لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۴۸

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خواستار بازجويي از كارمندان تمام ارگان ها و نهاد هايي شد كه با خانم كاظمي در ارتباط بودند


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): خانم جميله كديور مخبر كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس كه از جمله درباره مرگ زهرا كاظمي در زندان جمهوري اسلامي تحقيق مي كند، گفت هيئت سه نفره اعضاي اصل نود با حضور يك كارشناس هفته آينده با مادر خانم كاظمي ملاقات خواهند كرد. وي افزود قرار بود مادر خانم كاظمي در كميسيون حاضر شود، اگر نتواند در كميسيون حاضر شود، در اينصورت اين ديدار انجام خواهد شد. محسن آرمين نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز خواستار بازجويي از كارمندان تمام ارگان ها و نهاد هايي شد كه در طول بازداشت خانم كاظمي با وي در ارتباط بودند. محسن آرمين گفت، اگر همه كساني كه با خانم كاظمي در ارتباط بودند بازجويي نشوند تصور نمي كنم نتيجه بررسي پرونده بتواند افكار عمومي را قانع كند. محسن آرمين گفت در كميته اي مركب از پزشكان متخصص و وزير بهداشت با بررسي پرونده پزشكي زهرا كاظمي نتايج قابل تاملي بدست آمده است. وي افزود در اين جلسه بر اساس اطلاعاتي كه بدست آمده، مسئله خونريزي مغزي خانم كاظمي بررسي شده است. در اين جلسه ظاهرا سي تي اسكن بيمارستان بقيه الله كه در اولين روز رفتن وي به بيمارستان گرفته شده مورد ارزيابي قرار گرفت. كميته درباره ضربات احتمالي به سر خانم كاظمي نظرات دقيقتري ارائه كرده است. بنا بر تشخيص اين كميته ضربات 24 تا 36 ساعت قبل از بروز اولين آثار باليني خونريزي مغزي به سر خانم كاظمي وارد شده و نهايتا منجر به مرگ ايشان شده است. به عبارت ديگر خانم كاظمي روز 5 تيرماه حدود 8.30 تا 9 شب حالت تهوع پيدا مي كند اگرا از زمان آنروز به 24 ساعت قبل برگرديم به ساعت 8 شب 4 تيرماه مي رسيم كه از آن تاريخ به قبل ضربه احتمالي به سر ايشان وارد شده. آقاي آرمين به نكات مهم ديگري در پرونده پزشكي زهرا كاظمي اشاره كرد و گفت در فاصله 6 تا 19 تيرماه كه خانم كاظمي به علت ضربه مغزي در حالت اغما بوده و نهايتا فوت مي كند گزارش بيمارستان به بازپرس و دادستاني داده مي شود. يعني از روز شش تيرماه كه براي بيمارستان محرز بود خانم كاظمي دچار ضربه مغزي شده دادستان تهران علي الاصول در جريان امر قرار گرفته و مي دانسته است كه مرگ به علت ضربه مغزي بوده است. محسن آرمين افزود تا جايي كه من اطلاع دارم پزشكان بيمارستان علت مرگ را ضربات مغزي دانسته اند. ضمن آنكه خونمردگي هاكه توسط سي تي اسكن گرفته شده بسيار وسيع بوده و مربوط به يك مورد ضربه نيست. دولت جمهوري اسلامي عليرغم درخواست رسمي پسر خانم كاظمي كه وارث وي تلقي ميشود براي ارسال جسد به كانادا و معاينه جسد توسط پزشكان، جسد را دفن كرد و به اين ترتيب امكان بررسي مستقل غير ممكن شد. مادر خانم كاظمي گفت وي براي دفن جسد دخترش تحت فشار قرار گرفته بود و نامه اي هم كه از قول او در مطبوعات جمهوري اسلامي مبني بر اجازه وي چاپ شد، به خط او نبود بلكه فقط مهر و نام او را عليرغم ميلش درپاي آن گذاشته بودند. خانم جميله كديور مخبر كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس كه از جمله درباره مرگ زهرا كاظمي در زندان جمهوري اسلامي تحقيق مي كند، گفت هيئت سه نفره اعضاي اصل نود با حضور يك كارشناس هفته آينده با مادر خانم كاظمي ملاقات خواهند كرد. محسن آرمين نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز خواستار بازجويي از كارمندان تمام ارگان ها و نهاد هايي شد كه در طول بازداشت خانم كاظمي با وي در ارتباط بودند. محسن آرمين گفت، اگر همه كساني كه با خانم كاظمي در ارتباط بودند بازجويي نشوند تصور نمي كنم نتيجه بررسي پرونده بتواند افكار عمومي را قانع كند. محسن آرمين گفت در كميته اي مركب از پزشكان متخصص و وزير بهداشت با بررسي پرونده پزشكي زهرا كاظمي نتايج قابل تاملي بدست آمده است. آقاي آرمين از روز شش تيرماه كه براي بيمارستان محرز بود خانم كاظمي دچار ضربه مغزي شده دادستان تهران علي الاصول در جريان امر قرار گرفته و مي دانسته است كه مرگ به علت قربه مغزي بوده است.
XS
SM
MD
LG