لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۸:۱۴

استقبال فلسطيني ها از بازگشائي راه «سودرا» ميان رام الله ودانشگاه بئر زيت در كرانه غربي


(rm) صدا |
اميرآرمين (راديوفردا): صدها تن ازفلسطينيان بامداد روز يکشنبه درپست بازرسي نظامي سودرا در نزديکي شهر رام الله اجتماع کردند تا شاهد ازميان برداشتن پشته هاي خاک وسيمان به وسيله بولدوزرهاي فلسطيني و اسرائيلي وباز کردن راه ميان رام الله و دانشگاه بئر زيت باشند. اين راه از مارس سال 2001 بسته بود و با بازشدن آن، براي نخستين بارپس از دو سال اتومبيل ها حرکت خود را از سر گرفتند. عباس ملكزاده (راديوفردا): بازگشائي راه سودرا وبرطرف کردن موانع رفت وآمد، زندگي فلسطينيان را آسان تر مي سازد وامکان برداشتن بيش از160 پاسگاه بازرسي را درکرانه باختري رود اردن فراهم مي آورد. اين ها پاسگاه هائي است که دراين مدت اقتصاد منطقه را به حال فلج درآورده و به مناسبات اسرائيل وفلسطينيان به شدت آسيب وارد آورده است. اسرائيل چند ماه پس ازآن که قيام فلسطينيان آغاز شد وگفتگوهاي صلح به شکست انجاميد، موانع رفت وآمد را درمنطقه سودرا مستقرکرد. طبق يکي ازتعهداتي که اسرائيل بنا به طرح صلح نقشه راه برعهده دارد، ارتش اسرائيل موظف است اين موانع را ازميان بردارد. سودرا که محل استقراريکي از ده پست بازرسي دراطراف شهر رام الله است، ازساير راه ها اهميت به مراتب بيشتري دارد. اين راه به دانشگاه بئر زيت که مهمترين دانشگاه کرانه باختري رود اردن است، وهمچنين به 30 روستاي فلسطيني درشمال وشمال باختري اين شهرمحاصره شده منتهي مي شود. حنا ناصر رئيس دانشگاه بئر زيت با ابرازخوشوقتي از بازگشائي اين راه، گفت ايجاد پست بازرسي مشکلات زيادي براي دانشجويان واستادان دانشگاه در رفت وآمد به دانشگاه به وجود آورده بود. مردم معمولا ناگزيرازآن بودند که اتومبيل هاي خود را دريکي از دوسوي پست بازرسي که طول آن به يک کيلومتر مي رسيد رها کنند و پياده ازمنطقه عبورکنند. رئيس اين دانشگاه خود نيز ناچار بود ازخانه اش در بئر زيت پياده به رام الله برود. درنتيجه راهي را که مي شد به مدت 10 دقيقه با اتومبيل پيمود، بايستي در 30 دقيقه مي پيمود. آقاي ناصر که درعين حال رئيس کميته فلسطيني انتخابات نيزهست وخود را براي برگزاري انتخابات عمومي بعدي درکرانه باختري رود اردن و نوارغزه مي کند، گفت باعث خوشوقتي است که اين مشکل برطرف شد. اما سايرفلسطينيان با ترديد دراين باره به ابرازنظر پرداختند. يک فلسطيني گفت ارتش اسرائيل پيشترنيزيک بار اين راه را بازکرد، اما مجددا آن را بست. ما نمي دانيم چه وقت آن ها بازمي گردند تا مجددا راه را ببندند. با اين حال مصطفي عيسي فرماندار رام الله ابرازعقيده کرد که اين بار با گذشته تفاوت مي کند. وي درمصاحبه اي با خبرگزاري آلمان گفت اين آغازي خوب وگامي مثبت بود. اما کافي نيست و براي ايجاد اعتماد، بايد گام هاي بيشتري برداشته شود. فرماندار رام الله درمصاحبه خود افزود پيشرفت هائي که در زمينه سياسي به دست آمده است، اين باراجازه بستن اين راه را نمي دهد. پليس فلسطيني با لباس شخصي به نگهباني از اين راه اشتغال دارد تا ازايجاد هرگونه مشکلي که بستن مجدد آن را ازسوي ارتش اسرائيل توجيه کند، جلوگيري به عمل آورد. صدها تن ازفلسطينيان بامداد روز يکشنبه درپست بازرسي نظامي سودرا در نزديکي شهر رام الله اجتماع کردند تا شاهد ازميان برداشتن پشته هاي خاک وسيمان به وسيله بولدوزرهاي فلسطيني واسرائيلي وبازکردن راه ميان رام الله ودانشگاه بئر زيت باشند. اين راه از مارس سال 2001 بسته بود و با بازشدن آن، براي نخستين بارپس از دوسال اتومبيل ها حرکت خود را از سر گرفتند. بازگشائي راه سودرا و بر طرف کردن موانع رفت وآمد، زندگي فلسطينيان را آسان تر مي سازد وامکان برداشتن بيش از160 پاسگاه بازرسي را درکرانه باختري رود اردن فراهم مي آورد. اين ها پاسگاه هائي است که دراين مدت اقتصاد منطقه را به حال فلج درآورده و به مناسبات اسرائيل و فلسطينيان به شدت آسيب وارد آورده اند.
XS
SM
MD
LG