لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۲

عدم سازماندهي مدني در مناطق تحت كنترل بريتانيا


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): يک روزنامه بريتانيائي درمقاله اي درشماره روزيکشنبه نوشت درحالي که نيروهاي آمريکا دربغداد مرتبا مورد حملات چريکي قرارمي گيرند، اوضاع جنوب عراق که درکنترل نيروهاي بريتانيا است، آرام به نظرمي رسد. عباس ملكزاده (راديو فردا): روزنامه اينديپندنت چاپ لندن درگزارشي درباره عراق نوشت هرچند اوضاع بصره درجنوب اين کشورکه درکنترل نيروهاي بريتانيا قراردارد آرامتر ازبغداد است، اما بريتانيائي ها همچنان درتلاش آن هستند به جنايت هاي سازمان داده شده دراطراف بصره پايان دهند. چنين جنايت هائي ساکنان بصره را که عمدتا شيعه هستند به وحشت مي اندازد ومانع از بازسازي وبه گردش انداختن مجدد حوزه هاي عظيم نفتي عراق مي شود که درمحدوده بصره واقع شده اند. هنوزشب ها صداي شليک گلوله دربصره شنيده مي شود، اما بيشتراين تيراندازي ها ازسوي صاحبان خانه ها براي فراردادن انبوه دزدان صورت مي گيرد. اين ها دزداني هستند که بريتانيائي ها خود درابتدا راه را دربرابرآن ها بازگذاردند که به غارت تاسيسات زيربنائي ودولتي شهر بپردازند. قاضي وائل فهدلي مديرکل دادگاه هاي بصره موفق شده است از بريتانيائي ها بخواهد پاسگاه هائي براي مصادره اسلحه برقرارکنند. بازرسي منازل فعلا عملي نيست زيرا اقدامي بسيارتحريک آميزاست ومي تواند خشم مردم را درپي داشته باشد. قاضي فهدلي به خانواده هاي افراد غارتگر نيز هشدارداده است اگرسرقت هاي انبوه پايان نگيرد، از شهراخراج خواهند شد. با اين حال اين اقدامات کافي به نظرنمي رسد. اما درحال حاضرمشکل واقعي دربصره، فقدان وجود هرگونه مقامات ومسئولان مدني براي اداره اموراست. مقامات اشغالگرتحت رهبري آمريکا دربغداد که دوست دارند ازآن ها به عنوان دولت موقت ائتلاف نام برده شود، هيچ گونه قدرتي را دربصره اعمال نمي کنند. براي اصلاح سيستم آب هاي زير زميني شهر ولوله هاي آب آشاميدني، هرباربايد ازوجود سربازان بريتانيائي استفاده شود. به گفته يکي ازکارکنان خدمات انسان دوستانه، وضعيت اشغال عراق واداره امور درتماميت خود ناتوان به نظر مي رسد. بريتانيائي ها دراين زمينه نسبتا خوب کارمي کنند، اما بازهم اقدامات آن ها جنبه چاره موقت را دارد. ما تا اين لحظه شاهد آغاز هيچ گونه اقداماتي در زمينه بازسازي شهر نبوده ايم وهنوز هيچ يک ازمسئولان مدني، اداره امور را دردست ندارند. روزنامه اينديپندنت درپايان مقاله خود نوشت بنابرآنچه گذشت، بصره همچنان مانند کوه آتش نشان کوچکي است که عراقي ها وبريتانيائي ها هردو با پاهاي سوخته روي پوسته آن راه مي روند. عراقي ها همچنان به انتظارآن هستند که اشغالگران کشورآن ها تصميمي براي آينده آن ها اتخاذ کنند، اما بريتانيائي ها بيشتر با نگراني به انتظارآن هستند تا ببينند آيا خشونت واگيردارشمال پيش ازآن که بتوانند ازمهلکه خارج شوند آن هارا فرا خواهد گرفت يا نه. روزنامه اينديپندنت چاپ لندن درگزارشي درباره عراق نوشت هرچند اوضاع بصره درجنوب اين کشور که درکنترل نيروهاي بريتانيا قراردارد آرامتر از بغداد است، اما بريتانيائي ها همچنان درتلاش آن هستند به جنايت هاي سازمان داده شده دراطراف بصره پايان دهند. هنوزشب ها صداي شليک گلوله دربصره شنيده مي شود، اما بيشتراين تيراندازي ها ازسوي صاحبان خانه ها براي فراردادن انبوه دزدان صورت مي گيرد. اينها دزداني هستند که بريتانيائي ها خود درابتدا راه را دربرابرآن ها بازگذاردند که به غارت تاسيسات زيربنائي ودولتي شهر بپردازند. درحال حاضرمشکل واقعي دربصره، فقدان وجود هرگونه مقامات ومسئولان مدني براي اداره اموراست.
XS
SM
MD
LG