لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ تهران ۲۱:۴۸

ناخشنودي يك مقام اسرائيلي از رئيس جمهوري آمريكا بخاطر استفاده از واژه« ديوار» بجاي «حفاظ امنيتي»


(rm) صدا |
به دنبال اظهارات پرزيدنت بوش در ديداربا محمود عباس نخست وزيرفلسطيني درمورد اين که حصاري را که اسرائيل درکرانه باختري رود اردن احداث کرده است اعتماد ميان طرفين را تضعيف مي کند، اسرائيل به دفاع ازآن پرداخت واحداث حصار را ضرورتي امنيتي دانست. عباس ملكزاده (راديو فردا): يک مقام بلند پايه اسرائيل که نخواست نامش فاش شود درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت: احداث حفاظ امنيتي هيچ گونه جنبه سياسي ندارد. اين کار به اقتضاي ضرورت هاي امنيتي وبراي جلوگيري ازحملات انتحاري فلسطينيان عليه اسرائيل صورت گرفته است. پرزيدنت بوش درجريان کنفرانس مطبوعاتي مشترک خود با محمود عباس نخست وزيرفلسطيني درشامگاه روزجمعه درکاخ سفيد، ديوارميان اسرائيل ومناطق فلسطيني نشين را که اسرائيل احداث آن را در ژوئن سال گذشته آغازکرد، مورد انتقاد قرارداد. آقاي بوش گفت من تصورمي کنم اين ديوارمشکلي است. من دراين باره با آريل شارون نخست وزيراسرائيل صحبت کرده ام. با احداث چنين ديواري درکرانه باختري رود اردن، بسيارمشکل است که بتوان ميان فلسطينيان واسرائيلي ها اعتماد به وجود آورد. مقام اسرائيلي ازاين که رئيس جمهوري آمريکا دراظهارات خود از واژه ديواراستفاده کرده است ابرازنارضايتي کرد وگفت: باعث شرمندگي است که پرزيدنت بوش عنوان صحيح حفاظ امنيتي را به کارنبرده است. اسرائيل ديواراحداث نمي کند، اين فلسطينيان هستند که اين واژه را به کارمي برند تا به جهانيان بگويند اين حفاظ، نوعي ديوار برلن است. برقراري اين حفاظ جنبه ضرورت دارد. هنگامي که آقاي شارون با پرزيدنت بوش ديدارمي کند، اين موضوع را براي وي تشريح خواهد کرد. با وجود آن که دولت آريل شارون موکدا مي گويد احداث حفاظ امنيتي صرفا براي بازداشتن ستيزه جويان ازحمله به اسرائيل است، فلسطينيان بيم آن دارند که احداث اين حصار، کوششي ازسوي اسرائيل براي تعيين مرزهرگونه کشور فلسطيني درآينده باشد. نخست وزيراسرائيل جزو سري اقداماتي که تنها چند ساعت پيش ازآغازگفتگوهاي رئيس جمهوري آمريکا ونخست وزيرفلسطيني وعده انجام آن را داد، بررسي تاثيراحداث اين حصار در زندگي مردم عادي فلسطيني بود. موضوع احداث اين حصار، مهمترين بخش گفتگوهاي ميان پرزيدنت بوش و محمود عباس بود. از زمان تصدي آقاي بوش به عنوان رئيس جمهوري آمريکا، اين نخستين ديداريک رهبرفلسطيني با وي درکاخ سفيد بود. موضوع زندانيان فلسطيني، يکي ديگرازمسائل ميان طرفين اسرائيلي وفلسطيني است که موانعي درپيشرفت روند صلح خاورميانه به وجود آورده است. اسرائيل تاکنون فقط بخشي از اين زندانيان را که تعداد آن ها به 6 هزارنفرتخمين زده مي شود، آزاد کرده است. درميان زندانياني که تاکنون آزاد شده اند، هيچ يک ازاعضاي گروه هاي تندروي نظيرحماس يا جهاد اسلامي وجود ندارد. يك مقام بلندپايه اسرائيل به خبرگزاري فرانسه گفت: احداث حفاظ امنيتي هيچگونه جنبه سياسي ندارد. اين كار به اقتضاي ضرورتهاي امنيتي و براي جلوگيري از حملات انتحاري فلسطينيان عليه اسرائيل صورت گرفته است. پرزيدنت بوش در جريان كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با محمود عباس، نخست وزير فلسطيني، ديوار ميان اسرائيل و مناطق فلسطيني نشين را كه اسرائيل احداث آنرا در ژوئن سال گذشته آغاز كرد، مورد انتقاد قرار داد. موضوع زندانيان فلسطيني، يكي ديگر از مسائل طرفين ميان طرفهاي اسرائيلي و فلسطيني است كه موانعي در راه پيشرفت روند صلح خاورميانه بوجود آورده است. اسرائيل تا كنون فقط بخشي از اين زندانيان را كه تعداد آنها به شش هزار نفر تخمين زده ميشود، آزاد كرده است. در ميان كساني كه تا كنون آزاد شده اند، هيچيك از اعضاي گروههاي تندرويي نظير حماس يا جهاد اسلامي وجود ندارد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG