لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۵۴

اشتراک نظر در ميان وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا براي وارد کردن فشار بر جمهوري اسلامي در زمينه برنامه هسته اي


(rm) صدا |
شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): طرح صلح موسوم به نقشه راه و بازسازي عراق در مرکز ثقل گفتگوهاي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل قرار دارد. علاوه بر اين مناسبات اين اتحاديه با ايران و همينطور برنامه اتمي ايران هم از ديگر موضوعاتي است که اين وزيران درباره آنها به بحث مي نشينند. پرسش من از شما اين است که آيا در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا سياستي يک دست در قبال ايران وجود دارد و به طور کلي ارزيابي شما از مذاکرات امروز وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا درباره ايران چي هست؟ محمد رضا جليلي (استاد موسسه عالي پژوهشهاي بين المللي، ژنو): به نظر مي رسد در مورد مسئله اتمي يک هم نظري کامل بين 15 عضو اتحاديه اروپا وجود دارد و به نظر من در جلسه امروز، مسئله اي که مطرح خواهد شد اين است که چطور مي شود به ايران فشار آورد که حداکثر همکاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين بکند و تقويت روابط بازرگاني ايران با اتحاديه اروپا وابستگي دارد با حل مشکلي که ايران در مورد مسئله اتمي دارد. البته نکته اي که مي شود به آن توجه کرد آن است که رياست اتحاديه اروپا در شش ماه آينده با ايتاليا هست و همينطور که مي دانيد دولت آقاي برلوسکوني روابط خاصي با دولت آقاي بوش در ايالات متحده دارد و در حال حاضر هم آقاي برلوسکوني در آمريکا هست، بنابراين ممکن است که از اين طريق فشارهاي بيشتر از گذشته به ايران به دليل نزديکي رياست اتحاديه اروپايي و ايالات متحده به ايران بيايد. ش.م.: پرسش بعدي من درباره موشک شهاب 3 ايران است که ديروز هم آقاي خامنه اي در اين پيوند مطالبي گفته اند و حتي گفته اند که ما اين فن آوري موشکي را در جهت آرمان خلق فلسطين به کار خواهيم برد. شما در اين باره چه نظري ارائه مي دهيد؟ محمد رضا جليلي: اين اظهارات آقاي رهبر جمهوري اسلامي خيلي باعث تعجب هست، براي اينکه تا به حال برنامه ايران از نظر مسئله فلسطين اين بود که از سازمان فلسطيني، از بعضي سازمانهاي اسلامي فلسطيني حمايت بکند و حتي اسلحه براي فلسطيني ها بفرستد، ولي اين نظريه اگر جنبه عملي پيدا مي کند، يک تحولي است در دکترين نظامي ايران و يک نوع مداخله مستقيم در اختلافات اعراب و اسرائيل است و اين البته عکس العملهايي در سطح منطقه و در سطح بين المللي بوجود خواهد آورد، و ضمنا در داخل ايران هم عکس العمل هايي خواهد داشت، براي اينکه به نظر من افکار عمومي ايران به هيچوجه آمادگي اين را ندارند که مشارکت مستقيم در جريان فلسطين بکنند و بايد انتظار داشت که ببينيم اين حرفها جنبه عملي پيدا خواهد کرد، تکرار خواهد شد تا در روزهاي آينده از اين نتيجه گيري بکنيم. مناسبات با ايران، و همچنين برنامه اتمي جمهوري اسلامي از موضوعاتي است که وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل به آن مي پردازند. دکتر محمد رضا جليلي، استاد موسسه عالي پژوهشهاي بين المللي در ژنو در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در جلسه امروز، مسئله اي که مطرح خواهد شد اين است که چطور مي شود به ايران فشار آورد که حداکثر همکاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين بکند. وي در باره اظهارات رهبر جمهوري اسلامي که گفت موشك شهاب - 3 در جهت دفاع از آرمان خلق فلسطين به کار خواهد رفت، مي گويد که اگر اين گفته جنبه عملي پيدا کند، مداخله مستقيم در اختلافات اعراب و اسرائيل است كه واكنش هائي در منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت و ضمنا افكار عمومي در داخل ايران هم به هيچوجه آمادگي اين را ندارند که ايران در جريان فلسطين به طور مستقيم مشاركت كند.
XS
SM
MD
LG