لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۸

جنبشهاي اسلامي در ايران، سودان، عراق و افغانستان، از ديد يک روزنامه سعودي


(rm) صدا |
روزنامه سعودي الشرق الاوسط، در گزارشي تفسيري، تحت عنوان حكومتي ديني و حكومت مدني، جنبشهاي اسلامي در ايران، سودان، عراق و افغانستان را در قياس با يكديگر مورد بررسي قرار داده است. الشرق الاوسط مي نويسد در زمستان سال 1979، انقلاب ايران به سقوط شاه منجر شد و در پي آن، خميني حكومتي ديني را در ايران برپا كرد. اين روزنامه مينويسد در ژوئن 2003، دانشجويان در ايران، عليه حكومت ديني در اين كشور برخواستند، اما به نام دين سركوب شدند. الشرق الاوسط مينويسد آغاز حكومت ديني در ايران، سرآغاز اعدامهاي پايان ناپذير در اين كشور بود. دادگاههاي انقلاب كه خلخالي قاضي آنهابود، مضحكتر از آن بودند كه حتي كاريكاتوري دادگاهي امروزي خوانده شوند. انقلاب ايران ظاهرا عليه بي عدالتي در تمام زمينه ها صورت گرفته بود، اما خود با چنين دادگاههايي بي عدالتي را در ايران قانوني ساخت. الشرق الاوسط مينويسد در جمهوري اسلامي سودان نيز حسن الترابي، پرچمدار برپايي حكومتي ديني در اين كشور شد. هرچند وي از صحنه حكومت كنار رانده شد، اما رهبر نظامي سودان به همان راه ترابي رفت. عمر البشير به نام اسلام، آزاديهاي محدود در سودان را برچيد و زندانها را انباشته از كساني ساخت كه مي خواهند سودان از فقر و فلاكت به در آيد. اين روزنامه سعودي از روزنامه طالبان، به عنوان ننگي بر دامن تاريخ جديد اسلام نام برده و مي نويسد زنان در افغانستان بيشترين قربانيان حكومت طالبان بودند. الشرق الاوسط مينويسد صدام حسين نيز هوس آن داشت كه حكومت ديني در عراق برپا كند. وي نخستين گام را در اين زمينه با نوشتن الله اكبر بر پرچم ملي عراق برداشت. هرچند صدام حسين نتوانست گامهاي بلندي در اين مسير بردارد، اما پس از او، اكنون پاره اي از رهبران شيعه در عراق، سخن از تشكيل حكومت ديني در اين كشور ميگويند. الشرق الاوسط در پايان گزارش تفسيري خود نتيجه ميگيرد همانگونه كه در دنياي مسيحيت، حكومت ديني نتوانست ماندگار گردد، در دنياي اسلامي نيز حكومتهاي ديني مانند آنچه كه در ايران وجود دارد، جاي خود را به حكومتهاي مدني خواهند داد. اين روزنامه زمينه چنين پيش بيني را ناسازگاري حكومتهاي ديني با روند تمدن جهاني و ناگزير بودن هماهنگي ملتها در اين مسير دانسته است. روزنامه سعودي الشرق الاوسط، در گزارشي تفسيري، تحت عنوان حكومتي ديني و حكومت مدني، جنبشهاي اسلامي در ايران، سودان، عراق و افغانستان را در قياس با يكديگر مورد بررسي قرار داده است. الشرق الاوسط نوشت که انقلاب ايران ظاهرا عليه بي عدالتي در تمام زمينه ها صورت گرفته بود، اما خود با چنين دادگاههايي بي عدالتي را در ايران قانوني ساخت. اين روزنامه نوشت که عمر البشير در سودان به نام اسلام، آزاديهاي محدود در سودان را برچيد و زندانها را انباشته از كساني ساخت كه مي خواهند سودان از فقر و فلاكت به در آيد. اين روزنامه سعودي از روزنامه طالبان، به عنوان ننگي بر دامن تاريخ جديد اسلام نام برد و نوشت که زنان در افغانستان بيشترين قربانيان حكومت طالبان بودند. اين روزنامه نوشت که اكنون پاره اي از رهبران شيعه در عراق، سخن از تشكيل حكومت ديني در اين كشور ميگويند. الشرق الاوسط در پايان گزارش تفسيري خود نتيجه ميگيرد همانگونه كه در دنياي مسيحيت، حكومت ديني نتوانست ماندگار گردد، در دنياي اسلامي نيز حكومتهاي ديني مانند آنچه كه در ايران وجود دارد، جاي خود را به حكومتهاي مدني خواهند داد.
XS
SM
MD
LG