لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۷

خودداري اتحاديه اروپا از ادامه مذاکرات در صورت عدم همکاري جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که گشودن باب مذاکره با جمهوري اسلامي را تنها راه حل مسائل با ايران مي دانند، انعقاد قراردادهاي پرسود بازرگاني با اين کشور را شرط گرفتن امتياز در چهار زمينه مختلف قرار داده اند: برنامه هاي اتمي ايران، تماس با گروههاي به اصطلاح تروريستي، روند صلح خاورميانه و حقوق بشر. اما يک سال پس از آغاز اين سياست، مقامات اتحاديه اروپا احساس مي کنند که اين راه به جايي نمي رسد. سفير يکي از کشورهاي اروپايي در تهران در اشاره به چهار مورد ياد شده مي گويد: بارقه اميدي درمورد برنامه هاي هسته اي ايران و نيز حرکتهايي نه چندان قابل توجه در ارتباط با تروريسم مشاهده مي شود، اما ايران هيچ گونه گامي در مورد بهبود شرايط حقوق بشر و کمک به روند صلح در خاورميانه برنداشته است. اتحاديه اروپا در خط مقدم جبهه اي بوده است که ايران را براي بازبيني هاي گسترده تر آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت فشار گذاشته است. مسئله اي که ايران تا کنون در مقابل آن مقاومت کرده است. اما در هر حال در هفته هاي آينده به مذاکرات خود با مقامات آژانس ادامه خواهد داد. در زمينه حقوق بشر که اتحاديه اروپا اقدامات جناح اصلاح گرا را دنبال کرده است، اصلاح گرايان نشان داده اند که هنگامي که پاي دفاع از حق برگزاري تظاهرات عاري از خشونت به ميان مي آيد، در مقابل نهادهاي افراط گرا که تظاهر کنندگان را سرکوب مي کنند، هيچگونه قدرتي ندارند. يکي از مقامات اتحاديه اروپا در تهران مي گويد که تنها گامي که دولت ايران در راه احقاق حقوق بشر در اين کشور برداشته، القاي موقت اعدام از طريق سنگسار بوده است، اما در مقابل وقتي چهار هزار نفر در جريان تظاهرات بازداشت مي شوند، مسئله يک قدم به جلو و دو قدم به عقب است. در زمينه تروريس که ايالات متحده، ايران را به پناه دادن به اعضاي القاعده متهم کرده، باز هم به نظر مي رسد که اتحاديه اروپا از سياستها و اقدامات جمهوري اسلامي ناخشنود است. برخي منابع سياسي ايران را متهم کرده اند که اين کشور از اعضاي بازداشت شده القاعده به عنوان عامل چانه زدن با جامعه بين الملل استفاده مي کنند. و بالاخره درباره بحران خاورميانه، تقاضاي اتحاديه اروپا از ايران دائر بر اينکه از شدت لحن خود عليه اسرائيل بکاهد، به فوريت با ستايش ايران از اقدامات بمب گذاران انتحاري در نماز جمعه دنبال شد. بنابراين اين سوال مطرح مي شود که آيا در شرايط کنوني، پايان يک بازي سياسي است؟ در پاسخ به اين سوال سفير يکي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در تهران مي گويد که نتيجه چنين وضعي اين است که اتحاديه اروپا از ادامه مذاکره با جمهوري اسلامي خودداري کند. معهذا شرکتها و موسسات اروپايي همچنان به فعاليتهايشان در ايران ادامه مي دهند و تنها اين قراردادهاي ميان دولتي است که لطمه خواهد ديد. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که گشودن باب مذاکره را تنها راه حل مسائل با جمهوري اسلامي مي دانند، انعقاد قراردادهاي پرسود بازرگاني با اين کشور را شرط گرفتن امتياز در چهار زمينه مختلف قرار داده اند: برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي، تماس با گروههاي به اصطلاح تروريستي، روند صلح خاورميانه و حقوق بشر. اما سفير يکي از کشورهاي اروپايي در تهران در اشاره به چهار مورد ياد شده مي گويد: بارقه اميدي درمورد برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي و نيز حرکتهايي نه چندان قابل توجه در ارتباط با تروريسم مشاهده مي شود، اما حکومت ايران هيچ گونه گامي در مورد بهبود شرايط حقوق بشر و کمک به روند صلح در خاورميانه برنداشته است. سفير يکي ديگر از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در تهران نيز گفت که نتيجه چنين وضعي اين است که اتحاديه اروپا از ادامه مذاکره با جمهوري اسلامي خودداري کند. معهذا شرکتها و موسسات اروپايي همچنان به فعاليتهايشان در ايران ادامه مي دهند و تنها اين قراردادهاي ميان دولتي است که لطمه خواهد ديد.
XS
SM
MD
LG