لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۵

افزايش مدت بازداشت منوچهر محمدي بدون تشكيل دادگاه و وضعيت اعضاي ديگر خانواده محمدي


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): خانواده منوچهر محمدي رهبر اتحاديه ملي دانشجويي که اخيرا به دنبال اعتراضات دانشجويي ناآرامي هاي خياباني ماه گذشته پس از مرخصي موقت بار ديگر به زندان منتقل شد، مي گويند بر حکم حبس او بدون تشکيل دادگاه يک سال ديگر افزوده شده است. منوچهر و برادرش اکبر محمدي نخستين بار به دنبال اعتراضات دانشجويي در تيرماه 1378 بازداشت شدند. در ماه گذشته نيز خواهر اين دو، سيمين و پدرشان در جريان پيگيري بازداشت مجدد منوچهر محمدي موقتا بازداشت شدند و آزادي سيمين محمدي با يک قرار وثيقه 10 ميليون توماني ممکن شد. نسرين محمدي، خواهر منوچهر، اکبر و سيمين محمدي در آلمان در گفتگو با همکارم اميرمصدق کاتوزيان از افزوده شدن بر حکم منوچهر محمدي، وضعيت اکبر و سيمين و حکم 4 سال حبس که براي يکي ديگر از اعضاي اتحاديه ملي دانشجويي صادر شده است مي گويد: نسرين محمدي : حکم منوچهر، مثل پارسال که از شش سال و نيم به 13 سال افزايش پيدا کرد امسال هم بعد از 40 روز از ناپديد شدن منوچهر که ما هيچ خبري نداشتيم تا سه روز پيش که آوردند به زندان اوين بند 1 منتقل کردند و آقاي احمدباطبي که زنگ زده بود گفته بود که منوچهر آمده به بند عمومي سلول انفرادي و تا دو روز حق تلفن کردن ندارد. و امروز وقتي که زنگ زد به خانه گفت که حکمش يک سال اضافه شده و 13 سال به 14 سال افزايش پيدا کرده. اين افزايش حکم مثل پارسال همينطوري بدون دادگاه خودشان حکم مي برند و اعلام مي کنند. پارسال هم آقاي نعمت احمدي هم اين حکم را ديده بود که شد 13 سال و امسال هم يک سال اضافه دادند. اميرمصدق کاتوزيان(راديو فردا) : از وضعيت برادر ديگران اکبر محمدي چه خبر؟ نسرين محمدي: اکبر در اين مدت حدود 17 روز اعتصاب غذا بود. وقتي که متوجه مي شود خواهرم سيمين و پدرم را بازداشت کردند و براي خواهرم خيلي ناراحت بود و پشت تلفن که زندان اوين هر زنداني مي تواند 5 دقيقه تماس بگيرد، او که با مادرم صحبت مي کند خيلي ناراحت بود و به رژيم فحش مي داد اين بود که او را به زندان افرادي زندان اوين منتقلش مي کنند. و آنجا به مدت 17 روز که بود به اعتصاب غذا دست زد و امروز که به زندان برگشت منوچهر وقتي به خانه زنگ زد گفت که اکبر آنقدر از نظر جسمي ضعيف و ناتوان شده که خود من از ديدنش ناراحت مي شوم يعني اينقدر در وضعيت بد جسمي قرار دارد. امير مصدق کاتوزيان : خواهران سيمين قبلا بازداشت شده بودند، الان وضعيت پرونده ايشان چگونه است ؟ نسرين محمدي : بله، وضعيت پرونده سيمين، فکر مي کنم تا يک هفته آينده حکم برايشان صادر مي شود. که پدرم و خواهرم احتياج به وکيل دارند و فکر کنم الان دنبال وکيل هستند که وکيل بگيرند که دنبال کار پرونده شان باشد و دفاعيه داشته باشند براي حکمي که برايشان صادر مي کنند. سيمين موقتا با سند وثيقه 10 ميليون توماني که برايش گذاشته اند آزاد شده. ضمنا ناگفته نماند سيمين در انفرادي که به سر مي برد حالش بد مي شود و زير اکسيژن و سرم بود يعني دو سه روز حالش بد بود و من چون تلفن منزل کاملا در کنترل است خانواده نمي توانند براي من توضيح بدهند که چي گذشته يا سيمين توضيح بدهد. اميرمصدق کاتوزيان: از ديگر کساني که همراه با برادرانتان در زندان هستند از پرونده آنها آيا خبري داريد و تحولي ايجاد شده ؟ نسرين محمدي : بله، آقاي حجت بختياري از اعضاي اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران، که 10 روز قبل از 18 تير در اعتصاب غذا بود، الان به 4 سال حبس محکوم شد. اميرمصدق کاتوزيان: او را هم بدون اينکه دادگاهي تشکيل شود اين حکم را دادند يا بعد از تشکيل دادگاه ؟ نسرين محمدي : بعد از تشکيل دادگاه برايش اين حکم را صادر کردند. منوچهر و برادرش اکبر محمدي نخستين بار در تيرماه 1378 بازداشت شدند. ماه گذشته نيز خواهر اين دو، سيمين و پدرشان در جريان پيگيري بازداشت مجدد منوچهر محمدي موقتا بازداشت شدند. آزادي سيمين محمدي با يک قرار وثيقه 10 ميليون توماني ممکن شد. نسرين محمدي، خواهر منوچهر، اکبر و سيمين محمدي در آلمان در مصاحبه باراديو فردا مي گويد: حکم منوچهر، مثل پارسال که از شش سال و نيم به 13 سال افزايش پيدا کرد امسال هم بعد از 40 روز از ناپديد شدن منوچهر که ما هيچ خبري نداشتيم، يک سال اضافه شد. همينطوري بدون دادگاه خودشان حکم مي برند و اعلام مي کنند. اکبر هم در اين مدت حدود 17 روز اعتصاب غذا بود و به گفته منوچهر از نظر جسمي ضعيف و ناتوان شده.
XS
SM
MD
LG