لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۲۲:۴۰

عبدالکريم سروش در نامه جديد خود خواستار باقي ماندن حجت الاسلام خاتمي در مسند رياست جمهوري شد


(rm) صدا |
سياوش اردلان (راديوفردا): عبدالکريم سروش، نويسنده نوانديش اسلامي در ايران، خواستار باقي ماندن محمد خاتمي در مقام خود شده است. قبلا آقاي سروش در نامه اي به رئيس جمهوري، او را به سوختن فرصت ها متهم کرده بود. در محافل خبري، نامه نخست دکتر عبدالکريم سروش به معناي تقاضاي استعفاي رئيس جمهوري ارزيابي شده بود. مهدي خلجي (راديوفردا): «خاتمي به اعتراض بماند، نه اينکه به اعتراض برود. بماند و به پشتوانه مردم با گرانان، گراني کند، نه اينکه برود و گرانان را گشاده دست بگذارد. با دوستان مروت کند و با دشمنان مدارا، مگر با دشمنان مدارا.» عبدالکريم سروش با اين کلمات، مراد خود را از نوشته پيشين اش توضيح مي دهد. عبدالکريم سروش در نوشته قبلي، آقاي خاتمي را قدر ناشناس و فرصت سوز دانسته بود که بر قيام آرام و دمکراتيک مردم ايران مهر پايان زده است. آقاي سروش که نامه اش را با نثري شاعرانه و مسجع نوشته بود، اين تصور را برانگيخته بود که خواهان استعفاي رئيس جمهوري است. آقاي خاتمي نيز در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره نامه آقاي سروش و ديگران، وعده داد که در آينده به آنها پاسخ دهد، اما پاسخ نداد. خطاب اصلي نوشته تازه آقاي سروش به منتقدان خود است. وي در اين نامه آورده که کساني با انتشار رنجنامه من، فرصت کينه ورزي با روشنفکري ديني يافتند و پرونده مجعول انقلاب فرهنگي را گشودند. در سال هاي اخير عبدالکريم سروش به خاطر عضويت اش در ستاد انقلاب فرهنگي به دستور آيت الله خميني، آماج انتقاد قرار گرفته است. همچنين آقاي سروش، يکي از ستايشگران آيت الله خميني، پيش و پس از مرگ وي بوده است. آقاي سروش در اين نوشته توضيح داده که مسئله تصفيه و پاکسازي استادان از دانشگاه ها، ربطي به انقلاب فرهنگي و ستاد انقلاب فرهنگي نداشته است. عبدالکريم سروش تاکيد کرده که از آغاز در پي بازگشايي دانشگاه ها و دفاع از علوم انساني در برابر اعتراضات جهل آلود بوده است. مجله کيان که در دهه هفتاد، کانون اصلي روشنفکري ديني در ايران به شمار مي رفت، هويت خود را وامدار عبدالکريم سروش بود. بسياري از نظريه پردازان اصلاحات در ايران، از جمله خود رئيس جمهوري، از وابستگان به حلقه روشنفکري ديني در ايران به شمار مي آمدند. تقاضاي استعفاي رئيس جمهوري اگر از سوي عبدالکريم سروش مطرح مي شد، ممکن بود اعلام رسمي شکست پروژه سياسي روشنفکري ديني قلمداد شود. در برخي از محافل خبري هم گفته مي شود که آقاي سروش، سخن اصلي خود را در نامه اول ناديده گرفته است. شماري از خوانندگان هم باور دارند که آقاي سروش دوگانگي نظر خود را در لفافه الفاظ شاعرانه پوشانده است. با اين همه در ماه هاي اخير اين جزو موارد نادري است که يک شخصيت سياسي و فرهنگي، از محمد خاتمي مي خواهد تا در مقام خود باقي بماند. عبدالکريم سروش، نويسنده نوانديش اسلامي، خواستار باقي ماندن محمد خاتمي در مقام خود شد. وي قبلا در نامه اي به حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري، او را به سوختن فرصت ها متهم کرده بود. نامه نخست دکتر عبدالکريم سروش به معناي تقاضاي استعفاي رئيس جمهوري ارزيابي شده بود. خطاب اصلي نوشته تازه آقاي سروش به منتقدان خود است. در سال هاي اخير عبدالکريم سروش به خاطر عضويت اش در ستاد انقلاب فرهنگي به دستور آيت الله خميني، آماج انتقاد قرار گرفته است. همچنين آقاي سروش، يکي از ستايشگران آيت الله خميني، پيش و پس از مرگ وي است. وي در اين نوشته توضيح داد که مسئله تصفيه و پاکسازي استادان از دانشگاه ها، ربطي به انقلاب فرهنگي و ستاد انقلاب فرهنگي نداشته است. عبدالکريم سروش تاکيد کرده که از آغاز در پي بازگشايي دانشگاه ها و دفاع از علوم انساني در برابر اعتراضات جهل آلود بوده است. تقاضاي استعفاي رئيس جمهوري اگر از سوي عبدالکريم سروش مطرح مي شد، ممکن بود اعلام رسمي شکست پروژه سياسي روشنفکري ديني قلمداد شود.
XS
SM
MD
LG