لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۷

نامه 350 دانشگاهي و فعال سياسي و فرهنگي به رهبر جمهوري اسلامي: جمهوري اسلامي بايد ميان دمكراسيو خودكامگي يكي را انتخاب كند


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): جمهوري اسلامي بايد ميان دموکراسي و خودکامگي يکي را انتخاب کند. اين مضمون اصلي نامه 350 سياستمدار، دانشگاهي، قعال سياسي، و حقوقدان ايراني به آيت الله خامنه اي است که درآن همچنين از رهبر جمهوري اسلامي خواسته شده تا به اختناق زندانيان سياسي خاتمه داده و آنها را آزاد کند. آنها همچنين در اين نامه که امروز به آيت الله خامنه اي نوشته شده مي گويند: توسل به خشونت، اقدامات سرکوبگرايانه، و روشهاي خود کامه که امروز عليه دانشجويان به کار گرفته مي شود، نتيجه اي جر تشديد بحران نخواهد داشت. شهرام ميريان (راديو فردا): در اين نامه سياستمداران، دانشگاهيان، و حقوقدانان هوادار اصلاحات از آيت الله خامنه اي خواسته اند تا در ترکيب قوه قضائيه و نهادهاي محافظه کاري مانند شوراي تگهبان تجديد نظر کند. به گفته نويسندگان نامه ياد شده، قوه قضائيه جمهوري اسلامي و شوراي نگهبان، سد راه برنام هاي اصلاح گرايانه دولت مسانه وري محمد خاتمي شده اند. نزديک به 350 انديشمند ايراني در نامه شان به رهبر جمهوري اسلامي هشدار گفته اند: دست يازيدن به خشونت، بهره گيري از سرکوب و روشهاي اقتدارگرايانه، و خود محوري آن چنان که امروز در مورد دانشجويان ديده مي شود، هيچ ثمري جز ژرفتر شدن بحران در ايران ندارد. نويسندگان اين نامه سرگشاده به رهبر جمهوري اسلامي مي افزايند: بهره گيري از چنين روشهايي نه تنها غير قانوني است، که مقبوليت مردمي هم ندارد. افزوده بر اين، روشهاي ياد شده از مشروعيت اخلاقي و ديني يک سره خالي است و در نتيجه هم بي فايده و هم بي اثر است. حجت الاسلام دکتر محسن کديور، روحاني نوانديش و ناراضي از روش سياسي حاکم بر ايران و زهره آغاجري، خواهر دکتر هاشم آغاجري از جمله امضا کنندگان همين نامه هستند. دکتر کديور بر سر همين مخالفت ماهها در زندان به سر برد. دکتر هاشم آغاجري، استاد تاريخ در دانشگاه تربيت معلم نيز به تازگي به 4 سال زندان محکوم شد. دکتر آغاجري را پيشتر به اعدام محکوم کرده بودند، چون در يک سخنراني در همدان در ضرورت تقليد شيعيان از روحانيون تشکيک کرده بود. نامه 350 انديشمند ايراني تازه ترين رشته از نامه هايي است که در ماههاي اخير در انتقاد از سياستهاي حاکم بر ايران منتشر شده است. ما گذشته نيز نزديک به 250 انديشمند ايراني ديگر، در نامه مشابهي روحانيون حاکم بر ايران را متهم کرده اند که خود را بر جاي خدا نشانده اند. شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در نامه اي که به آن هرگز پاسخ داده نشد، از آيت الله خامنه اي خواسته اند تا پيش از آن که رشته کار از دست برود و جمهوري اسلامي فرو بپاشد، چاره اي بيانديشد. تنها واکنش رسمي به اين نامه دستور صريح شواري امنيت ملي جمهوري اسلامي به روزنامه ها براي خودداري آنها از درج هر گونه خبري در اين زمينه بود. بيش از 350 فعال سياسي و فرهنگي و دانشگاهي در نامه اي به رهبر جمهوري اسلامي نوشتند جمهوري اسلامي بايد ميان دمكراسي و خودكامگي يكي را انتخاب كند. آنها از رهبر جمهوري اسلامي خواستند به اختناق زندانيان سياسي خاتمه دهد و آنها را آزاد كند. آنها در اين نامه مي گويند توسل به خشونت، اقدامات سركوبگرايانه و روش هاي خودكامه كه امروز عليه دانشجويان به كار گرفته مي شود، نتيجه اي جز تشديد بحران نخواهد داشت. سياستمداران، دانشگاهيان و حقوقدانان در اين نامه از رهبر جمهوري اسلامي خواستند در تركيب قوه قضائيه و نهادهاي محافظه كاري مانند شوراي نگهبان، تجديد نظر كند. نويسندگان نامه اين دو نهاد را سد راه برنامه هاي اصلاح گراي دولت محمد خاتمي دانستند و هشدار دادند دست يازيدن به خشونت و بهره گيري از سركوب و روش هاي خودمحوري ثمري جز گرم تر شدن بحران درايران ندارد.
XS
SM
MD
LG