لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۱۹:۴۳

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديوفردا): روزنامه «نسيم صبا» در مقاله اي از آقاي امين مرداديان، مصاحبه نماينده جموري اسلامي در سازمان انرژي اتمي را که يکشنبه گذشته در روزنامه ايران چاپ شده بود، مورد بررسي قرارميدهد و مينويسد: «در طول مصاحبه تلاش شده است به ناظران خارجي قبولانده شود که پروتکل الحاقي از سوي دولت پذيرفته شده، واگر هنوز تصميم نهائي جمهوري اسلامي ايران اعلام نشده، به دليل نقشي است که نهادهائي خارج از قوه مجريه در تعيين سياستهاي استراتژيک نظام دارند.» روزنامه «نسيم صبا» ميافزايد: «شايد بتوان چنين تعبير کرد که سازمان انرژي اتمي ايران مي کوشد به نوعي، تضادها و اختلاف نظرهاي موجود در ايران را به دنيا خارج بازتابانده... به اين اميد که از اين رهگذر ايران بتواند زمان بيشتري براي تصميمگيري از آژانس طلب کند. «نسيم صبا» ميافزايد اظهارات صالحي، نماينده جمهوري اسلامي در سازمان انرژي اتمي که اذعان کرده است از نظر دريافت کمک از سازمان بينالمللي انرژي اتمي ايران در بين 135 کشور مقام هفتم يا هشتم را دارد، «به صراحت، ناقض اعتراضات مقام هاي رسمي است ايران است، زيرا چگونه ميتوان در رتبه هفتم استفاده از کمکهاي آژانس ايستاد و در عين حال مدعي عدم بهره برداري از اين کمک ها شد؟» نسيم صبا مي نويسد: «شايد بهترين نکته اين مصاحبه هشدار ملايمي است که در خصوص تاخير در تصميم گيري براي پذيرش پروتکل، به مسئولان داده شده است و به نظر مي رسد که سران نظام هنوز به جمعبندي روشني براي برخورد با فشارهاي بين المللي نرسيده اند. روزنامه «قدس» در سرمقاله اي با امضا، از آقاي غلامرضا قلندريان، مي نويسد: «غرب در تاريخ معاصر، اهداف خود را بيشتر با کمک نهادهاي غيردولتي برآورد ميکند و حربه حقوق بشر و دمکراسي، پوششي براي حرکت اينگونه نهادها شده است به نحوي که آمريکا، اين ياغي افسارگسيخته نيز با بيرق دمکراسي، دست اندازي به جهان را رويه خود قرار داده است و متعاقب آن اتحاديه اروپا، با شعار حقوق بشر، سعي در بسترسازي براي تسلط بر فرهنگهاي مقاوم دارد.» روزنامه قدس ميافزايد: تحميل حربه حقوق بشر، همواره با بهره گيري از افکار عمومي کشورها، باعث حاکم شدن مدعيان غربي مي شود.» آقاي قلندريان در روزنامه قدس مينويسد: «در روزگاري به سر ميبريم که مي توان موشکها، خمپاره ها و بمبهائي بر سر انسانها فرو ريخت، جنگ، غارت و کشتار و تجاوز را بر ملتي تحميل کرد تا حقوق انساني و صلح در کشورهای جهان نقض نگردد و اين تعبير دنيائي به جز دنياي غرب نيست که کانونهاي به اصطلاح بشردوستانه را موثرترين و کارآمدترين سلاح براي هدفهاي سلطهگري خود يافته است.» روزنامه اعتماد در يادداشتي مي کوشد دليل متهم شدن ده ها نويسنده و روزنامه نگار ايراني به براندازي را به فضاي بسته در جامعه ايران ارتباط دهد و مينويسد: «به نظر ميرسد كه واژه براندازي، در گشودن دستهاي مخالفين آزادي بيان و دست بر عصا كردن منتقدان حكومت از قدرت شگرفي برخوردار است.» اعتماد ميافزايد: «باز و بسته بودن نظامهاي سياسي، تاثير بسزايي در ادبيات سياسي يك جامعه دارد. هر قدر كه نظام سياسي بازتر باشد، گفتمان سياسي دشمنمحور در آن كمرنگتر شده و مفاهيمي نظير براندازي، تشويش اذهان عمومي و... در ادبيات سياسي آن جامعه كاربرد كمتري مييابند. در جوامع باز، به دليل ظرفيت فراخي كه نظام سياسي از خود نشان ميدهد، بي پرواترين اظهار نظر ها نيز عموما از خصلت انقلابي و براندازانه برخوردار نيستند.» روزنامه «انتخاب» در گزارشي به نقل از خبرنگار پارلماني خود مينويسد: نشست اصلاح طلبان ميانه رو، فراکسيونهاي مجمع روحانيون مبارز، همبستگي، کار و کارگزاران، که بدون دعوت از سران حزب مشارکت برگزارشد، به اعتقاد ناظران سياسي، تعارضات دروني جبهه دوم خرداد را بيش از پيش آشکار کرده است. انتخاب و اعتماد و چند روز نامه ديگر، واکنش علي شکوري راد، نماينده اصلاح طلب تهران در مجلس شوراي اسلامي و معاون اجرائي جبهه مشارکت ايران اسلامي را به اين جلسه نقل کرده اند. از جمله انتخاب به نقل از وي مي نويسد: «اگر بنا باشد نيروهاي سياسي که در سطح جامعه هستند به محافظه کاران گرايش پيدا کنند، ترجيح خواهند داد که به اردوگاه جناح راست بپيوندند تا به راست هاي جناح اصلاح طلب.» شکوري راد در بخشي ديگر از مصاحبه با انتخاب ميگويد: «قطعا جناح راست حاضر است امتيازات فوقالعادهاي به مجمع روحانيون مبارز بدهد تا آنان را راضي به خروج از جبهه دوم خرداد کند.» اعتماد به نقل از نوشته است حذف جبهه مشارکت باعث راديکال تر شدن نظام مي شود نه معتدل تر شدن آن. روزنامه «آفتاب يزد» در ستون روي خط آفتاب به نقل از يک خواننده مينويسد: «من فکر ميکنم شما و ما سوراخ دعا را گم کرده ايم. يعني دقيقا همه ميدانيم اشکال کارها چيست، و از چه کساني است. ولي متاسفانه داريم بازي ميکنيم و دور خودمان ميچرخيم. يعني به خوبي افرادي که بيت المال مردم را چپاول کرده و مي کنند را ميشناسيم ولي باز بي تفاوت هستيم و اين بي تفاوتي به ضرر همه ملت است.» روزنامه «نسيم صبا» مصاحبه نماينده جموري اسلامي در سازمان انرژي اتمي را مورد بررسي قرارميدهد و مينويسد: «در طول مصاحبه تلاش شده است به ناظران خارجي قبولانده شود که پروتکل الحاقي از سوي دولت پذيرفته شده، واگر هنوز تصميم نهائي جمهوري اسلامي ايران اعلام نشده، به دليل نقشي است که نهادهائي خارج از قوه مجريه در تعيين سياستهاي استراتژيک نظام دارند.» روزنامه «قدس» مي نويسد: «غرب در تاريخ معاصر، اهداف خود را بيشتر با کمک نهادهاي غيردولتي برآورد ميکند» روزنامه اعتماد مينويسد: «به نظر ميرسد كه واژه براندازي، در گشودن دستهاي مخالفين آزادي بيان و دست بر عصا كردن منتقدان حكومت از قدرت شگرفي برخوردار است.» روزنامه «انتخاب» مينويسد: نشست اصلاح طلبان ميانه رو، فراکسيونهاي مجمع روحانيون مبارز، همبستگي، کار و کارگزاران، که بدون دعوت از سران حزب مشارکت برگزارشد. روزنامه «آفتاب يزد» مينويسد: «من فکر ميکنم شما و ما سوراخ دعا را گم کرده ايم. يعني دقيقا همه ميدانيم اشکال کارها چيست، و از چه کساني است. ولي متاسفانه داريم بازي ميکنيم و دور خودمان ميچرخيم. يعني به خوبي افرادي که بيت المال مردم را چپاول کرده و مي کنند را ميشناسيم ولي باز بي تفاوت هستيم و اين بي تفاوتي به ضرر همه ملت است.»
XS
SM
MD
LG