لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۹

درگيري ميان نيروهاي ائتلاف در افغانستان و شورشيان افغان


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): به گفته يک سخنگوي نظامي آمريکا درافغانستان در روزپنجشنبه، يک بمب افکن بي- 52 و دوجنگنده وابسته به نيروهاي ائتلاف درافغانستان به يک پايگاه مظنون شورشيان افغان که دو راکت به يک پايگاه آمريکا واقع درشمال شرقي افغانستان پرتاب کرده بودند، حمله کردند. مسعود ملك (راديو فردا): درجريان نبرد با شورشيان افغان در يک پايگاه آمريکا درنزديکي شهراسد آباد درافغانستان، تلفاتي به نيروهاي ائتلاف وارد نيامده است. سرهنگ رادني ديويس يک سخنگوي نيروهاي ائتلاف درافغانستان گفت نيروهاي تحت فرماندهي آمريکا منطقه نبرد را مورد بازرسي قراردادند تا ببينند آيا ازشورشيان کسي کشته شده است يا نه. به گفته سرهنگ ديويس، نيروهاي آمريکا روزچهارشنبه با پرتاب خمپاره به سوي شورشياني که با راکت به پايگاه آمريکا دراسد آباد حمله کرده بودند و درخواست حمايت هوائي، به حمله آن ها پاسخ دادند. گروه شورشيان درفضائي باز مستقربودند، ولي روشن نبود تعداد آن ها چند نفر است. به گفته سخنگوي نيروهاي ائتلاف، درحادثه جداگانه ديگري، عده اي حمله کننده يک راکت را به نزديکي يک پايگاه آمريکا درمنطقه غکو واقع درشمال باختري شهرقندهار درجنوب افغانستان پرتاب کردند. سرهنگ ديويس افزود مانند حملات مشابه گذشته درسال جاري، راکت بدون آن که آسيبي وارد آورد به زمين اصابت کرد وتلفاتي نيز به بارنياورد. احتمال داده مي شود اين راکت از ميرابون که روستائي واقع درجنوب شرقي افغانستان است پرتاب شده باشد. خبرهاي مربوط به حملات جديد شورشيان هنگامي منتشرشد که ژنرال جان ابي زيد فرمانده جديد نيروهاي ائتلاف درعراق سرگرم بازديدي ازافغانستان بود. سرهنگ ديويس گفت ژنرال ابي زيد روزچهارشنبه وارد پايگاه هوائي بگرام واقع درشمال کابل پايتخت افغانستان شد وبا ژنرال جان واينس فرمانده نيروهاي ائتلاف دراين کشور ديدارکرد. به گفته خليق احمد سخنگوي دولت افغانستان، ژنرال ابي زيد با چند تن ازمقامات ارشد افغان وهمچنين با حامد کرزي رئيس دولت موقت انتقالي افغانستان نيز درکاخ او درکابل که به شدت مورد حفاظت قراردارد، ديدارکرد. هم اکنون حدود 11 هزار و 500 تن ازنيروهاي ائتلاف که اغلب آنان را سربازان آمريکائي تشکيل مي دهند، درافغانستان استقراردارند و شورشيان طالبان ومتحدان آنان را تعقيب مي کنند. حکومت طالبان درجنگ سال 2001 به رهبري آمريکا سرنگون شد. سخنگوي نيروهاي ائتلاف درافغانستان توضيحي درباره عملياتي که اين هفته به فرماندهي نيروهاي ائتلاف درپايگاه هوائي بگرام براي درهم کوبيدن شورشيان افغان درشرق اين کشوربه مورد اجرا گذارده شد، نداد. درهمين حال حدود 1000 سربازافغان وابسته به ارتش ملي جديد اين کشور روزسه شنبه با حرکت به سوي سرمد درنزديکي دره شاه کوت دراستان پاکيتا درافغانستان، دريک ماموريت جنگي شرکت کردند. به گفته يک سخنگوي نظامي آمريکا درافغانستان در روزپنجشنبه، يک بمب افکن بي- 52 و دوجنگنده وابسته به نيروهاي ائتلاف درافغانستان به يک پايگاه مظنون شورشيان افغان که دو راکت به يک پايگاه آمريکا واقع درشمال شرقي افغانستان پرتاب کرده بودند، حمله کردند. درجريان نبرد با شورشيان افغان در يک پايگاه آمريکا درنزديکي شهراسد آباد درافغانستان، تلفاتي به نيروهاي ائتلاف وارد نيامده است. به گفته سرهنگ رادني ديويس سخنگوي نيروهاي ائتلاف درافغانستان نيروهاي آمريکا روزچهارشنبه با پرتاب خمپاره به سوي شورشياني که با راکت به پايگاه آمريکا دراسد آباد حمله کرده بودند و درخواست حمايت هوائي، به حمله آن ها پاسخ دادند. هم اکنون حدود 11 هزار و 500 تن ازنيروهاي ائتلاف که اغلب آنان را سربازان آمريکائي تشکيل مي دهند، درافغانستان استقراردارند و شورشيان طالبان ومتحدان آنان را تعقيب مي کنند. حکومت طالبان درجنگ سال 2001 به رهبري آمريکا سرنگون شد.
XS
SM
MD
LG