لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۹:۲۱

محاکمه دو شهروند بريتانيايي در دادگاه نظامي آمريکا، محک روابط نخست وزير بريتانيا با رئيس جمهوري آمريکا


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): برخورد ديپلماتيک درمورد سرنوشت دو بريتانيائي مظنون به عمليات تروريستي که هم اکنون درخليج گوانتانامو درکوبا بازداشت هستند وآمريکا قصد دارد آن ها را دريک دادگاه نظامي محاکمه کند، اين هفته به صورت محک آزمايشي براي روابط ويژه نخست وزير بريتانيا ورئيس جمهوري آمريکا درمي آيد. ابراهيم بي پروا (راديوفردا): توني بلرنخست وزير بريتانيا قصد دارد درجريان ديدارخود با پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا در روزپنجشنبه، موضوع بحث انگيز دوشهروند بريتانيائي زنداني را که قراراست دريک دادگاه نظامي آمريکا محاکمه شوند مطرح کند. تحليلگران مي گويند اگرآقاي بلر موفق به متقاعد کردن دولت آمريکا به تغييرنظرخود درباره اين دو زنداني نشود، اين موضوع مي تواند ضربه اي به اتحاد واشنگتن- لندن وارد آورد. استفان جاکوبي مدير گروه مبارزاتي محاکمات عادلانه درخارج ازکشور، گفت اميدهاي تمامي جامعه بين المللي به آقاي بلراست. گفتگوي آقاي بلر با آقاي بوش، تنها موردي است که مي توان نسبت به آن اميد بست. هيچ کس ديگري وجود ندارد که دولت آمريکا به وي گوش فرا دهد. تصميم آمريکا به محاکمه نظامي نخستين شش شهروند خارجي درپايگاه دريائي آمريکا درکوبا، انتقاداتي را درسراسرجهان به دنبال آورده و مناسبات انگلستان وآمريکا را تيره کرده است. فيروزعباسي 23 ساله و معظم بيگ 35 ساله، دوشهروند بريتانيائي مورد بحث نيزجزواين شش نفرهستند. احتمال محکوم شدن اين عده به مرگ، بحث وجدل بيشتري به وجود آورده است. نخست وزير بريتانيا زيرفشارشديد حزب کارگرخود وهمچنين گروه هاي حقوق بشر قرارگرفته است که رئيس جمهوري آمريکا را ترغيب کند اين دو تن را براي محاکمه به بريتانيا تحويل دهد ويا دست کم آن ها را دريک دادگاه غيرنظامي محاکمه کند. اتحاديه مسلمانان بريتانيا آقاي بلر را به خاطرسکوت دربرابر يک مورد ازچشمگيرترين موارد استبداد وبيدادگري دردوران معاصر مورد نکوهش قرارداده است. اگرآقاي بلر درکارخود موفق شود، ازبارانتقادهاي کساني که اورا توله بوش مي نامند و مي گويند درمقابل حمايتي که ازرئيس جمهوري آمريکا درمبارزه با تروريسم به عمل آورده احترام خاصي کسب نکرده است، رهائي مي يابد. نخست وزير بريتانيا هفته گذشته به پارلمان اين کشورگفت دراين مورد به واشنگتن اعتراض شده است، با اين حال آقاي بلرحاضرنشد محاکمات را محکوم کند ويا خواستاراسترداد اين دو بريتانيائي شود. جان کورتيس، استاد علوم سياسي دانشگاه استرات کلايد دراسکاتلند گفت اگرآقاي بلرموفق به تغييرنظرآقاي بوش شود واين دوبريتانيائي براي محاکمه به بريتانيا تحويل داده شوند، آنگاه محاکمه آن ها دربريتانيا به صورت مشکلي براي بريتانيا درمي آيد و نه آمريکا. زيرا اين بحث بزرگ پيش مي آيد آيا دلايل کافي براي محاکمه آن ها طبق قوانين بريتانيا وجود دارد يا نه. اما استفان جاکوبي مديرگروه مبارزاتي محاکمات عادلانه درخارج ازکشور مي گويد اگرآقاي بلر درماموريت خود موفق نشود، اين نظربه وجود خواهد آمد که يک قانون براي آمريکائي ها ويک قانون براي بقيه مردم دنيا که از نژاد پائين تري هستند وجود دارد. آقاي جاکوبي افزود هرچه آقاي بلر مي خواهد بگويد، به آن معنا است که ما در بريتانيا همراه با هرکس ديگري، شهروندان درجه دوم هستيم واتحاديه انگلستان- آمريکا ديگرچيزي جزيک اتحاديه بي جان نيست. برخورد ديپلماتيک درمورد سرنوشت دو بريتانيائي مظنون به عمليات تروريستي که هم اکنون درخليج گوانتانامو درکوبا بازداشت هستند وآمريکا قصد دارد آن ها را دريک دادگاه نظامي محاکمه کند، اين هفته به صورت محک آزمايشي براي روابط ويژه نخست وزير بريتانيا ورئيس جمهوري آمريکا درمي آيد. تحليلگران مي گويند اگرآقاي بلر موفق به متقاعد کردن دولت آمريکا به تغييرنظرخود درباره اين دو زنداني نشود، اين موضوع مي تواند ضربه اي به اتحاد واشنگتن- لندن وارد آورد. استفان جاکوبي مديرگروه مبارزاتي محاکمات عادلانه درخارج ازکشور گفت که اگرآقاي بلر درماموريت خود موفق نشود، اين نظربه وجود خواهد آمد که يک قانون براي آمريکائي ها ويک قانون براي بقيه مردم دنيا که از نژاد پائين تري هستند وجود دارد..
XS
SM
MD
LG