لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۴۲

نامه مسئولان و سردبيران نشريات با سابقه خارج از ايران به دبير کل سازمان ملل براي پيگيري قتل زهرا کاظمي


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): مسئولان و سردبيران چند نشريه باسابقه ادبي و اجتماعي در خارج از ايران در نامه اي خطاب به مقامهاي بين المللي، خواهان پيگيري قتل زهرا کاظمي شدند. در اين نامه که به ابتکار نشريه آواي زن، چاپ سوئد، نوشته شده، از دبير کل سازمان ملل خواسته شده تا با پيگيري اين جنايت، از بروز چنين جناياتي در آينده جلوگيري شود. خانم شعله ايراني، سردبير نشريه فرهنگي ادبي آواي زن در گفتگويي با پرويز مرداني، خبرنگار راديوفردا در مورد اين نامه توضيح مي دهد. پرويز مرداني (راديوفردا): خانم شعله ايراني، شما به عنوان سردبير نشريه آواي زن که در سوئد منتشر مي شود، باني نامه اي بوديد که به دبير کل سازمان ملل، کميسيون ويژه حقوق بشر، و سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم نوشتيد. مي خواستم سوال بکنم که واکنشها به اين نامه شما چي بوده و تا حالا چه نتايجي گرفتيد؟ شعله ايراني (عنوان سردبير نشريه آواي زن، چاپ سوئد): از آنجايي که کساني که اين نامه را امضاء کردند، مسئولين قديمي ترين نشريات فارسي زبان خارج از کشور بودند، ما به همه هم دسترسي نداشتيم، آنهايي که توانستيم پيدا کرديم از چهارگوشه دنيا. يک تعداد جديدي از نشريات تماس گرفتند و تاييد کردند اين خواسته ها را و هم خواسته اند که اسمشان در اين نامه باشد. اين استقبالي بوده، تعداد زيادي اي-ميل هم آمده از کساني که فکر کردند که خيلي ضروري بوده دادن اين نامه، از آنجايي که ما همکار هستيم باخانم کاظمي، براي ايشان فرستاديم، يعني مخاطبين نامه. ولي به هر حال فکر مي کنيم که نه تنها در اين روزها نامه هاي زيادي نوشته شده و مجبورند که به هر حال به اين همه فشارهايي که مي آيد، به هر حال يک پاسخ مناسبي بدهند و منتظريم که ببينيم آن پاسخ چه خواهد بود. پ.م.: شما در نامه تا خطاب به دبير کل سازمان ملل و ساير سازمانهاي حقوق بشر، خواستيد که حقيقت را نگذارند در ايران به خاک سپرده شود. شما تا چه اندازه پيگير اين مسئله هستيد؟ شعله ايراني: من فکر مي کنم در رابطه با پيکر زهرا کاظمي، اين هست که حقيقت با او به خاک سپرده مي شود اگر او در ايران به خاک سپرده شود. و اين را از گزارشي که چهار وزير دولت خاتمي زيرش را امضاء کرده، مي توانيم ببينيم. اين است که به نظرم ما با اينکه پيکر زهرا کاظمي به کانادا برده شود و کالبد شکافي بي طرفانه و حرفه اي شود، ما به کشف حقيقت شايد يک پله نزديک تر شديم و اين مسئله است که ما دنبال خواهيم کرد. پ.م.: خانم شعله ايران، واکنش مقامات دولت سوئد به اين نامه شما و به اين واکنشي که ايرانيان خارج از کشور داشتند چه بوده؟ شعله ايراني: خوب همانطور که مي دانيد دولت سوئد بسيار نقش تاثير گذاري در اتحاديه اروپا دارد و بسيار وفادار هست به قراردادهاي اتحاديه اروپا و اتحاديه اروپا هم مدتها است که سياست ديالوگ انتقادي را دنبال کرده و رويش پافشاري کرده. منتها در اثر فشارهاي زيادي که در مورد نقض حقوق بشر در ايران به اتحاديه اروپا وارد شد، به هر حال مجبور شد که يک سلسله مذاکرات را با جمهوري اسلامي آغاز کند که همينطوري ناتمام مانده. به هر حال اين فشارهاي ايراني ها، ايراني – سوئدي ها، باعث شده که دولت سوئد مصر تر شود در پيگيري اين مسئله و اينکه جمهوري اسلامي موظف بايد باشد که به آن خواستهاي اتحاديه اروپا تن بدهد، اگر که مي خواهد که روابط اقتصادي و ديپلماتيک به شيوه سابق ادامه پيدا بکند و يک مهلت تا سپتامبر گذاشته. به نظر مي رسد که دولت سوئد هم ترديدهاي زيادي را دارد در رابطه با سياست ديالوگ انتقادي و اين حادثه اخير، يعني قتل زهرا کاظمي به نظرم نقش خيلي تعيين کننده داشت. اين يکي از آن مسائلي است که دامن جمهوري اسلامي را مي گيرد. قتل زهرا کاظمي فکر مي کنم از آن مواردي هست که در تاريخ ايران ثبت خواهد شد و يک نقطه عطف خواهد بود در رابطه با سياستهاي خارجي جمهوري اسلامي و فشاري که از طرف افکار عمومي جهان به اين دولت وارد خواهد شد. مسئولان و سردبيران چند نشريه باسابقه ادبي و اجتماعي در خارج از ايران در نامه اي خطاب به مقامهاي بين المللي، خواهان پيگيري قتل زهرا کاظمي شدند. در اين نامه که به ابتکار نشريه آواي زن، چاپ سوئد، نوشته شد، از دبير کل سازمان ملل خواسته شده تا با پيگيري اين جنايت، از بروز چنين جناياتي در آينده جلوگيري شود. خانم شعله ايراني، سردبير نشريه فرهنگي ادبي آواي زن در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که کساني که اين نامه را امضاء کردند، مسئولين قديمي ترين نشريات فارسي زبان خارج از کشور بودند. وي مي گويد که پيکر زهرا کاظمي بايد به کانادا برده شود و کالبد شکافي بي طرفانه و حرفه اي شود. وي در مورد واکنش مقامات سوئد به اين نامه مي گويد که فشارهاي ايراني – سوئدي ها، باعث شد که دولت سوئد در پيگيري اين مسئله مصر تر شود. وي مي افزايد که جمهوري اسلامي بايد موظف باشد که به آن خواستهاي اتحاديه اروپا تن بدهد، اگر که مي خواهد که روابط اقتصادي و ديپلماتيک به شيوه سابق ادامه پيدا بکند. وي در خاتمه مي گويد که قتل زهرا کاظمي در تاريخ ايران ثبت خواهد شد و نقطه عطفي خواهد بود در رابطه با سياستهاي خارجي جمهوري اسلامي و فشاري که از طرف افکار عمومي جهان به اين دولت وارد خواهد شد.
XS
SM
MD
LG