لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۷:۴۰

پاسخ تند انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): «قصد پاسخگويي به هاشمي رفسنجاني را نداريم، چون ايشان پاسخ خود را در انتخابات مجلس ششم به شيوه اي تاريخي از ملت ايران گرفته اند». انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي با اين تاکيد بر ناکامي اکبر هاشمي رفسنجاني در راه يافتن به مجلس شوراي اسلامي، در بيانيه اي سرشار از بغض هاي فروخورده، درماندگي و نوميدي، رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام را به گونه اي بي سابقه به باد حمله گرفته است. عليرضا طاهري (راديوفردا): اين بيانيه به روشني نمايشگر سرخوردگي و نوميدي دانشجويان ايراني از هر گونه اصلاحاتي در جمهوري اسلامي است. در اين بيانيه براي نخستين بار بي هيچ پرده پوشي و آداب و ترتيبي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي به گفته هاي اکبر هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز نماز جمعه گذشته تهران تاخته است. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين خطبه ها تلويحان تهديد کرده بود که براي سرکوبي اعتراضات سياسي در ايران از ارتش بهره گرفته خواهد شد. بيانيه دانشجويان در پاسخ به اين تهديد مي گويد: اين سخنان از زبان شخصي جاري مي شود که خود از نزديک در جريان تحولات سال 57 قرار داشته و از اشتباه فاحش رژيم پهلوي در به صحنه آوردن ارتش بر ضد نيروهاي مردمي آگاه است. در همين بيانيه دانشجويان از آنچه در تريبونهاي نماز جمعه گفته مي شود به تلخي انتقاد کرده اند و سپس اکبر هاشمي رفسنجاني را مستقيما آماج حملات خود قرار دادند. دانشجويان مي نويسند: اگرچه دير زماني است که ملت ايران و خصوصات دانشجويان مبارز و آزادي خواه به شنيدن دشنامها و ناسزاگوييها و رجزخواني ها که هر هفته در قالب نماز جمعه نثار دانشجويان مي شود، عادتي ديرينه دارند، اما هر از چندگاهي وقاحت اين اهانتها به جايي مي رسد که شرافت انساني چاره اي جز شکستن سکوت و بر آوردن فرياد پيش روي انسان نمي نهد. سخنان هاشمي رفسنجاني، شيخ الشيوخ مصلحت انديشان نظام جمهوري اسلامي آخرين نمونه از اين دست بود که فاصله عميق ميان او و انصارش را با مردم ايران به نمايش گذاشت. انجمن اسلامي دانشجويان در اصفهان از جمله بر اين نکته تاکيد مي کند که هاشمي رفسنجاني مدعي است که در وقايع اخير تنها نيروي انتظامي، آن هم بدون سلاح وارد عمل شد و به کنترل اوضاع پرداخته است. در اين ميان گروههاي معلوم الحال فشار از نظر ايشان گروهي از مردم آگاه و هميشه در صحنه بودند، اما مشخص است اين به زعم ايشان مردم هميشه در صحنه چگونه به انواع آلات قتاله گرم و سرد و تجهيزاتي نظير بي سيم مجهز بوده و با کدامين مجوز به خوابگاه دانشجويان بي گناه حمله برده و به قلع و قمع آنان پرداخته اند. حال که آقاي رفسنجاني در سخنان خود زعامت اين گروهها را عهده دار شده اند، ديگر جايز نيست و منطقي نيست که از چنين گروههايي با عنوان خود سر ياد کنيم. در پايان همين بيانيه مي خوانيم: به نظر مي رسد تعزيه گردانان حاکميت جمهوري اسلامي در حذف کامل مردم از معادلات سياسي خويش مصمم گشته و ترجيح مي دهند به جاي مخالفت قانوني، معاند و محارب داشته باشند. اين بزرگترين جفايي است که حکومتي مي تواند در حق شهروندان خود روا بدارد. در خاتمه يک بار ديگر نوميدانه هشدار مي دهيم که ادامه اين رويه مردم گريزانه صرفا به تشديد بحران مشروعيت نظام مي انجامد و با مسدود ماندن کليه راههاي قانوني و دمکراتيک، براي پيگيري خواستهاي مردم در نهايت روزي فرا خواهد رسيد که هيچ نجات دهنده اي قادر به حفظ کشور از خطر فروپاشي نخواهد بود. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي با تاکيد بر ناکامي اکبر هاشمي رفسنجاني در راه يافتن به مجلس شوراي اسلامي، در بيانيه اي که نمايشگر سرخوردگي و نوميدي دانشجويان ايراني از هر گونه اصلاحاتي در جمهوري اسلامي است، به گفته هاي وي در خطبه هاي نماز نماز جمعه گذشته تهران تاخت. بيانيه دانشجويان در پاسخ به تهديد بهره گيري از ارتش براي فرونشاندن اعتراضات مردمي، اشتباه فاحش رژيم پهلوي را در به صحنه آوردن ارتش به هاشمي رفسنجاني ياد آور شد. در اين بيانيه دانشجويان همچنين گفتند که سخنان هاشمي رفسنجاني، شيخ الشيوخ مصلحت انديشان نظام جمهوري اسلامي آخرين نمونه از اهانتها و رجزخواني ها در تريبون هاي نماز جمعه است که فاصله عميق ميان او و انصارش را با مردم ايران به نمايش گذاشت. انجمن اسلامي دانشجويان در اصفهان از درباره گفته هاي هاشمي رفسنجاني در «مردم آگاه و هميشه در صحنه» خواندن گروههاي فشار گفت: حال که آقاي رفسنجاني در سخنان خود زعامت اين گروهها را عهده دار شده اند، ديگر منطقي نيست که از چنين گروههايي با عنوان خود سر ياد کنيم.
XS
SM
MD
LG