لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۴۴

حضور سخنگوي شبكه تروريستي القاعده در ايران تاييد شد


(rm) صدا |
يک روزنامه چاپ عربستان سعودي روزپنجشنبه به نقل از وزيرکشورجديد کويت گزارش داد کويت پيشنهاد ايران را درمورد تحويل سليمان ابوغيث سخنگوي شبکه القاعده به کويت رد کرده است. اين پيشنهاد، نخستين تاييد تهران است که ابوغيث دراختيارجمهوري اسلامي است. گلناز اسفندياري (راديو فردا): شيخ نواف الاحمدالصباح وزيرکشورجديد کويت در مصاحبه اي با روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودي گفت ايران پيشنهاد کرده است که سليمان ابوغيث را به ما تحويل دهد، ولي ما اورا نمي خواهيم زيرا اويک شهروند کويتي نيست. وي افزود اوسابقا يک شهروند کويتي بود، اما تابعيت کويتي اوسلب گرديد. تا آن جا که ما اطلاع داريم او درايران اقامت دارد وکويت حاضربه پذيرفتن اونشده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، تابعيت کويتي ابوغيث که به اتفاق چند عضوارشد ديگرشبکه تروريستي اسامه بن لادن درايران بازداشت شده است، دراکتبرسال 2001 به علت مرتبط بودن با حملات 11 سپتامبرسال 2001 درآمريکا سلب گرديد. ابوغيث که سابقا آموزگارمدرسه وامام جماعت مسجد بود، تاکنون چندين بار درشبکه تلويزيون ماهواره اي عرب زبان الجزيره درقطرظاهرشده وتهديد کرده است حملات تروريستي بيشتري عليه آمريکا صورت خواهد گرفت. ابوغيث درآوريل سال 2002 درمصاحبه اي با تلويزيون الجزيره گفته بود ربايندگان انتحاري هواپيماها درجريان حملات 11 سپتامبر، بنا به ملاحظات اسلامي متوسل به اين اقدام شدند. به گفته منابع ديپلماتيک، ايران دست اندرکارگفتگوهاي محرمانه وپيچيده اي با عربستان سعودي، مصر وکويت درمورد تحويل دادن چند تن ازدستياران برجسته اسامه بن لادن است. ايران تاکنون حاضربه افشاي نام اين عده نشده است. خبرگزاري فرانسه به نقل از وزيرکشور کويت گزارش داد کويت پيشنهاد ايران را درمورد تحويل سليمان ابوغيث سخنگوی شبکه القاعده به کويت رد کرده است. اين پيشنهاد، نخستين تاييد تهران است که ابوغيث دراختيارجمهوری اسلامی است. وزير کشور کويت در مصاحبه ای با روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی گفت ايران پيشنهاد کرده است که سليمان ابوغيث را به ما تحويل دهد، ولی ما اورا نمی خواهيم زيرا اويک شهروند کويتی نيست. وی افزود اوسابقا يک شهروند کويتی بود، اما تابعيت کويتی اوسلب گرديد.
XS
SM
MD
LG