شروع کرديم. البته افرادي اضافه شدند ولي ما 7 نفر خودمان را نگه مي داريم و منظورمان هم اضافه کردن به آن صورت نيست. بسيار استقبال شده و بچه ها خواسته اند بيايند و بپيوندند ولي گفته ايم که با همين افراد ادامه مي دهيم. بچه ها هم اينجا هستند. يکي از بچه ها راهي بيمارستان شد. يکي ديگر از بچه ها هم شرايط خوبي ندارد. - برنامه بعدي شما چه خواهد بود؟ - برنامه بعدي اميدواريم که مسئولين اقدامي انجام دهند هر چه سريعتر. حالا ما امروز يا فردا هم به هر حال صبر مي کنيم. - از آقاي عامري نسب خبري نشده؟ - تا به حال که خبري نشده. هيچ اطلاعي نداريم و هنوز هيچ اخباري از ايشان به دستمان نرسيده و هيچ ارگاني هم مسئوليتش را قبول نکرده. - با مقامات ديداري داشتيد؟ - هنوز هيچ ديداري نداشتيم. هنوز هيچ يک از مسئولين ما جوابي نگرفتيم در اين مورد. شنيده ايم که پيگيري مي کنند ولي خبري نشده. - چه کساني پيگيري مي کنند؟ - مقامهاي استان و مقامهاي دانشگاه شنيده ايم که پيگيري مي کنند. ولي به هر حال اگر پيگيري مي کردند با يد تا دو روز اول جوابي مي شنيديم ولي جوابي نشنيديم. بامداد امروز اعتصاب غذاي دانشجويان علوم پزشکي شيراز که در حياط دانشکده علوم پزشکي تحصن کرده اند و خواهان آزادي دکتر رضا عامري نسب، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، شاخه علامه هستند، وارد سومين روز خود شد. اين ششمن اعتصاب غذاي دانشجويي در اعتراض به بازداشتهاي دانشجويان است که در سه هفته گذشته در ايران روي مي دهد. يکي از اين متحصنين در مصاحبه با راديو فردا مي گويد هنوز هيچ ديداري با مقامات نداشتيم. هنوز هيچ يک از مسئولين ما جوابي نگرفتيم در اين مورد. شنيده ايم که پيگيري مي کنند ولي خبري نشده.
XS
SM
MD
LG