لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۵۴

قائم مقام وزير دفاع آمريکا به همسايگاني که در عراق دست به خرابکاري مي زنند هشدار داد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): پال ولفوويتزPaul Wolfowitz، قائم مقام وزيردفاع آمريکا، روزدوشنبه طي سخناني که به کشورهاي همسايه عراق و رزمندگان خارجي که به اين کشورنفوذ کرده اند اشاره داشت، به شهروندان خارجي هشدارداد درامورداخلي عراق مداخله نکنند. مسعود ملک (راديوفردا): پال ولفو ويتز قائم مقام وزير دفاع آمريکا که خود يکي ازمعماران حمله به عراق به رهبري آمريکا براي سرنگون کردن صدام حسين بود، طي سخناني دريک کنفرانس مطبوعاتي درشهر موصل درشمال عراق، ضمن هشداربه همسايگان عراق اعلام کرد واشنگتن ازهرگونه کمکي ازخارج ازعراق استقبال مي کند. آقاي ولفو ويتز که هم اينک براي ديداربا نيروهاي آمريکا ومقامات عراقي سرگرم بازديدي ازاين کشوراست، گفت من تصورمي کنم شهروندان خارجي بايد دست ازمداخله درامور داخلي عراق بردارند. آقاي ولفو ويتزگفت آن ها که مي خواهند بيايند وکمک کنند ما ازآن ها استقبال مي کنيم. اما آن ها که مي خواهند بيايند ومداخله کنند ودست به خرابکاري بزنند، با استقبال ما مواجه نخواهند شد. قائم مقام وزير دفاع آمريکا افزود من تصورمي کنم موفقيت ما تاثير مثبتي نه تنها درعراق وبلکه درسراسرمنطقه دارد. اما به نظرمي رسد برخي ازمردم نگران اين تاثيرهستند و ما را هدف قرارداده اند. خبرگزاري رويتر درگزارشي نوشت واشنگتن تاکنون چند باربه کشورهاي همسايه عراق وبه ويژه به ايران وسوريه هشدارداده است درامورداخلي عراق مداخله نکنند. تهران با واکنش به اين هشدار، اقدامات آمريکا را که دست به اشغال عراق زده رياکارانه دانسته است. مقامات نظامي آمريکا همچنين گفته اند برخي ازخارجي ها کوشش مي کنند براي انجام حملاتي، به عراق نفوذ کنند. درجريان جنگ، عده اي ازمسلمانان خارجي نيز به اتفاق شبه نظاميان عراقي با نيروهاي آمريکا جنگيدند. نيروهاي آمريکا از زمان سرنگوني صدام حسين، با موجي ازحملات چريکي روبرو بوده اند. از اول ماه مه تاکنون، 38 تن ازنيروهاي آمريکا درجريان کمين عراقي ها کشته شده اند. پنج نفرازاين عده جمعه گذشته جان خود را ازدست دادند. پال ولفوويتزPaul Wolfowitz، قائم مقام وزيردفاع آمريکا، روزدوشنبه طي سخناني که به کشورهاي همسايه عراق و رزمندگان خارجي که به اين کشورنفوذ کرده اند اشاره داشت، به شهروندان خارجي هشدارداد درامورداخلي عراق مداخله نکنند. آقاي ولفو ويتزگفت آن ها که مي خواهند بيايند وکمک کنند ما ازآن ها استقبال مي کنيم. اما آن ها که مي خواهند بيايند ومداخله کنند ودست به خرابکاري بزنند، با استقبال ما مواجه نخواهند شد. واشنگتن تاکنون چند باربه کشورهاي همسايه عراق وبه ويژه به ايران وسوريه هشدارداده است درامورداخلي عراق مداخله نکنند. تهران با واکنش به اين هشدار، اقدامات آمريکا را که دست به اشغال عراق زده رياکارانه دانسته است.
XS
SM
MD
LG