لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۴۳

اعتصاب احتمالي روزنامه نگاران ايران در اعتراض به سركوب مخالفان در روز ملي خبرنگار و چشم انداز مخالفت جمهوري اسلامي با اين اعتصاب


(rm) صدا |
در ايران با آغاز دور تازه برخورد گسترده با روزنامه نگاران، انجمن صنفي روزنامه نگاران اعلام کرد که با تصويب اکثريت اعضاي اين انجمن، در روز ملي خبرنگار اعتصاب سراسري روزنامه نگاران اصلاح طلب، برگزار خواهد شد. 17 مرداد ماه روز ملي خبرنگار ناميده مي شود و اگر اين اعتصاب برگزار شود، نخستين اعتصاب روزنامه نگاران در دوران جمهوري اسلامي خواهد بود. کيوان حسيني درگزارش خود نگاهي دارد به سابقه و تاثيرات اعتصاب روزنامه نگاران در تاريخ مطبوعات ايران: کيوان حسيني (راديو فردا): روزنامه نگاران ايراني در روزهايي که فشار بر اين حرفه روز به روز بيشتر مي شود، تصميم گرفتند تا در روز خبرنگار قلمهايشان را بر زمين بگذارند. در تاريخ مطبوعات ايران، روزنامه نگاران دو بار توانستند با اعتصاب سراسري ضمن بيان خواسته هايشان بر تحولات سياسي کشور نيز تاثير بگذارند. زماني که روزنامه نگاران روز 19 مهرماه سال 1356 خورشيدي با ماموران نظامي در تحريريه روزنامه ها روبرو شدند، قلمها را زمين گذاشتند و نه تنها موفق شدند ماموران نظامي را از دفاتر تحريريه خود بيرون کنند، بلکه روزنامه معروف آيندگان نيز بعد از اين اتفاق از يوغ سانسور رها شد. اين اعتصاب يک روزه که توسط دو موسسه مطبوعاتي کيهان و اطلاعات، رهبري مي شد، بعدها به اعتصاب صغير مطبوعات معروف شد. اما دومين اعتصاب روزنامه نگاران در تاريخ مطبوعات، نه تنها آيينه خواستهاي آنان بود بلکه در جريان تحول نظامي سياسي ايران در سال 1357 خورشيدي نيز تاثير گذاشت. صبح روز 5 آبان ماه سال 57 با به قدرت رسيدن ارتشبد ازهاري،نظاميان بار ديگر تحريريه روزنامه ها را اشغال کردند. دولت نظامي تحريريه روزنامه هاي معتبر کيهان و اطلاعات را اشغال و از توزيع روزنامه آيندگان جلوگيري کرد. روزنامه نگاران را به محل کارشان راه ندادند و از همين روز با تصميم گيري سنديکاي نمايندگان روزنامه نگاران، اعتصاب سرنوشت ساز روزنامه نگاران آغاز شد. اين اعتصاب که 61 روز طول کشيد، نه تنها در ضربه زدن به دولت نظامي ارتشبد ازهاري موفق بود، بلکه نظام سياسي سلطنت در ايران را با چالشي جدي روبرو کرد. اعتصاب بزرگ روزنامه نگاران در سال 1357 با پايان کار دولت نظامي ارتشبد ازهاري پايان يافت. تاثيرات جدي اين اعتصاب در جريان سياسي آن سال موجب شد تا سياستمدارن جمهوري اسلامي همواره در طول 25 سال اخير از اعتصاب روزنامه نگاران جلوگيري کنند. در 6 سال اخير نيز همزمان با برخورد قضائي با روزنامه نگاران و زنداني شدن بسياري از آنان، هيچگاه موفق نشدند تا با حمايت انجمن صنفي روزنامه نگاران، در يک روز قلمهايشان را زمين بگذارند. اما در آخرين جلسه اين انجمن براي نخستين بار چنين تصميمي اتخاذ شده است. انجمن صنفي روزنامه نگاران اعلام کرد که با تصويب اکثريت اعضاي اين انجمن، در 17 مرداد روز ملي خبرنگار اعتصاب سراسري روزنامه نگاران اصلاح طلب، برگزار خواهد شد. اين اعتصاب نخستين اعتصاب روزنامه نگاران در دوران جمهوري اسلامي خواهد بود. در تاريخ مطبوعات ايران، روزنامه نگاران دو بار توانستند با اعتصاب سراسري ضمن بيان خواسته هايشان بر تحولات سياسي کشور نيز تاثير بگذارند. زماني که روزنامه نگاران روز 19 مهرماه سال 1356 خورشيدي با ماموران نظامي در تحريريه روزنامه ها روبرو شدند، قلمها را زمين گذاشتند وموفق شدند ماموران نظامي را از دفاتر تحريريه خود بيرون کنند، صبح روز 5 آبان ماه سال 57 با به قدرت رسيدن ارتشبد ازهاري،اعتصاب سرنوشت ساز روزنامه نگاران آغاز شد. اعتصاب بزرگ روزنامه نگاران در سال 1357 با پايان کار دولت نظامي ارتشبد ازهاري پايان يافت. تاثيرات جدي اين اعتصاب در جريان سياسي آن سال موجب شد تا سياستمدارن جمهوري اسلامي همواره در طول 25 سال اخير از اعتصاب روزنامه نگاران جلوگيري کنند.

XS
SM
MD
LG