لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۸

آغاز فصلي سرد در روابط جمهوري اسلامي و اروپا


(rm) صدا |
امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): هشدار ديروز وزيران خارجه ي اتحاديه ي اروپا به جمهوري اسلامي ديپلماسي اقتصادي ايران را در وضعيتي بسيار ضعيف تر از گذشته قرار خواهد داد. فريدون خاوند(راديوفردا): بيانيه ي ديروز اتحاديه ي اروپا درباره‌ي شرايط تداوم همكاري با ايران، كه ديروز به مناسبت نشست وزيران خارجه ي كشور هاي عضو اتحاديه در بروكسل انتشار يافت، از لحاظ محتواي خود در بردارنده ي چرخشي بنيادي در سياست اين قدرت بزرگ اقتصادي نسبت جمهوري اسلامي نيست. از حدود دو سال پيش به اين سو، نهاد هاي عمده‌ي اتحاديه‌ي اروپا –كميسيون، شورا و پارلمان- ادامه‌ي گفتگو با ايران را به امضاي يك موافقتنامه‌ي همكاري و بازرگاني به چند شرط عمده موكول كردند : جمهوري اسلامي بايد اصلاحات سياسي و اقتصادي را به ويژه در زمينه ي حقوق بشر بپذيرد، در سياست خارجي خود از پشتيباني گروه هاي افراطي و مخالفت با فرآيند صلح خاورميانه دست بردارد و از توليد سلاح هاي كشتار جمعي صرفنظر كند. در بيانيه‌ي ديروز وزيران خارجه‌ي اتحاديه ي اروپا كم و بيش همين شرايط تكرار شده، اما با قاطعيتي بي سابقه و همين قاطعيت از آغاز فصلي سرد در روابط ايران و اروپا خبر ميدهد. بيانيه‌ي بروكسل ضربه‌اي است سخت بر ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي كه بر پايه ي نزديك شدن به اروپا براي مقابله با فشار هاي آمريكا طرحريزي شده بود. از حدود پنجسال پيش به اين سو، اتحاديه ي اروپا هر سال به طور متوسط 27 در صد صادرات ايران را جذب و 38 در صد واردات آنرا تأمين كرده و همچنان مهم ترين شريك اقتصادي ايران بوده است. از سوي ديگر سياست ايران در زمينه‌ي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي عمدتا به اتحاديه ي اروپا اميد بسته است. و سر انجام در شرايطي كه راه ورود به سازمان تجارت جهاني، عمدتا به دليل مخالفت آمريكا، كماكان بر ايران بسته مانده، تهران اميدوار بود از راه امضاي يك قرار داد همكاري و بازرگاني با اتحاديه‌ي اروپا جو مناسب تري را براي خود در صحنه‌ي بين‌المللي به وجود آورد. اين اميد با توجه به موضعگيري ديروز وزيران خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا بر باد رفته، مگر آنكه جمهوري اسلامي به انجام تحولاتي چشمگير در سياست هاي داخلي و بين‌المللي خود تن بسپارد. از حدود دو سال پيش به اين سو، نهاد هاي عمده‌ي اتحاديه‌ي اروپا (كميسيون، شورا و پارلمان) ادامه‌ي گفتگو با حکومت ايران را به امضاي يك موافقتنامه‌ي همكاري و بازرگاني به چند شرط عمده موكول كردند : جمهوري اسلامي بايد اصلاحات سياسي و اقتصادي را به ويژه در زمينه ي حقوق بشر بپذيرد، در سياست خارجي خود از پشتيباني گروه هاي افراطي و مخالفت با فرآيند صلح خاورميانه دست بردارد و از توليد سلاح هاي كشتار جمعي صرفنظر كند. در بيانيه‌ي ديروز وزيران خارجه‌ي اتحاديه ي اروپا كم و بيش همين شرايط تكرار شد، اما با قاطعيتي بيسابقه و همين قاطعيت از آغاز فصلي سرد در روابط حکومت ايران و اروپا خبر ميدهد. بيانيه‌ي بروكسل ضربه‌اي است سخت بر ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي كه بر پايه ي نزديك شدن به اروپا براي مقابله با فشار هاي آمريكا طرحريزي شده بود.
XS
SM
MD
LG