لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۷

رئيس مجلس گفت ما با اصلاحاتي همراه هستيم که در چارچوب قانون اساسي باشد


(rm) صدا |
بکتاش خمسه پور(راديو فردا): در ايران، هشدارهاي نمايندگان اصلاحگراي مجلس شوراي اسلامي نسبت به مشکلات و بحرانهاي سياسي دنباله دار داخلي و خارجي کشور و تاکيدهاي آنها بر ضروت اجراي اصلاحات اساسي همچنان ادامه دارد و همزمان مقامات ارشد حاکميت و جناح محافظه کار در برابر اين درخواستها مقاومت مي کنند. مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه، در جلسه علني مجلس بر اختيارات مقام رهبري تاکيد و آن را با حدود اختيارات رؤساي جمهوري و مسئولان رده اول در کشورهاي ديگر جهان مقايسه کرد. صداي مهدي کروبي (رئيس مجلس شوراي اسلامي): امروز در کدام کشوري هست که رؤساي اول، رؤساي جمهور، و مسئولان درجه يک نظام داراي اختيارات وسيع نباشند؟ حتي در کشورهاي به اصطلاح پيرو ليبرال و دموکراسي، آيا اختيارات يک رئيس جمهور يا يک رئيس حکومت از اختيارات ولي فقيه ما کمتر است؟ حتي در بعضي از موارد شايد اختيارات گسترده تري هم وجود داشته باشد. ب.خ: با اين حال، رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين نکته اشاره نکرد که رهبران دولتي در کشورهاي دموکراسي جهان، هر 4 سال، يا در صورت انتخاب مجدد هر 8 سال جاي خود را به ديگري مي دهند و رؤساي جمهور تشريفاتي نيز در دموکراسيها هر 7 سال تغيير مي يابند. مهدي کروبي روز چهراشنبه سخنان خود را با دفاع از قانون اساسي به پايان برد و اصلاحات مورد نظر را در چهارچوب قانون اساسي خواند. صداي مهدي کروبي: ما با اصلاحاتي (با صراحت مي گويم) اصلاحاتي همراه هستيم که در چهارچوب قانون اساسي باشد، والسلام. ب.خ: اظهارات روز چهارشنبه رئيس مجلس شوراي اسلامي در واکنش به سخنان يکي از نمايندگان اصلاحگرا که يک روز پيش از ان بيان گرديد، ايراد شده است. داوود سليماني روز سه شنبه در مجلس طي سخناني نسبت به بحرانها و مشکلات کشور هشدار گفت. صداي داوود سليماني (نماينده مجلس شوراي اسلامي): نمي توان براي خارج از مرزها شعار دموکراسي داد و به حق تعيين سرنوشت براي مردم عراق و افغانستان و فلسطين تاکيد کرد ولي مردم و مجلس آن را دور زد و اقتدار ملت و راي آنان نديده گرفت. نمي توان شعار آزادي داد ولي در عمل انتقادها را با حربه بازداشت و توقيف و زندان پاسخ گفت. نمي توان شعار قانونگرايي داد ولي خلاف قوانين خبرنگاري را بازداشت کرده و سرنوشت وي را به دست مرگ سپرد و به جاي عذرخواهي احدي از مسئولان قوه قضائيه از جايگاهي که بايد داد مردم بستاند، در پس پرده اتهام جاسوس بودن خبرنگار مذکور به دفاع از عملکرد غيرقانوني و برخوردهاي غيراصولي نظير الزام به تهيه گزارش سکته مغزي... هشدار مي دهم آن روي سکه «النّصر بالرّعب، النّصر بالجور» است و خدا آن روز را نياورد که براي حفظ قدرت، ظلم توجيه شرعي شود. ب.خ: اين نماينده اصلاحگراي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود سوء عملکرد جريانات مسئول و غير مسئول در کشور را عامل دشواريها و بحرانهاي متعدد داخلي و به وجود امدن مسائل عمده در عرصه خارجي سياست خارجي خواند. داوود سليماني: چرا پرونده هايي نظير قضيه آرژانتين دوباره مطرح مي شود؟ چرا ژاپن بايد نسبت به مشارکت در طرح ميدان آزادگان که تا چندي پيش خود به دنبال آن بود، پا پس بکشد؟ چرا بايد دولت کانادا به اين موضع برسد؟ و به راستي به چه دليل اتحاديه اروپا چنين بيانيه اي را صادر مي کند؟ آيا جريان ميکونوس به وضع بدتري تجديد نمي شود؟ بيافزاييد گزارشهايي که در خصوص نقض حقوق بشر در ايران بر اساس سوء عملکرد جريانات مسئول و غير مسئول در کشور تهيه مي شود؟ بازداشت گروههاي سياسي نظير ملي – مذهبيها که پس از گذشت بيش از 40 روز، هنوز سرنوشت آنان که در کجا محبوسند و چه رفتاري با آنان مي شود در خانوادههاي آنان مکتوم است. توقيف روزنامه هاي روزنامه نگاران، تهديد و ارعاب نمايندگان ملت، بازداشت دانشجويان و اعتراف گيريهاي موهوم، مشکوک، . ترديد برانگيز از آنان با جهت گيريهاي خاصي که طراحي يک سناريو براي تسويه حسابهاي سياسي و جناحي را تداعي مي کند. فشار به احزاب سياسي و زندانيان سياسي، نظير رفتارها و اقدامات موهومي که بر امثال عباس عبدي رفته و مي رود، احکام محير العقولي که براي امثال هاشم آغاجري صادر شده است، و بر خوردهايي نظير زهرا کاظمي. ب.خ: داوود سليماني در پايان سخنانش مقام رهبري را در باز کردن گرههاي گوناگون گرفتاريهاي داخلي و خارجي کشور مسئول دانست، و خواستار آزادي زندانيان سياسي و اصلاح قوه قضائيه شد. در گفتگو با يک تحليلگر مسائل سياسي ايران مي پرسم: آيا اظهارات و پيشنهادات داوود سليماني مغاير با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است؟ دکتر احمد سلامتيان (تحليلگر مسائل سياسي ايران، پاريس): استناد آقايان به قانون اساسي در مورد هر کسي مربوط به آن قرائتي است که از قانون اساسي مي کند. اما در چند روز اخير، ما در مجلس در صحبتهاي قبل از دستور مواجه يا اين مسئله بوديم که نمايندگاني که دارند به پايان دوره نمايندگي نزديک مي شوند و عملا هيچ نوع از لوايحي را که مي خواستند نتوانستند به تصويب برسانند، کاسه صبرشان لبريز مي شود و بنابراين تعداد بسيار زيادي از اين نمايندگان همراه با موکلين خودشان در جستجوي علت انسداد، به آنجا مي رسند که عملا ارگانهاي انتصابي هستند که باعث انسداد پيشرفت اصلاحات شده اند. اين ارگانهاي انتصابي هم همگان بالاخره معلوم مي شود که متکي به شخص رهبري هستند و عملا شوراي نگهبان و مجلس تشخيص مصلحتي که در راس اين ارگانهاي انتصابي قرار گرفته اند، بدون اتکا به شخص آقاي خامنه اي نمي توانسته اند بدين ترتيب در برابر جنبش اصلاحات بايستند و متناسب با اين، امروزه هرچه بيشتر و بيشتر مجلس به طرف يک همدلي و همزباني با مردم پيش مي رود که مشکل اصلي و اساسي را در رفتارهاي رهبري و مواضع يک جانبه آقاي خامنه اي مي بيند. اينجاست که چنين جمله هايي مثل جمله آقاي سليماني در صحبت خودش که مي گويد نصرت به رعب، بدل به نصرت به جور دارد مي شود، معنا پيدا مي کند. هشدارهاي نمايندگان اصلاحگراي مجلس شوراي اسلامي و تاکيدهاي آنها بر ضروت اجراي اصلاحات اساسي همچنان ادامه دارد و همزمان مقامات ارشد حاکميت و جناح محافظه کار در برابر اين درخواستها مقاومت مي کنند. مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه، در جلسه علني مجلس بر اختيارات مقام رهبري تاکيد کرد. از سوي ديگر داوود سليماني نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت : نمي توان براي خارج از مرزها شعار دموکراسي داد و به حق تعيين سرنوشت براي مردم عراق و افغانستان و فلسطين تاکيد کرد ولي مردم و مجلس آن را دور زد و اقتدار ملت و راي آنان نديده گرفت. دکتر احمد سلامتيان تحليلگر مسائل سياسي ايران، در پاريس در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: استناد آقايان به قانون اساسي در مورد هر کسي مربوط به آن قرائتي است که از قانون اساسي مي کند. اما در چند روز اخير،مي بينيم نمايندگاني که دارند به پايان دوره نمايندگي نزديک مي شوند و عملا هيچ نوع از لوايحي را که مي خواستند نتوانستند به تصويب برسانند، کاسه صبرشان لبريز مي شود و بنابراين تعداد بسيار زيادي از اين نمايندگان همراه با موکلين خودشان در جستجوي علت انسداد، به آنجا مي رسند که عملا ارگانهاي انتصابي هستند که باعث انسداد پيشرفت اصلاحات شده اند.
XS
SM
MD
LG